Hi Lo Shuffle

Hi Lo Shuffle е игра на късмета тип Hi/Lo. Вие трябва да познаете дали следващото изтеглено число ще е по-голямо или по-малко от настоящото. Играта продължава, докато не решите да приберете печалбата или докато не направите грешна прогноза.

 • Минималният залог е 0,50 EUR, а максималният залог - 100 EUR.

Информация за играта

 • Избраният по подразбиране залог в играта е 1 EUR. Размера на залога може да промените с помощта на бутони "+" и "-".
 • Ако сте доволни от залога, кликнете върху "Play", за да го поставите.
 • Сумата, която може да спечелите, е показана под и над числото, за което давате своята прогноза.
 • Изберете HI (по-голямо) или LO (по-малко), за да дадете своята прогноза.
 • При правилна прогноза печелите съответната показана под или над числото сума.
 • Спечелената сума се прибавя към актуалната Ви печалба. Вие може да продължите да играете, докато не решите да приберете печалбата си или докато не направите грешна прогноза.

Как се играе

 • Ако числото е в диапазон от 20 до 30, Вие може да разбъркате числата още веднъж, за да получите ново число за прогноза HI или LO.
 • Ако след като сте избрали Hi/Lo, се падне същото число като настоящото, губите играта.
 • Теоретическият процент на изплащане за тази игра е 90%.
 • В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Правила

Число Изплащане за High Изплащане за Lo
1 1.01 Не е приложимо
2 1.02 45
3 1.03 22
4 1.04 12
5 1.05 10
6 1.08 8
7 1.09 7
8 1.1 6
9 1.15 5.2
10 1.16 5
11 1.2 4.5
12 1.22 4
13 1.25 3.5
14 1.3 3.2
15 1.32 3.1
16 1.35 3
17 1.4 2.75
18 1.5 2.5
19 1.55 2.25
20 1.6 2.2
21 1.65 2.1
22 1.7 2
23 1.73 1.9
24 1.75 1.85
25 1.8 1.8
26 1.85 1.75
27 1.9 1.73
28 2 1.7
29 2.1 1.65
30 2.2 1.6
31 2.25 1.55
32 2.5 1.5
33 2.75 1.4
34 3 1.35
35 3.1 1.32
36 3.2 1.3
37 3.5 1.25
38 4 1.22
39 4.5 1.2
40 5 1.16
41 5.2 1.15
42 6 1.1
43 7 1.09
44 8 1.08
45 10 1.05
46 12 1.04
47 22 1.03
48 45 1.02
49 Не е приложимо 1.01

Последна редакция: 29.3.2018 г.