Alpina skidåkning

Aside from the following special betting rules, the common betting rules apply. The special rules will take precedence over the common rules nevertheless.

1.) Regler för ett lopp: Dessa regler gäller för världscuptävlingar. För andra tävlingar (t. ex. världsmästerskapstävlingar, europamästerskapstävlingar, nationella mästerskapstävlingar, olympiska mästerskapstävlingar, etc.) gäller reglerna i punkt 2. Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet. Om ett lopp avbryts eller skjuts upp men hålls inom 80 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ifråga giltigt. Om loppet inte äger rum inom 80 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ogiltigt.

2.) Tävlingsregler: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet (blomsterceremonin). När ett spelevenemang i en idrottstävling (t. ex. en världsmästerskapstävling, en europamästerskapstävling, en nationell mästerskapstävling eller en olympisk mästerskapstävling) skjuts upp, men äger rum inom den officiella tidsram som tilldelats den, är alla gjorda satsningar fortfarande giltiga. Om ett spelevenemang inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen är allt spel ogiltigt.

3.) Head-to-Head (H2H): Vinnare är den skidåkare som får den bästa placeringen i loppet. Om en av skidåkarna inte deltar i loppet är allt spel ogiltigt. Om en skidåkare diskvalificeras eller av någon anledning inte fullföljer loppet utses den andra skidåkaren till vinnare. Endast en skidåkare som placerat sig i den officiella resultatlistan kan utses till vinnare (i slalom och storslalom måste t.ex. båda omgångarna har fullföljts enligt tävlingsreglerna). 

4.) Antepost/Vinnare (andra på begäran): Om en vald skidåkare av någon anledning diskvalificeras kommer allt spel som placerats på denne att regleras som "förlorat". Om loppet vinns av en skidåkare/en nation som inte tilldelats några odds så kommer spelalternativet "En annan ej listad spelare" att vara vinnaren, utom då detta alternativ inte erbjuds; i sådana fall regleras alla spelplaceringar som "förlorade".

Om spelalternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för skidåkare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

5.) Topp 3-placering (andra på begäran): Dessa regler gäller olika topprankningar (t.ex. topp 5). Om en vald skidåkare av någon anledning diskvalificeras kommer allt spel som placerats på denne att regleras som "förlorat". Om en eller flera av topprankningarna skulle erövras av en skidåkare eller nation som inte fått några odds så kommer endast spel på skidåkare/nationer som fått odds samt placerar sig i topprankningen att regleras som "vunna". Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för skidåkare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

6.) Om två liknande evenemang (t. ex. störtlopp och slalom) hålls samtidigt på samma plats är alla spelplaceringar som gjorts före starten av det första evenemanget giltiga för det första evenemanget, om inget annat anges. Om t. ex. en störtloppstävling ändras på så sätt att banan kortas ned men tävlingen hålls i samma backe är de gjorda spelplaceringarna fortfarande giltiga.