Black Jack Charlie 7

Въведение:

7- CARD CHARLIE: Ако ръката Ви се състои от 7 карти, без да надхърля 21 точки, т.е. без да сте BUST , Вие автоматично печелите, независимо от ръката на дилъра.

Целта е да съберете карти на обща стойност, която е по-голяма от тази на дилъра, без да надхвърля 21. Стойността на дадена ръка е сумата от стойностите на всички карти в ръката. Стойностите на картите са следните:

 • Картите от 2 до 10 се оценяват според показаната върху тях стойност.
 • Картите с картинки J, Q и K се оценяват с по 10 точки.

A (Асо) се брои за 1 или 11: Ако с оценяването му като 1 точка стойността на ръката ще надхвърли 21 ("bust"), A ще се брои за 1.

Може да играете до 3 ръце наведнъж.

Информация:

 • В тази игра се използват осем тестета, всяко от които съдържа 52 карти.
 • Тестето се разбърква преди всяка игра.
 • Дилърът спира да тегли при мека ръка от 17 точки.
 • Всяка ръка може да се раздели само веднъж, разделени ръце не могат да се разделят отново.
 • Удвояване след разделяне е позволено.
 • След разделяне на аса не може да се тегли.
 • БЛЕКДЖЕК се изплаща 3:2.
 • Ако играчът не надхърли 21, т.е. ако не е BUST, може да тегли до седем карти.
 • 7- CARD CHARLIE: играчът печели, ако ръката му се състои от седем карти, без да надхвърля 21, т.е без да е BUST.
 • Ако първата карта на дилъра е 10, J, Q, K или A, той ще ПРОВЕРИ дали има Блекджек, преди да изтеглите третата си карта.
 • Отказ от игра след тази проверка се позволява.
 • Правилата на играта и изплащанията са еднакви в режим с истински пари и в режим с виртуални пари.
 • Средства можете да добавите с + до $ .

Как се играе:

 • Балансът Ви в играта е показан в горния десен ъгъл на игралния екран.
 • Кликнете върху + над $, за да закупите допълнителни кредити за играта от своята сметка.
 • Изберете сумата, която искате да заложите на дадена ръка, като кликнете върху чипа със съответната стойност.
 • Избраният чип ще се освети, открои и маркира.
 • Поставете залозите, като кликнете върху някоя от трите кръгови позиции за залагане. Можете да играете на която и да е позиция или на всички налични позиции.
 • С клик върху CLEAR BETS (Изчисти залозите) ще изчистите цялата заложена сума.
 • След като поставите залозите, кликнете върху бутон DEAL (Раздай).
 • За да повторите залога от предишната игра, кликнете върху бутон REBET (Поставям същия залог).

