Baccarat Classic

1

Въведение:

Baccarat Classic е игра на карти, в която се играе срещу казиното. Целта на играта е да предскажете резултата от картите, раздадени на играча и на дилъра. Стойността на всички ръце в тази игра е 9 точки или по-малко, като се има предвид, че картите на стойност 10 точки се броят за 0, а асата - за 1 точка. Ако общата стойност на картите превишава 10 точки, от получената сума се изважда 10, за да се получи стойност по-малка или равна на 9. За да играете, трябва да заложите на една от следните опции: BANKER (дилър), PLAYER (играч) или TIE (равенство). Не е възможно да заложите на повече от една опция.

Правилата за раздаване на картите ще намерите в раздел "Правила" по-долу. Печели ръката, чиято стойност е по-близо до 9 след раздаването на всички карти.

След това картите се раздават и печелившата ръка се изплаща съгласно таблицата с печалбите.

Информация:

 • Използват се 6 стандартни тестета с по 52 карти без жокер.
 • Тестето се разбърква преди всяка игра.
 • Боята (пика, купа, каро и спатия) не е от значение.
 • Правилата на играта и изплащанията са еднакви в режим с истински пари и в режим с виртуални пари.
 • Всички карти на стойност 10 точки или комбинации от карти, чийто общ сбор е 10 точки, се броят за 0. Пример: ако при раздаването се паднат 7 и 6, общата сума на картите е 13. От 13 точки се изваждат 10 и се получава общ резултат 3.
 • Средства можете да добавите с + до $ .

Правила:

 • Балансът Ви в играта е показан в горния десен ъгъл на игралния екран.
 • Кликнете върху + над $, за да добавите допълнителни пари в сметката си.
 • Изберете сумата, която искате да заложите, като кликнете върху чипа със съответната стойност. Избраният чип ще се освети, открои и маркира.
 • Залози можете да поставяте с клик върху едно от трите полета за залог. Можете да заложите само на едно от наличните полета.
 • С бутон CLEAR BET (Изчисти залога) изтривате цялата заложена сума.
 • С бутон UNDO (Отмени) отстранявате предишния залог.
 • След като поставите залозите, кликнете върху бутон DEAL (Раздай).
 • След като поставите залога и кликнете върху бутон DEAL (Раздай), ще бъдат раздадени 4 карти в следния ред: играч, дилър, играч, дилър.
 • Съгласно правилата за раздаване на картите, посочени по-долу, след това се раздава допълнителна карта на играча и/или на дилъра, а максималният брой на картите, които могат да се раздадат, е 6.
 • Печели ръката, чийто резултат е по-близо до 9.
 • Картите K, Q, J и 10 се броят за 0, асото - за 1, а останалите карти се оценяват според изобразената върху тях стойност.
 • Когато общият брой точки в ръката на играча или на дилъра превиши 10, от тази сума се изважда 10, за да се получи резултат по-малък от 10. Пример: ако при раздаването се паднат 7 и 6, общата сума на картите е 13. От 13 точки се изваждат 10 и се получава общ резултат 3.
 • Ръка, чиято обща стойност от първите две карти е 8 или 9, се нарича "натурална", и допълнителни карти вече не се раздават към нито една от ръцете.
 • В случай на равенство залозите на дилъра или играча се връщат.
 • Всички печеливши залози на ръката на играча се изплащат в съотношение 1:1.
 • Всички печеливши залози на ръката на дилъра се изплащат в съотношение 1:1, с удържане на 5% комисиона.
 • Всички печеливши залози за равенство се изплащат в съотношение 9:1.
 • След приключване на играта кликнете върху NEW BET (Нов залог), RE-BET (Повтарям залога) или RE-BETx2 (Повтарям залога x2).
 • Когато кликнете върху NEW BET (Нов залог), масата се изчиства и се избира предишният Ви чип.
 • С опцията RE-BET поставяте същия залог като в последния рунд и новият рунд започва автоматично.
 • С опцията RE-BETx2 удвоявате последния поставен залог. Балансът Ви в играта се променя автоматично.

Правила за раздаване на картите:

Правилата за раздаване на картите са разделени на две части: правила относно ръката на играча и правила относно ръката на дилъра. Тези правила са въз основа на първите две карти.

 • Ако играчът или дилърът получат общо 8 или 9 точки, раздаването на карти приключва и за двамата. Това правило е с предимство пред всички други правила.
 • Ако общият брой точки в ръката на играча е 5 или по-малко, играчът тегли карта, в противен случай спира да тегли.
 • Ако играчът спре да тегли, дилърът тегли карта, ако стойността на картите в ръката му е 5 точки или по-малко.
Правила за раздаване на карти на играча
Резултат на играча Решение
0, 1, 2, 3, 4, 5 Тегли карта
6, 7 Спира да тегли
8, 9 Спира да тегли (натурална ръка)

Ако играчът тегли карта, използвайте таблицата по-долу, за да определите дали дилърът тегли карта, или спира да тегли:

Правила за раздаване на карти на дилъра
Ръката на дилъра Тегли карта, ако третата карта на играча е Спира да тегли, ако третата карта на играча е
0, 1, 2 Винаги тегли
3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8
4 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 8, 9
5 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 8, 9
6 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
7 Спира да тегли Спира да тегли
8,9 Спира да тегли (натурална ръка) Спира да тегли (натурална ръка)

Таблица с печалбите:

Таблица с печалбите в играта Baccarat Classic
Вид на залога Изплащане
Играч 1 : 1
Дилър 1:1, минус 5% комисиона
Залог за равенство 9 : 1
 • Теоретичната минимална възвръщаемост на играча от тази игра е 95,07%.
 • В случай на неизправност всички игри и получените в тях печалби се анулират.

История на играта:

 • Подробна история на играта можете да видите, като влезете във Вашата сметка в десктоп версията на уебсайта и изберете "Протоколи на играта".

Опции в играта

 • Звукът може да се включва или изключва.

Добавяне на средства в сметката Ви

 • Допълнителни пари в своята сметка към баланса си в играта можете да внесете и като кликнете върху баланса.
 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху "Депозит", а след това изберете желания метод за депозит. Времето, необходимо за прехвърляне на средства, и таксите, които се удържат, зависят от избраната опция за депозит. Средства могат да се добавят само в началото на нова игра.

Какво да правя, ако достигна лимита си за залагания?

 • За да добавите средства в сметката си, кликнете върху Вашия баланс в горния десен ъгъл на екрана.

Не успях да завърша играта. Какво да правя?

 • Ако връзката прекъсне по време на игра, играта ще продължи след възстановяване на връзката.
 • Ако проблемите не бъдат отстранени, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.