Preselio sam se. Na koji način mogu promijeniti svoju adresu i postavke za državu?

Kako biste aktualizirali postavke za državu, molimo Vas da učitate aktualnu potvrdu o prebivalištu, odnosno račun za plin, vodu ili struju. Vodite računa o tome da dokument prilikom fotokopiranja ili skeniranja ne bude taman i da datoteka ne bude veća od 5 MB.

Kad ste prijavljeni (logirani) u prozoru “Moj račun/Opcije: Osobni podaci” možete u svakom trenutku promijeniti adresu.