Опции за игра

 • SOFT total (Мека ръка): Ръка с A, което може да се брои за 11, без стойността на ръката да превишава 21. Например A-6 е мека ръка от 17 точки.
 • HARD total (Твърда ръка): Ръка с A, което може да се брои само като 1 точка, тъй като ако се брои за 11, стойността на ръката ще превиши 21. Например A-6-10 е твърда ръка от 17 точки.
 • В случай на равенство между играча и казиното, т.нар. PUSH, играчът получава залога си обратно.
 • В зависимост от силата на картите Ви можете да избирате между следните опции: HIT (Тегля), STAND (Спирам да тегля), DOUBLE (Удвоявам), SPLIT (Разделям) или SURRENDER (Отказвам се) съгласно правилата на играта.
 • Ако първата карта на дилъра е 10, J, Q, K или A, преди да изтеглите трета карта, ръката на дилъра ще бъде проверена, за да се види дали дилърът няма Блекджек.
 • STAND (Спирам да тегля): Кликнете върху STAND, за да спрете да получавате карти. Можете да спрете да теглите по всяко време, ако сте доволни от ръката си.
 • HIT (Тегля): Кликнете върху HIT, за да получите следващата карта. Можете да продължите да теглите карти, докато не изберете опцията "Stand" ("Спирам да тегля"), докато не изгорите (ако стойността на ръката надвиши 21 точки, "bust"), докато не достигнете 7- Card Charlie или докато не съберете 21 точки.
 • DOUBLE (Удвоявам): След като получите първите си две карти, може да Ви бъде предложено да удвоите залога - DOUBLE. След като изберете тази опция, сумата на залога се удвоява и Вие ще получите още една последна карта. След като получите картата, вече не може да теглите други карти.
 • Удвояване на залога се предлага след разделяне. Ако не разполагате с достатъчно средства в сметката си, няма да бъде предложена възможност за удвояване. Ако загубите ръката, губите целия удвоен залог.
 • SPLIT (Разделям): Ако имате две карти с еднаква стойност (т.е. чифт, напр. две седмици, две карти, всяка от които е на стойност 10 точки, две карти с картинки и т.н.), можете да кликнете върху SPLIT (Разделям), за да разделите картите - по една за всяка ръка. След това всяка от двете ръце получава по още една карта. Разрешено е да разделяте само веднъж, дори и ако получите чифт в разделена ръка.
 • Можете да теглите колкото карти пожелаете за всяка разделена ръка, с изключение на разделяне на AA и удвояване на залога след разделяне. Ако разделите AA, към всяко A ще получите само по една карта. Ако към едно от асата A получите карта на стойност 10, ръката се брои за 21, а не за Блекджек.
 • След като изберете опцията SPLIT (Разделям), ще бъде поставен допълнителен залог, равен на първоначалния Ви.
 • Ако ръката може да се раздели, но балансът Ви в играта не е достатъчен, за да покрие допълнителния залог, опцията за разделяне няма да бъде предложена.
 • Както винаги, ръката, към която е насочена стрелката, е активната ръка.
 • Кликнете върху HIT (Тегля), STAND (Спирам да тегля) или DOUBLE (Удвоявам).
 • Опцията DOUBLE (Удвоявам) е достъпна само за 2 карти и не след разделяне на AA.
 • След като първата ръка е завършена, се активира втората.
 • 21: Стрелката няма да се показва, ако стойността на ръката е 21. Преминава се към следващата ръка. Ръце на стойност 21 автоматично спират да теглят - STAND.
 • ЗАСТРАХОВКА се предлага, когато първата карта на дилъра е A.
 • Застраховката Ви дава възможност да защитите ръката си, в случай че дилърът има Блекджек.
 • Ръката си можете да застраховате, като кликнете върху ДА под ЗАСТРАХОВКА? .

 • Застраховката струва 50% от първоначалния залог. Когато изберете застраховка, залогът за застраховка ще бъде показан до първоначалния залог.
 • Ако дилърът има Блекджек, залогът за застраховка се изплаща 2:1 и Вие губите първоначалния си залог за ръката. Ако дилърът няма Блекджек, Вие губите залога за застраховка и играта ще продължи с първоначалния залог за ръката.
 • Ако имате Блекджек, няма да Ви бъде предложена застраховка.
 • Ако балансът Ви в играта не е достатъчен, няма да бъде предложена застраховка.
 • SURRENDER (Отказвам се): Можете да изберете да прекратите да играете ръката само при първите си две карти, избирайки опцията SURRENDER (Отказвам се). В такъв случай губите половината от сумата на залога, а останалата половина Ви се връща. Това решение трябва да бъде взето, преди да изберете DOUBLE DOWN (Удвоявам), SPLIT (Разделям), STAND (Спирам да тегля) или HIT (Тегля).
 • Опцията SURRENDER (Отказвам се) се предлага, след като ръката на дилъра е била проверена за Блекджек. Ако дилърът има Блекджек (а Вие нямате Блекджек за равенство), дилърът прибира целия Ви залог и ръката приключва. Ако обаче дилърът няма Блекджек, Вие можете да изберете опцията SURRENDER (Отказвам се).
 • Само ако първите две получени карти са A и карта на стойност 10, ръката се счита за
 • БЛЕКДЖЕК и изплащането е 3:2, ако ръката е победила ръката на дилъра. Но ако дилърът също има БЛЕКДЖЕК , резултатът е PUSH (Равенство).

