American Roulette

Американска рулетка се играе с колело, съдържащо 38 номерирани джоба (от 1 до 36, плюс 0 и 00), топче и разграфено поле, върху което играчът поставя залог (или залози), покриващ(и) единично число или група числа. Топчето се завърта и се спира в един от номерираните джобове, показвайки печелившето число.

Играчът печели, ако познае печелившето число и получава сума съгласно дадената по-долу таблица с печалбите. Печалбата зависи от това колко чипа са поставени на печелившето число.

Информация

 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран. Максималният залог е лимитът на масата.
 • Правилата на играта и изплащанията са едни и същи в режим на игра с истински пари и в режим на игра с виртуални пари.

Как се играе

 • След като изберете чипове, поставете своите залози, като кликнете върху избрания сектор на масата.
 • Може да поставите толкова залози, колкото желаете, в рамките на определения за масата лимит.
 • За да отстраните чип от масата, кликнете върху него с десен бутон на мишката.
 • Балансът, с който разполагате за игра, е показан в долния ляв ъгъл на игралния екран.
 • Общата сума на поставените залози е показана в поле 'Total bet' (Общ залог) в горната част на екрана.
 • След като поставите своите залози, завъртете рулетката, като кликнете върху бутон 'Spin'.
 • Когато топчето се спре, печелившето число се маркира, а всички губещи залози се отстраняват.
 • В горния десен ъгъл на игралния екран са показани в едър план въртящата се рулетка и топчето. Сумата на печалбата се изчислява съгласно дадената по-долу таблица с печалбите, а печалбата Ви е показана в евро в поле 'Last win' (Последна печалба). Сумата на печалбата се добавя към баланса Ви за игра.
 • Печелившите числа от последните 10 игри са показани в горния десен ъгъл на игралния екран, като последният резултат е в горната част на списъка. Печелившите числа от черните джобове са показани вдясно, а печелившите числа от червените джобове - вляво. Печелившите числа '0' и '00' са показани в средата.
 • След приключване на играта стойността на чиповете автоматично се пренася в следващата игра. Вие може да изчистите всички чипове от масата, като кликнете върху 'Clear' (Изчисти) и да поставите нови залози.
 • За да играете със същия залог, кликнете върху 'Rebet' (Повтори залога), а след това - върху бутон 'Spin' (Завърти).
 • Балансът Ви в играта показва сумата на средствата, с които разполагате в играта. Информация за закупуване на допълнителни чипове е дадена по-долу.
 • По подразбиране сумата на залога от предишната игра се пренася в следващия рунд. Размера на залога може да увеличите или намалите по собствено усмотрение.
 • Ако балансът Ви в играта стане по-малък от сумата на последния поставен залог, системата ще Ви предложи или да намалите размера на залога, или да закупите допълнителни чипове, като кликнете върху бутон 'Rebuy'.
 • Кликнете върху бутон 'Rules' (Правила) в долния ляв ъгъл на игралния екран, за да видите правилата на играта.
 • Кликнете върху бутон 'Gamelogs', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'Version', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнете върху 'Rebuy', за да закупите допълнителни кредити за игра от Вашата сметка.
 • Кликнете върху 'Exit game', за да излезете от играта.

Таблица с печалбите

Вътрешни залози

Залог Описание Изплащане
Straight bet Залог на единично число. 35 към 1
Split bet (Разделен залог) Залог на две съседни числа. Чипът се поставя на линията между двете съседни числа. Залог, поставен между 0 и 00, също се счита за разделен. 17 към 1
Street bet (Залог на ред) Чипът се поставя в края на ред от числа, покривайки три числа. Към този вид залози се отнася и залогът на числа '0, 1, 2' и '0, 2, 3'. 11 към 1
Corner bet или Square bet (Ъглов залог или залог на 4 числа) Залог, поставен на пресечната точка на 4 числа. Този залог обхваща всички 4 числа. 8 към 1
Five ways bet (Залог на 5 числа) Залог, поставен на съседни редове, започващи с 'нула' и '1'. Залогът покрива следните пет числа: 0, 00,1, 2 и 3. 6 към 1
Line bet (Залог на линия) Залог на два реда. Чипът се поставя в края на два реда, на линията между тях. Залогът на линия обхваща всички шест числа. 5 към 1

Външни залози

Залог Описание Изплащане
Dozen bet (Залог на дузина) Залог на един от секторите, отбелязани с "1-ви 12", "2-ри 12" или "3-ти 12", всеки от които обхваща 12 числа. 2 към 1
Column bet (Залог на колона) Залог, поставен в един от секторите, отбелязани с "2 към 1" в долната част на полето, всеки от които обхваща 12 числа в колона. 2 към 1
Adjacent dozen bet (Залог на съседни дузини) Залог, поставен на линията на два съседни сектора, отбелязани като "1-ви 12", "2-ри 12" или "3-ти 12", всеки от които обхваща 12 числа. 0,5 към 1
Adjacent column bet (Залог на съседни колони) Залог, поставен на линията между две съседни колони, отбелязани като "2 към 1" в долната част на полето, всяка от които обхваща 12 числа. 0,5 към 1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36 (Залог на черно/червено, четно/нечетно, 1-18/19-36) Залог, поставен на един от четирите сектора отстрани на игралното поле, който покрива половината числа на масата, както е описано в съответния сектор. 0 и 00 не се включват в нито един от тези сектори. Всеки сектор обхваща 18 числа. 1 към 1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36, and if the ball falls in the '0' or '00' slot (Залог на черно/червено, четно/нечетно, 1-18/19-36 и попадане на топчето в джоб 0 или 00) Залог, поставен на един от четирите сектора отстрани на игралното поле, който покрива половината числа на масата, както е описано в съответния сектор. 0 и 00 не се включват в нито един от тези сектори. Всеки сектор обхваща 18 числа. Възвръща се половината залог

The theoretical return to player of this game is 92.11%.

Не успях да завърша играта. Какво да правя?

Ако връзката прекъсне по време на основната игра, софтуерът автоматично ще приключи играта вместо Вас. След повторното Ви влизане в системата ще може да видите резултата от рунда, като кликнете върху бутон 'Gamelogs' (Протоколи на играта). Резултата може да разберете и от баланса на Вашата сметка.

Ако загубите връзка по време на бонусната игра, след повторното Ви влизане в системата ще Ви бъде предложено да я довършите. След приключване на бонусния рунд може да продължите да играете същата игра или да изберете друга.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.