Formula Won

Formula Won

Цел на играта:

Formula Won е игра тип скретч карта, от която може да спечелите до 50 000 EUR при откриване на скритите символи и съвпадение на три от тях.

Информация за играта:

 • Минималният залог е 0,10 EUR, а максималният залог - 250 EUR.

Как се играе

 • Избраният по подразбиране залог в играта е 0,50 EUR. Размера на залога може да промените с помощта на бутони “+” и “-“.
 • Ако сте доволни от залога, кликнете върху “GO”, за да го поставите.
 • Кликнете върху всички девет квадрата на скретч картата, за да откриете символите.
 • Под всеки символ е показана определена сума. Ако откриете три еднакви символа, печелите сумата, показана върху един от еднаквите символи, но не сбора от трите.
 • Бутон “REVEAL ALL” Ви дава възможност да откриете всички символи наведнъж.
 • Кликнете върху “GO”, за да играте отново или натиснете “Exit”, за да излезете от играта.

Правила

 • При откриване на три еднакви символа печелите.
 • Печелившата сума е указана под символите.
 • Печалбата се изплаща само при откриване на три еднакви символа.

Таблица с печалбите

 • Печалбата се изчислява, като се умножи числото под символа (в долната таблица) по залога.

Теоретическият процент на изплащане за тази игра е 90%

Не успях да довърша играта. Какво да направя?

Ако сте загубили връзка със сървъра по време на игра, след възстановяването на връзката софтуерът автоматично ще възобнови играта от момента на загуба на връзката и Вие ще може да продължите да играете.

Ако загубите връзка след откриване на всички символи, но преди показването на резултата, след възстановяването на връзката ще може да видите резултата, като кликнете върху бутон 'GAME LOGS' (ПРОТОКОЛИ НА ИГРАТА).

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.