Balls of Fire

ballsoffire

Залагайте на различни резултати от тегленията с фиксирани коефициенти! Жребий се провежда на всяка минута след поставяне на залози, при което произволно се изтеглят 6 от общо 36 топки. Всяка топка е в различен цвят (червен, оранжев или син) и има определена стойност (1 - 36). В игрите участват 12 червени, 12 оранжеви и 12 сини топки (общо 36 топки). В момента предлагаме следните игри: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Odd/Even, Sum Range, 1st vs. 6th.

Имайте предвид, че тегленето на топките е индивидуално за всеки потребител, а не общо за всички потребители.

Lotto

По едно теглене всяка минута, една правилна прогноза и вече сте си възвърнали залога! Всичко, което трябва да направите, е да изберете четири от 36 топки, да определите залога и да подадете прогнозата (избора). След това гледайте провеждането на тегленето и веднага ще разберете дали печелите.

Colour Wars

Червено, оранжево или синьо - кой цвят ще преобладава сред изтеглените топки? Ако например бъдат изтеглени една синя, две червени и три оранжеви топки, оранжевото печели. Но можете да заложите и на факта, че няма да има печеливш цвят (разпределение 2-2-2 или 3-3-0) или че топки с определен цвят изобщо няма да бъдат изтеглени.

Balls of Fire

Познайте колко топки от един цвят ще бъдат изтеглени. Изберете 1, 2, 3, 4, 5 или 6 топки от един цвят (червен, син или оранжев). Важно е резултатът да съответства точно на предположението Ви. Ако бъдат изтеглени шест топки от един цвят, резултатът се нарича "Balls of Fire".

Odd/Even

В играта "Odd/Even" трябва да познаете дали изтеглените числа ще бъдат четни или нечетни. Можете да заложите на това четно или нечетно число ще е общата сума на всички изтеглени числа (посочена със знак "+" между топките в играта) или дали всички топки ще бъдат четни или нечетни.

Sum Range

В играта "Sum Range" трябва да познаете в кой диапазон ще е комбинираната стойност на изтеглените топки. Съвет: Най-малката възможна комбинирана стойност е 21, най-голямата - 201, а средната - 111. Имате четири възможности, измежду които можете да избирате: над 129, от 112 до 129, от 94 до 111 или под 94.

1st vs. 6th

Познайте дали цифровата стойност на първата изтеглена топка ще е по-малка или по-голяма от последната изтеглена топка. Само първата и последната топка се взимат предвид. При друг вариант на игра се сравнява цифровата стойност на всяка изтеглена топка. В такъв случай прогнозирате дали стойността на всяка изтеглена топка ще е по-голяма или по-малка от тази на следващата топка.

Поставяне на залози:

 • Кликнете върху игра по избор.
 • Изберете резултат от тегленето, на който искате да заложите.
 • Определете залога си в полето "Залог" с помощта на бутони '-' и '+'. В зависимот от избраната игра има минимален залог за прогноза (показан вляво от полето за избор на залог), а максималният разрешен залог за съответната прогноза е показан вдясно от полето за избор на залог.
 • Кликнете върху "GO" ("Напред").
 • Опция "Повтори": Ако искате да подавате същата прогноза няколко пъти в последователни тегления, моля, въведете броя на повторенията, а след това кликнете върху бутон "GO" ("Напред"). Вашата прогноза ще бъде автоматично поставяна толкова пъти, колкото сте избрали.

След като прогнозата е приета, тя не може да бъде променена или отменена!

Потвърдете прогнозата

Прогнозата Ви ще се появи веднага в "История на избраните залози" в долната част (в средата) на прозореца с играта. В полето за статуса можете да видите дали залогът Ви в момента се обработва или е вече приет. Ако поради някаква причина възникне грешка при обработката на залога, в полето за статуса ще се появи съобщение "Отхвърлен". Ако залогът Ви е приет безпроблемно, в полето за статуса ще е отбелязано "Приет". Вляво от списъка със залози ще намерите номера на тегленето, за което сте подали прогноза. Ако сте подали повече от пет прогнози, моля, използвайте лентата за превъртане вдясно, за да проверите прогнозите си. Резултатът от всяка игра ще бъде показан със съответния графичен символ на играта в лобито, което Ви позволява да видите всички резултати едновременно.

