Alpské lyžovanie

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá pretekov: Toto pravidlo sa týka pretekov Svetového pohára. Pre turnaje (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) platí pravidlo 2. Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie. Ak sú preteky prerušené alebo odložené, ale uskutočnia sa do 80 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky na udalosť zostávajú v platnosti. Ak sa preteky neuskutočnia do 80 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky sa stávajú neplatnými.

2.) Pravidlá turnaja: Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie (ceremónia kvetov). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na túto udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak sa stávková udalosť nemôže začať v rámci oficiálneho prideleného času, všetky stávky sa stávajú neplatnými.

3.) Head-to-Head (H2H): Víťazom bude pretekár, ktorý je v pretekoch umiestnený vyššie. Ak sa pretekár nezúčastní pretekov, všetky stávky sa stávajú neplatnými. Ak je pretekár diskvalifikovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu preteky nedokončí, za víťaza sa považuje druhý pretekár. Za víťaza môže byť považovaný len ten pretekár, ktorý bol uvedený v oficiálnej klasifikácii pretekov (t.j. v prípade slalomu alebo obrovského slalomu musia byť dokončené obe kolá, ako je uvedené v pravidlách podujatia).

4.) Antepost/Úplný víťaz (ostatné na požiadanie): Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za „prehrané“. Ak preteky vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky „Akýkoľvek iný neuvedený“ bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za „prehrané“.

V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

5.) Umiestnenie v Top 3 (ostatné na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty „Top“-umiestnení (napr. Top 5). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za „prehrané“. Ak jedno alebo viac príslušných „Top“-umiestnení obsadí športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/národy, ktorí sa umiestnia v „Top“-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za „výherné“. V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

6.) Ak sa dve podobné udalosti (napr. dva zjazdy) konajú v tom istom čase a na tom istom mieste, všetky stávky - uzavreté pred zahájením prvej udalosti - budú platné pre prvú udalosť, ak nie je stanovené inak. Ak je napríklad pôvodne plánovaná udalosť zjazdu upravená na skrátenú verziu na tom istom svahu, stávky zostávajú v platnosti.