3D Blackjack

BJ

Цел

Играчът печели, ако достигне сбор от стойността на картите, равен или по-нисък от 21 точки и по-висок от стойността на картите на дилъра; ИЛИ в случай че стойността на събраните от дилъра карти надвишава числото 21 ("bust"); ИЛИ ако дилърът събере ръка Charlie - ръка от 7 карти, която не надвишава 21 точки.

Стойност на картите

Картите от 2 до 10 са със стойността на числата, изобразени върху тях.

Картите с картинки J, Q и K се оценяват с по 10 точки.

(Асо) се брои за 1 или 11: Ако с оценяването му като 1 точка стойността на ръката ще надхвърли 21 ("bust"), A ще се брои за 1.

Брой ръце

Ако играете на Вашия смартфон, можете да изиграете до три ръце едновременно.

Как да играете:

 • Изберете ръката, която желаете да изиграете, като натиснете върху кръгчето с позицията на залога.
 • Изберете сумата, която искате да заложите на дадената ръка, като чукнете върху чипа с избраната стойност и повторите действието, докато достигнете желаната сума.
 • Чукнете върху бутон CLEAR BETS (Изчисти залозите), за да изчистите цялата заложена сума;
 • След като поставите залозите, кликнете върху бутон DEAL (Раздай), за да получите Вашите карти;
 • За да повторите залога от предишната игра, кликнете върху бутон REBET (Поставям същия залог).
 • За да дублирате или да повторите предишния залог, кликнете върху бутон REBETx2;
 • Действията Ви са ограничени в зависимост от Вашия баланс.
 • Правилата на играта и изплащанията са еднакви в режим с истински пари и в режим с виртуални пари (игра за точки).

Опции за игра

 • Кликнете върху STAND, за да прекратите получаването на карти. Вие можете да спрете да теглите карти по всяко време.
 • HIT (Тегля): Кликнете върху HIT, за да получите следващата карта. Можете да продължите да теглите карти, докато не прекратите тегленето, докато стойността на картите Ви не надвиши 21 ("bust"), докато не достигнете сбор от 21 точки или докато не съберете комбинация от 7 карти Charlie;
 • DOUBLE: След като получите първите две карти, можете да удвоите с клик върху бутон DOUBLE. Когато изберете тази опция, сумата на залога ще се удвои и Вие ще получите още една последна карта, след което тегленето се прекратява.
 • Удвояване на залога се предлага след разделяне.
 • SPLIT: Ако имате две карти с една и съща стойност, можете да кликнете върху SPLIT, за да ги разделите. Към двете ръце след това ще бъде добавена по още една карта и новата ръка ще получи същата стойност на залога като първите две ръце. Вие имате право да разделяте ръка само веднъж. Можете да теглите колкото карти пожелаете за всяка разделена ръка, с изключение на разделянето на АА. Ако разделите AA, към всяко A ще получите само по една карта. Ако към едно от асата A получите карта на стойност 10, ръката се брои за 21, а не за Блекджек. Опцията DOUBLE (Удвояване) не е достъпна след разделяне на АА;
 • След като изберете опцията SPLIT (Разделям), ще бъде поставен допълнителен залог, равен на първоначалния Ви.
 • Както винаги, ръката, към която е насочена стрелката, е активната ръка.
 • Кликнете върху HIT (Тегля), STAND (Спирам да тегля) или DOUBLE (Удвоявам).
 • Опцията DOUBLE (Удвоявам) е достъпна само за 2 карти и не след разделяне на AA.
 • ЗАСТРАХОВКА се предлага, когато първата карта на дилъра е A. Застраховката Ви дава възможност да намалите наполовина Вашите загуби, в случай че дилърът събере Блекджек. Ръката си можете да застраховате, като кликнете върху ДА под ЗАСТРАХОВКА? label. Застраховката струва 50% от първоначалния залог. Когато изберете застраховка, сумата на застраховката ще бъде изобразена до първоначалния залог. Ако дилърът има Блекджек, залогът за застраховка се изплаща 2:1 и Вие губите първоначалния си залог за ръката. Ако дилърът няма Блекджек, Вие губите залога за застраховка и играта ще продължи с първоначалния залог за ръката.  Ако имате Блекджек, няма да Ви бъде предложена застраховка.
 • Само ако първите раздадени две ръце са А и карта на стойност 10, ръката се счита за BLACKJACK и се изплаща в съотношение 3:2, ако бие тази на дилъра. Но ако дилърът също има BLACKJACK, резултатът е PUSH (Равенство).
 • Ако имате A и карта на стойност 10 след разделяне, ръката се оценява само като 21 точки, а не като БЛЕКДЖЕК. Ако ръката на стойност 21 точки спечели, изплащането е в съотношение 1:1.

Правила:

 • В тази игра се използват осем тестета, всяко от които съдържа 52 карти;
 • Картите се разбъркват преди всяка игра;
 • Дилърът спира да тегли при мека ръка от 17 точки;
 • Всяка ръка може да се раздели само веднъж, разделени ръце не могат да се разделят отново;
 • Удвояване след разделяне е позволено;
 • След разделяне на аса не може да се тегли;
 • Вие може да имате до седем ръце, в случай че картите Ви не превишават 21.
 • Ако първата карта на дилъра е 10, J, Q, K или A, той ще провери дали има Блекджек, преди да изтеглите третата си карта;
 • Играчите определят сумата на залога за всяка ръка;
 • Редовната печалба се изплаща в съотношение 1:1. BLACKJACK (комбинация от Асо и 10/карта с фигура) се изплаща в съотношение 3:2;
 • В случай на равенство между играча и дилъра, т.нар. PUSH, играчът получава залога си обратно;
 • В случай на технически / операционни неизправности всички плащания и игри се анулират.

Blackjack: съотношение залог-печалба

Име

Съотношение залог-печалба

Печалба

1:1

7 карти

Charlie

1:1

Блекджек

3:2

Застраховка

2:1

Равенство

ВЪРНАТ ЗАЛОГ

Теоретичната възвръщаемост на играча от тази игра е най-малко 99.50%.

История на играта

 • Подробна история на играта можете да видите, като влезете във Вашата сметка в десктоп версията на уебсайта и изберете "Протоколи на играта" в рубрика "Моето казино" от раздел "Казино".

Добавяне на средства към сметката Ви

 • Допълнителни пари от своята сметка към баланса си в играта можете да внесете и като кликнете върху баланса.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Депозит, след което изберете желания метод за депозит. Времето, необходимо за прехвърляне на средства и свързаните с това такси зависят от избрания метод за депозит. Средства могат да се добавят само в началото на нова игра.

Какво да правя, ако достигна ограниченията си за залагания?

 • Ако балансът Ви в играта падне под минималния залог, ще се появи прозорец с опция за Депозит.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Вашия баланс в горния десен ъгъл на екрана.

Не мога да завърша играта. Какво да направя?

Ако връзката прекъсне по време на игра, играта ще продължи след възстановяване на връзката.

Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.