Тегленето

До тръбата с изтеглените в последния тираж топки има таймер за обратно броене, показващ оставащото време до следващото теглене. 5 секунди преди следващото теглене вече не се приемат залози. За едно теглене можете да подадете толкова прогнози, колкото е възможно да направите в рамките на оставащото време преди следващото теглене. Моля, имайте предвид, че в рамките на едно теглене можете да заложите само веднъж на един и същ резултат. (Пример: залагате, че общият сбор на изтеглените числа ще бъде четно число. Ако подадете същата прогноза за същото теглене, системата няма да я приеме, тъй като прогнозата вече е била приета.)

Тегленето се основава на принципа на случайния подбор и не е еднакво за всички играчи.

История на тегленията

Тук ще намерите всички подробности за нашите тегления, както и съответните резултати.

Избор на игра

Играта можете да изберете, като кликнете върху нейния символ. Следващият екран Ви показва всички възможни резултати от играта, на които можете да заложите. След като подадете прогнозата си или ако кликнете върху бутон "Лоби", отново ще се покаже главната страница със съответните символи на игрите. В рамките на тези символи ще бъде представен графично и резултатът от тегленето. Актуалните резултати за всяка игра се показват веднага след провеждане на тегленето.

Пореден идентификационен номер на тегленето

Отляво, до изтеглените топки в стъклената тръба, е показано число, което е идентификационният номер на настоящото теглене. Когато избирате прогноза, поредният идентификационен номер на тегленето е показан и в зоната "История на избраните залози". Този пореден идентификационен номер е уникален и еднакъв за всички подадени за съответното теглене прогнози. Ако сте подали прогнозите си преди известно време, можете да намерите резултатите от тегленето в зоната със статистика (История на тегленията) и в "История на избраните залози" в играта.

"История на избраните залози"

Историята на избраните залози показва подадените от играча прогнози според поредния идентификационен номер на играта. Всяка игра има пореден идентификационен номер, показан на нов ред.

Зоната "История на избраните залози" за актуалните Ви прогнози се намира точно под избора на игра. Този списък показва данните за Вашите залагания и съдържа следните колони:

Теглене

Теглене: В тази колона можете да видите номера на тегленето, на което сте поставили залог за съответната прогноза в играта.

Опция "Повтори залога"

Повтори залога: Ако искате да заложите отново същата сума на същия резултат, кликнете върху "Повтори залога", за да повторите прогнозата.

Повтори: Ако искате да залагате на същия резултат същата сума за няколко поредни тегления, въведете броя на повторенията в поле "Повтори", след като изберете прогноза. Прогнозата Ви ще се въвежда автоматично в избрания от Вас брой поредни тегления. Тази функция е особено полезна в играта "Lotto", ако се доверявате на конкретна комбинация от числа!

Числовият ред, напр. 0/10, показва дали повторните прогнози са се играли. Първата цифра показва броя на подадените до момента прогнози, а втората - избрания от Вас брой повторения. Разликата между двете цифри показва оставащия брой автоматични повторения. Докато се повтаря същата прогноза, "основната" функция за повторение ("Повтори залога") няма да се предлага като възможност. Това Ви предпазва от избор на същата прогноза за същото теглене, което системата не позволява.

Промени: Ако искате да заложите отново на същия резултат, но с различен залог, кликнете върху "Промени" в колоната с опцията "Повтори залога". Когато кликнете върху "Промени", за да промените залог, съответният залог в играта ще се освети, за да можете да го видите, да промените заложната сума или прогнозите и да кликнете върху бутон "Go" ("Напред)", за да потвърдите залога, преди цветът на таймера да стане червен.

Заложна сума Тук е показана заложната сума за актуалната Ви прогноза.
Игра/Резултат [Избор] Тук са показани играта и избраният от Вас резултат. В "Lotto" и други игри, в които избирате отделни числа, съответните числа се показват в скоби.
Статус Показва актуалния статус на подадената прогноза. Ако системата е приела прогнозата, е посочен статус "Приет". Ако залогът е отхвърлен поради късното му поставяне, статусът е показан като "Отхвърлен".

Едновременно може да се избере и приеме само една прогноза. Ако възникне грешка при подаване на прогнозата, в полето за статуса ще е показано съобщение "Отхвърлен".

