Atlantis Mystery Uncovered

Цел:

Atlantis Mystery Uncovered е слот игра с два ДЖАКПОТА, БОНУС за 5 еднакви и ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ИГРА. Играе се на 5 барабана с по 3 символа на всеки барабан. Жокер символът WILD замества всички символи, с изключение на СКАТЕР символа. СКАТЕР символът задейства и презадейства функцията за безплатна игра.

Информация:

 • Правилата на играта и изплащанията са еднакви в режим с истински пари и в режим с виртуални пари.
 • Теоретичната възвръщаемост на играча от тази игра е 95,07%.

Как се играе:

atlantis_howtoplay_3

 • При влизане в играта е зададен залог по подразбиране.
 • Залога на линия можете да промените, като чукнете върху бутон или на панела "ЛИНИИ и Залог".

atlantis_howtoplay_3

 • В тази игра няма линии. Всички печалби се изплащат отляво надясно на всяка позиция, с изключение на печалбите от скатер символи, които се изплащат на което и да е място.
 • ОБЩИЯТ ЗАЛОГ е 25 пъти по залога за линия.
 • С промята на залога се променя и осветяването на различните зони на екрана. Джакпотът може да бъде спечелен само в тези зони. Някои зони могат произволно да се осветят след натискане на бутон ЗАВЪРТИ според размера на залога.
 • Бутонът ЗАВЪРТИ в средата отдясно стартира играта.
 • АВТ. ЗАВЪРТАНЕ: За да използвате функцията за АВТОМАТИЧНО ЗАВЪРТАНЕ, чукнете и задръжте бутон "ЗАВЪРТИ". Броя на автоматичните завъртания можете да промените с помощта на бутон или . За да започнете автоматичните завъртания, чукнете върху бутон "ЗАВЪРТИ".

atlantis_howtoplay_3

 • Моля, имайте предвид, че опцията за АВТОМАТИЧНИ ЗАВЪРТАНИЯ не е достъпна в режим с виртуални пари.
 • Всички печеливши символи ще бъдат анимирани в допълнение към анимацията на местоположението на джакпота и фоновите анимации.
 • Общата сума на печалбата е показана в прозорец ПЕЧАЛБА в долната част на екрана.
 • Оставащият Ви баланс в играта е показан до знак $ в горната част на екрана.
 • Чукнете върху бутон ? в горния ляв ъгъл на екрана, за да видите правилата на играта.
 • В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

ПРАВИЛА

 • Чукнете върху бутон i, за да преминете към Правилата на играта.
 • ПРАВИЛАТА можете да видите, като кликнете върху бутон на страниците с правилата.

atlantis_rules_1

 • Към играта можете да се върнете, като кликнете върху бутон НАЗАД КЪМ ИГРАТА.

Функции:

atlantis_rules_1

Таблица с печалбите

atlantis_paytables_1

atlantis_paytables_2

История на играта

Подробна история на играта можете да видите, като влезете във Вашата сметка в десктоп версията на уебсайта и изберете "Протоколи на играта" в рубрика "Моето казино" от раздел "Казино".

Добавяне на средства в сметката Ви

За да добавите средства в сметката си, чукнете върху бутон + в меню "Каса", а след това изберете желаната опция за депозит (софтуер за незабавна игра) или кликнете върху "ДЕПОЗИТ" в опцията "Каса" в левия панел на главното лоби, а след това изберете желания метод за депозит (софтуер за изтегляне).

Не успях да довърша играта. Какво да направя?

Ако връзката Ви бъде прекъсната по време на основната игра или на игра с джакпот, софтуерът автоматично ще довърши играта вместо Вас. Ако връзката Ви бъде прекъсната след задействане или по време на бонусна игра или функция, при възобновяване на връзката софтуерът автоматично ще стартира прекъснатата бонусна игра или функция, ако тя все още не е започнала, или ще я продължи от момента на прекъсване на връзката.

Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време на денонощието.