Pool biljar

Pored sljedećih posebnih pravila vrijede i opća pravila klađenja. Posebna pravila, međutim, imaju prioritet u odnosu na opća pravila klađenja.

1.) Ako neki započeti meč iz bilo kojeg razloga se ne odigra do kraja, u tom su slučaju sve oklade zaključene na ishod meča, nevažeće.

2.) Ukupni broj kugli (više/manje): Ako se igra prekine prije završetka, sve oklade su nevažeće, osim ako je postignut ukupni najviši iznos za klađenje, u kojem slučaju su oklade važeće. Bijela kugla se ne računa u svrhu klađenja.

3.) Mosconi kup: Kod pojedinačnih oklada igrači zarađuju 1 bod za svaku osvojenu pojedinačnu igru i 1 bod za svaku osvojenu dvostruku igru. Ovo pravilo se ne primjenjuje na momčadsko klađenje.

4.) U svrhu klađenja se računaju samo “legalno” ubačene kugle. To znači da se u slučaju “faula” ne računaju ubačene kugle. Oklade se vrednuju u skladu s time.

5.) Oklada na frame (ispravan rezultat): Oklada se odnosi na točan konačni rezultat u frameovima.

6.) Pobjednik framea: Ova oklada se odnosi na pobjednika u određenom frameu. Određeni frame mora biti završen kako bi oklade bile važeće.

7.) Trajanje framea/meča: Oklade se vrednuju prema vremenu od početnog udarca do kraja framea/meča, neovisno o tome da li je frame/meč završio normalnim tijekom igre ili predajom nekog igrača.