Ако прогнозата е била приета от системата, статусът остава като "Приет", докато съответното теглене не се проведе. След това прогнозата се оценява. Ако залогът е загубен, в полето за статуса се показва съобщение "Загубен". Ако сте спечелили залога, се показва съобщение "Печалба" и спечелената сума.

1. Lotto

bof-lotto

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. Играчът избира 4 топки от 1 до 36 и определя залога не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Ако изборът на играча съответства на резултата от тегленето, играчът печели. Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба".

Екран преди избора

bof-lotto-screen1

Екран след избора

bof-lotto-screen2

2. Colour Wars

colour-wars

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. Играчът трябва да прогнозира кой от трите възможни цвята (червен, син или оранжев) ще е преобладаващ сред изтеглените топки и да заложи на предполагаемия резултат не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба".

colour-wars-screen1

Ако например бъдат изтеглени една синя, две червени и три оранжеви топки, оранжевото печели. Но играчът може да заложи и на факта, че няма да има печеливш цвят (разпределение 2-2-2 или 3-3-0) или че топки с определен цвят изобщо няма да бъдат изтеглени.

3. Balls of Fire

bof-bof

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. Играчът трябва да прогнозира колко топки от един и същ цвят ще бъдат изтеглени и да заложи на предполагаемия резултат не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Играчът може да избере 1, 2, 3, 4, 5 или 6 топки от един и същ цвят (червен, оранжев или син). Резултатът трябва да съотвества точно на предположението на играча. Ако бъдат изтеглени шест топки от един цвят, резултатът се нарича "Balls of Fire". Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба".

bof-bof-screen1

4. Odd / Even

oddeven

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. В играта "Odd/Even" играчът трябва да прогнозира дали изтеглените числа ще бъдат четни или нечетни и да заложи на предполагаемия резултат не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Можете да заложите на това четно или нечетно число ще е общата сума на всички изтеглени числа или дали всички топки ще бъдат четни или нечетни. Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба". Показаните в тази игра топки в син цвят са само пример и цветът на топките е без значение.

oddeven-screen1

5. Sum Range

sum-range

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. В "Sum Range" играчът трябва да прогнозира в кой диапазон ще е комбинираната стойност на изтеглените топки и да заложи на предполагаемия резултат не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба".

sum-range-screen1

6. 1st vs. 6th

1vs6

При поставяне на залог в играта се теглят шест случайни топки от 1 до 36. Играчът трябва да прогнозира дали цифровата стойност на първата изтеглена топка ще е по-малка или по-голяма от последната изтеглена топка и да заложи на предполагаемия резултат не по-късно от 5 секунди преди началото на тегленето. Само първата и последната топка се взимат предвид.

При друг вариант на игра се сравнява цифровата стойност на всяка изтеглена топка. В такъв случай играчът прогнозира дали стойността на всяка изтеглена топка ще е по-голяма или по-малка от тази на следващата топка. Изборът на играча и заложната сума са валидни само за едно теглене. След като изберете прогнозите, сумата на възможната печалба (в зависимост от заложената сума и КОЕФИЦИЕНТА за съответния залог) ще се покаже в поле "Възможна печалба". Показаните в тази игра сини топки са само пример и цветът на топките е без значение.

