3D American Roulette

AR

Цел

Вашата цел е да познаете точно резултата от завъртането на рулетката (конкретното число или конкретната група числа).

Играта

Американската рулетка се играе с колело с 38 номерирани джоба (1-36, плюс 0 и 00), топче и игрално поле, на което играчът поставя залози, покриващи отделно число или група числа. След като играчът постави залозите, топчето се завърта около колелото на рулетката и ще спре в един от номерираните джобове, определяйки по този начин печелившото число/печелившата група числа.

Как се играе

 • Изберете сумата, която искате да заложите на дадено число/група числа, като чукнете върху чипа с избраната стойност и върху избраното число/група числа. Повтаряйте това действие, докато достигнете желаната сума.
 • За да премахнете чип от масата, кликнете върху UNDO (Отмени) или CLEAR (Изчисти).
 • След като поставите залозите, завъртете рулетката с клик върху бутон "SPIN".
 • След като топчето спре, ще бъде посочено печелившото число.
 • Завъртете рулетката със същия залог, като кликнете върху REBET след края на играта.
 • Удвоете залога си, като кликнете върху върху бутон REBET×2.
 • Имате възможност да залагате на 5 числа последователно, като кликнете върху малката маса в дясната част на екрана.
 • Кликнете върху полето с баланс, за да внесете допълнителни средства за играта.
 • За да излезете от играта, кликнете върху името на играта в горната част на игралния екран и изберете друга игра или опцията "Назад към лобито".
 • Правилата на играта и изплащанията са еднакви в режим с истински пари и в режим с виртуални пари (игра за точки).

Правила

 • Можете да поставяте колкото залога пожелаете в рамките на максималния лимит на масата.
 • След като топчето спре, числото ще се изобрази до рулетката.
 • След края на играта размерът на чипа по подразбиране за новата игра остава същият като при предишния Ви залог. Ако искате да поставите нов залог, кликнете върху желаните сектори за залагане и поставете залозите.
 • Ако балансът Ви в играта е 0, ще се появи прозорец с опция за депозит.
 • В случай на технически/оперативни неизправности всички игри и получените в тях печалби се анулират.

Прозорец със статистика:

 • В статистиката на играта можете да видите предишните си резултати.
 • Прозорецът със статистиката показва последните Ви 23 резултата.
 • Прозорецът със статистиката показва червените резултати с червени числа, а черните резултати с бели числа.

Изплащания в Американска рулетка

Име

Значение

Изплащане

Straight

Залог, поставен директно на отделно число.

35:1

Split

Залог между две съседни числа чрез поставяне на чипа на линията между тях.

17:1

Street

Чипът се поставя в края на който и да било ред числа. Залогът покрива три числа.

Залози "Basket bets", поставени на '0, 1, 2', '00, 2, 3' и '0, 00, 2', също се считат за залози Street.

11:1

Corner / Square / Quarter

Чипът се поставя на ъгъла, където четири числа се срещат. Залогът покрива и четирите числа. 

8:1

Topline

Чипът се поставя между съседните линии на 'нула' и '1'. Този залог покрива пет числа: 0, 00, 1, 2 и 3. 

6:1

Line

Чипът се поставя на външната гранична линия между два съседни реда. Този залог покрива всички общо шест числа в двата реда.

5:1

Dozen

Чипът се поставя на едно от полетата с надпис ''1st 12'' (първите 12), ''2nd 12'' (вторите 12) или ''3rd 12'' (третите 12), всяко от които покрива 12 числа.

2:1

Column

Чипът се поставя на едно от полетата с надпис "2 към 1" в долната част на масата за рулетка. Този залог покрива по 12 числа на колона.

2:1

Червено

Черно

Четно

Нечетно

1-18

19-36

Чипът се поставя на едно от шестте полета отстрани на игралното поле и обхваща половината от числата на масата (без нула), както е описано в съответното поле. 0 не се покрива от никое от тези полета. Всяко поле покрива 18 числа.

1:1

Теоретичната възвръщаемост на играча от тази игра е най-малко 92,11% - 94,74%.

История на играта

 • Подробна история на играта можете да видите, като влезете във Вашата сметка в десктоп версията на уебсайта и изберете "Протоколи на играта" в рубрика "Моето казино" от раздел "Казино".

Добавяне на средства към сметката Ви

 • Допълнителни пари от своята сметка към баланса си в играта можете да внесете и като кликнете върху баланса.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Депозит, след което изберете желания метод за депозит. Времето, необходимо за прехвърляне на средства, и свързаните с това такси зависят от избрания метод за депозит. Средства могат да се добавят само в началото на нова игра.

Какво да правя, ако достигна лимита си за залагания?

 • Ако балансът Ви в играта падне под минималния залог, ще се появи прозорец с опция Депозит
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Вашия баланс в горния десен ъгъл на екрана.

Не успях да завърша играта. Какво да правя?

Ако връзката прекъсне по време на игра, играта ще продължи след възстановяване на връзката.

Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.