 • Ако имате A и карта на стойност 10 след разделяне, ръката се оценява само като 21 точки, а не като БЛЕКДЖЕК. Ако ръката на стойност 21 точки спечели, изплащането е в съотношение 1:1.
 • Когато ръката на дилъра е завършена, резултатите се показват и върху картите на дилъра, и върху картите на играча.
 • Кликнете върху ПРАВИЛА НА ИГРАТА, за да видите правилата на играта.
 • Кликнете върху ПРОТОКОЛИ НА ИГРАТА, за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • За да излезете от играта, кликнете върху X в горния ъгъл на прозореца с играта.

Таблица с печалбите:

Вид печалба Описание Изплащане
БЛЕКДЖЕК Блекджек или "чист Блекджек" се състои от общо 21 точки от първите Ви две карти. Ако разделите чифт аса или чифт карти на стойност по 10 точки, а след това получите асо с карта на стойност 10, това няма да се счита за Блекджек, а за 21. Блекджек бие всяка друга комбинация, събрана от дилъра, с изключение на случаите, когато дилърът също има Блекджек. Ако и Вие, и дилърът имате Блекджек, ръцете са равни, т.е. има PUSH (Равенство) - никой не печели и никой не губи. 3:2
НОРМАЛНА Общата стойност на ръката Ви надвишава тази на дилъра, но е по-малка от 21 или равна на 21. 1:1
7- CARD CHARLIE Седем карти в ръката на играча, чиято обща стойност е 21 или по-малко. 1:1
РАВЕНСТВО Стойността на Вашата ръка е равна на тази на дилъра. ВЪРНАТ ЗАЛОГ
ЗАСТРАХОВКА Предлага се, ако дилърът получи асо, за да застраховате ръката си срещу Блекджек на дилъра. Застраховката струва 50% от стойността на залога за тази ръка. Ако дилърът получи Блекджек, залогът за застраховка се изплаща 2:1 и Вие губите първоначалния си залог. Ако дилърът не получи Блекджек, Вие губите залога за застраховка и играта продължава с първоначалния залог.
SURRENDER (Отказвам се) Разрешава се само при първите две карти. Играчът може да избере да прекрати да играе ръката си за този рунд. Ако втората карта на дилъра доведе до Блекджек, целият залог на играча се прибира от дилъра.

Ако втората карта на дилъра не доведе до Блекджек, половината от стойността на залога на играча ще бъде върната.

 • Теоретичната възвръщаемост на играча от тази игра е 99,60%.
 • В случай на неизправност всички игри и получените в тях печалби се анулират.

Персонални настройки

 • Иконките за персонални настройки се намират в горния десен ъгъл.
 • Звукът може да се включва или изключва.
 • Можете да изберете или да отмените пълноекранен режим.

Добавяне на средства към сметката Ви

 • Допълнителни средства от Вашата сметка към баланса Ви в играта можете да добавите и като кликнете върху +$ вляво от баланса или върху Рибай.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Бърз депозит, след което изберете желания метод за депозит. Времето, необходимо за прехвърляне на средства и свързаните с това такси зависят от избрания метод за депозит. Средства могат да се добавят само в началото на нова игра.

Какво да правя, ако достигна лимита си за залагания?

 • Ако балансът Ви в играта падне под минималния залог, ще се появи прозорецът Бай-ин. Допълни средства в играта можете да добавите от своята сметка или като извършите депозит.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Депозирайте сега в прозореца Бай-ин или върху ДЕПОЗИТ в лобито.

Не успях да завърша играта. Какво да правя?

Ако връзката прекъсне по време на игра, играта ще продължи след възстановяване на връзката.

Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Последна редакция: 9.8.2016 г.