1vs6-screen1

Как се залага

1vs6-screen2

 1. Играчът избира резултат от тегленето, на който иска да заложи. В играта е поставен залог по подразбиране. Играчът може да промени залога по подразбиране между минималната и максималната стойност на залога, като кликне върху него или като използва бутоните за увеличаване/намаляне на залога.
 2. В зависимот от избраната игра има минимален залог за прогноза (показан вляво от полето за избор на залог), а максималният разрешен залог за съответната прогноза е показан вдясно от полето за избор на залог.
 3. Опция "Повтори": Ако желаете да подавате същата прогноза няколко пъти в последователни тегления, моля, въведете броя на повторенията, а след това кликнете върху бутон "GO" ("Напред"). Вашата прогноза ще бъде автоматично поставяна толкова пъти, колкото сте избрали. Опцията за повтаряне на залога е достъпна само в режим на игра с истински пари.
 4. Опцията за повторение ще бъде показана като "Отмени повторението", ако се опитате да повторите залога, който вече е поставен с опция за повторение.
 5. За да отмените повторението на залога, изберете съответната прогноза и кликнете върху опцията "Отмени повторението".
 6. Ако в дадена игра е поставен залог с определен брой ('N') повторения, сумата, съответстваща на броя повторни залози, ще бъде блокирана от общия баланс в прозореца на играта и не е изрично показана в полето за заложна сума. Ако играчът се опита да постави залози, чиято сума превишава оставащия баланс, ще се покаже поп-ъп съобщение. Пример: Ако балансът в прозореца на играта е $100. Ако в дадена игра е поставен залог от $10 с повторение 4 пъти (т.е. 1*$10 за актуалния залог + 4*$10 за 4 повторни залога = $50), съответната сума на залога е блокирана за оставащите повторни залози. Само оставащите $50 от общия баланс са на разположение за други залагания.
 7. Играчът може да отмени повторните залози по всяко време, за да отблокира сумата.
 8. Повтарянето на залога няма да продължи, ако играта е била затворена и възобновена по време на игралната сесия.
 9. Полето "Възможна печалба" показва възможната печалба, когато играчът избира прогноза в дадена игра.
 10. Ако играчът кликне върху бутон "GO" ("Напред"), без да е избрал прогноза, ще се появи поп-ъп съобщение, информиращо, че играчът трябва да избере прогноза. За всички известия се появява поп-ъп съобщение в същия стил.
 11. След като е избрана прогноза в съответния екран на играта и играчът задържи курсора на мишката върху "GO" ("Напред)", избраната прогноза се откроява чрез намаляване яркостта на всички други елементи на екрана на съответната игра на 100%. При отдръпване на курсора на мишката, всички елементи се виждат отново със 100% яркост. Играчът кликва върху "GO" ("Напред") go-btn, за да постави залога. Бутон "GO" ("Напред") go-btn-locked се блокира 5 секунди преди тегленето и по време на самото тегленето. Изборът на играча остава в сила по време на това блокиране.
 12. Прогнозата на играча ще се появи веднага в списъка "История на избраните залози" (в долната част на прозореца). В полето за статуса играчът може да види дали залогът в момента се обработва или е вече приет. Ако поради някаква причина възникне грешка по време на обработката на залога, ще се покаже съобщение за грешка. Ако залогът е приет безпроблемно, в полето за статуса ще е отбелязано "Приет". Вляво от списъка със залози е показан поредният идентификационен номер на играта, в която сте заложили.
 13. Ако дадена прогноза е приета от системата, тя вече не може да бъде променена или отменена за съответното теглене. Когато кликнете върху бутон "Лоби", се отваря главният екран с всички 6 игри.
 14. Всеки пореден идентификационен номер на игра е показан с различен цвят на фона. По този начин можете лесно да идентифицирате направените във всяка игра прогнози.
 15. Резултатът от всяка игра ще бъде показан в рамките на съответния графичен символ на играта, което Ви позволява да видите всички резултати едновременно.
 16. Във всяка игра се позволява само един залог на същата комбинация. Например играчът не може да заложи два пъти, че в играта "Balls of Fire" ще бъдат изтеглени 4 червени топки. Играчът обаче може да заложи, че 4 червени топки и 3 червени топки ще бъдат изтеглени в едно теглене в рамките на играта "Balls of fire".
 17. Играчът може да повтаря/променя предишния залог, като кликне върху "Повтори залога" / "Промени залога" в списъка "История на избраните залози" в колоната с опцията "Повтори залога".
 18. Когато кликнете върху "Повтори залога", залогът се анимира (цветът на реда се променя, до горната част на таблицата се придвижва дубликат, а цветът избледнява до цвета по подразбиране) и се поставя същият залог без опцията за редактиране.
 19. С клик въру "Промени" се отваря страницата на играта с поставения залог с опция за промяна на залога, ако е необходимо. Играчът трябва да кликне върху "GO" ("Напред"), за да постави залога.
 20. Ако не е поставен залог, топки за следващото теглене няма да се теглят, а ще се появи поп-ъп съобщение "Не сте поставили залог за това теглене. Следващото теглене започва след няколко секунди", когато стойността на таймера е близо до нула. Ако играта е била оставена на празен ход 5 поредни тегления, ще се появи поп-ъп съобщение и прозорецът на играта ще се затвори автоматично.

Тегленето и таймерът

 1. Числата от предишното теглене са показани в раздела с тегленето до 5 секунди преди началото на новото теглене. Ако не е поставен залог за следващото теглене, изтеглените топки ще останат и няма да бъдат изтеглени нови топки.
 2. Когато се изтеглят топките, графичната икона, репрезентираща всяка игра, ще показва резултата от тегленето съгласно правилата на играта до 5 секунди преди следващото теглене, което се провежда само ако е поставен залог за него.
 3. Графичните икони на игрите се деактивират 5 секунди преди следващото теглене, което се провежда само ако е поставен залог за него.
  draw-timer
 4. Таймерът е показан на видно място и посочва оставащото време за поставяне на залози. 5 секунди преди следващото теглене вече не се приемат залози.
 5. Таймерът променя цвета си в последните 15 секунди и в последните 5 секунди на тегленето.

История на тегленията

draw-history

Табът с история на тегленията показва резултатите от 100 предишни тегления, представени по 10 на страница. Играчът трябва да кликне върху дясна или лява стрелка, за да премине към други страници в таба "История на тегленията". Тук не се показва(т) избора/изборите на играча за тази игра. Изборът на играча може да се види в протоколите на играта.

Изплащания

 • Полето с печалбата показва комбинираната печалба от всички поставени прогнози на различни игри за съответното теглене.
 • Изплащанията се извършват съгласно съответните КОЕФИЦИЕНТИ за поставения залог.
 • Теоретичната възвръщаемост на играча от тази игра варира от 69,44% до 97,6% в зависимост от вида на поставения залог.

В случай на неизправност всички игри и получените в тях печалби се анулират.

Добавяне на средства към сметката Ви

За да добавите средства в сметката си, кликнете върху ''ДЕПОЗИТ'' в меню ''Каса'', а след това изберете желаната опция за депозит (софтуер за незабавна игра), или кликнете върху ''ДЕПОЗИТ'' в опцията ''Каса'' в левия панел на главното лоби, а след това изберете желания метод за депозит (софтуер за изтегляне). Средства към сметката си можете да добавите и като кликнете върху ''РИБАЙ'' на игралния екран, а след това изберете опцията ''Депозирай сега''. Времето, необходимо за прехвърляне на средства и свързаните с това такси зависят от избрания метод за депозит.

Какво да правя, ако достигна лимита си за залагания?

Ако балансът Ви в играта падне под минималния залог, автоматично ще се появи прозорец за бай-ин.

За да добавите средства в сметката си, кликнете върху опцията ''ДЕПОЗИТ'' в меню ''Каса'' в главното лоби (софтуер за незабавна игра) или върху ''ДЕПОЗИТ'' в опцията ''Каса'' в левия панел на главното лоби, а след това изберете желания метод за депозит (софтуер за изтегляне). Средства в сметката си можете да добавите и като кликнете върху бутон ''Депозирай сега'' в прозореца за бай-ин на която и да е игра.

Не успях да завърша играта. Какво да правя?

 • Ако връзката прекъсне след поставяне на залог/залози за тегленето и се възстанови преди края на тегленето, играта ще продължи, а таймерът ще започне да отброява от момента, когато е бил поставен последния залог в това теглене.
 • Ако връзката прекъсне след поставяне на залог/залози за тегленето и се възстанови след края на тегленето, играта няма да продължи, а ще започне ново теглене с таймер, започващ да отброява от 60. За всички приключили тегления по време на прекъсване на връзката полето за статуса в "История на избраните залози" ще показва "Тегленето приключи. Проверете протоколите на играта".
 • Ако прозорецът на играта Ви е затворен след поставяне на залог/залози за дадено теглене и отново стартирате играта след края на тегленето, ще започне ново теглене с таймер, започващ да отброява от 60. Резултатите ще намерите, като кликнете върху бутон "Протоколи на играта", след като влезете отново в системата.
 • Ако връзката прекъсне по време на тегления с повторение на залог, след възстановяване на връзката оставащите тегления с повторение на залога ще продължат както обикновено.
 • Ако прозорецът на играта Ви е затворен по време на тегления с повторение на залог, след рестартиране оставащите тегления с повторение на залога няма да продължат, а ще започне ново теглене с таймер, започващ да отброява от 60.

Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време на денонощието.

Последна редакция: 18.11.2016 г.