Let It Ride

Целта на играта е да съберете най-силната покер комбинация (съдържаща минимум чифт десетки), като използвате трите раздадени Ви открити карти и двете закрити карти, раздадени на дилъра.

Вие получавате право на изплащане, ако ръката Ви съдържа минимум чифт десетки. Изплащането се определя според силата на Вашата комбинация (вж. таблицата с печалби по-долу). Вие може да получите и бонусна печалба съгласно съответната таблица с печалбите, ако сте поставили допълнителен бонусен залог и сте получили една от следните комбинации: Роял Флъш, Стрейт Флъш, Четири еднакви, Фул Хаус, Флъш или Стрейт.

Информация

 • В играта се използва стандартно тесте с 52 карти без жокери.
 • Тестето се разбърква в началото на всяка игра.
 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран.
 • Правилата на играта и изплащанията са едни и същи в режим на игра с истински пари и в режим на игра с виртуални пари.
 • Всички бои (пика, спатия, каро, купа) са с еднаква стойност.

Най-силната комбинация е Роял Флъш, а най-слабата комбинация с право на изплащане е чифт десетки.

Как се играе

 • Изберете сумата, която желаете да заложите, като кликнете върху съответния чип с тази стойност. За да намалите или отстраните залога, кликнете върху вече поставените на масата чипове.
 • При кликване върху чип се поставят три залога в полета 1, 2 и 3.
 • За да добавите бонусен залог, кликнете върху малкото черно поле 'BONUS' на масата.
 • Кликнете върху бутон 'DEAL', за да получите карти. Вие получавате три карти с лицето нагоре, а дилърът получава две карти с лицето надолу.
 • Сега имате две възможности за продължение на играта - 'LET IT RIDE' или 'BET BACK'.
 • Кликнете върху 'LET IT RIDE', за да запазите залога си в играта.
 • Ако искате да изтеглите един от своите залози, кликнете върху 'BET BACK'.
 • Вие имате два шанса да изберете 'LET IT RIDE' или 'BET BACK' и след всяко решение се обръща една от картите на дилъра.
 • Резултатът се показва в движещия се дисплей в долната част на игралния прозорец.
 • Балансът Ви в играта е показан в долния ляв ъгъл на игралния екран.
 • За да изчистите залога от масата, кликнете върху 'CLEAR'. Това може да направите само в началото на нова игра.
 • За да повторите залога, кликнете върху 'REBET'. Моля, имайте предвид, че ако в предишната игра сте поставили и бонусен залог, с кликване върху 'REBET' в новата игра ще бъде поставен отново и бонусният залог.
 • След като кликнете върху бутон 'REBET', картите се раздават автоматично. След като сте кликнали върху 'REBET', Вие вече нямате възможност да промените сумата на залога.
 • Кликнете върху 'PAYOFF', за да видите таблицата с печалбите.
 • Ако балансът Ви в играта стане по-малък от последния поставен залог, бутон 'REBET' няма да бъде показан. За да продължите да играете, е необходимо да намалите сумата на залога.
 • Ако балансът Ви в играта стане по-малък от позволения минимален залог, ще се появи прозорец 'Buy-in' с възможност за закупуване на допълнителни кредити от Вашата сметка.
 • За да видите правилата на играта, кликнете върху 'RULES'.
 • За да закупите допълнителни кредити за игра, кликнете върху 'REBUY'.
 • Кликнете върху 'GAMELOGS', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'VERSION', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнете върху 'EXIT GAME', за да излезете от играта и да се върнете в лобито.

Правила

 • При избор на чип с определена стойност три чипа с дадената стойност ще бъдат поставени във вид на залози, т.е. при чип със стойност 5 EUR, три чипа, всеки на стойност по 5 EUR, ще бъдат поставени на трите позиции.
 • След като получите 3-те карти, трябва да изберете 'Let It Ride' или 'Bet Back'. Ако кликнете върху 'BETBACK', една трета (1/3) от общия залог ще бъде върната от масата в баланса Ви за играта. Но ако сте сигурни, че ще успеете да съберете печеливша ръка съгласно дадената по-долу таблица с печалбите, може да кликнете върху бутон 'Let It Ride'. В този случай всички 3 поставени залога остават в играта.
 • След това се обръща първата карта на дилъра. Сега отново трябва да изберете 'Let It Ride' или 'Bet Back', имайки предвид четирите открити карти на масата. Както и на предишния етап, една трета (1/3) от общата сума на залога се възвръща в баланса Ви или остава на масата в зависимост от това кой вариант изберете: 'Bet Back' или 'Let It Ride'.
 • След като изберете един от двата варианта, се обръща втората (и всъщност последна) карта на дилъра. По този начин комбинацията Ви е сформирана и Вие получавате печалба съгласно таблицата с печалбите.
 • Изплаща се печалба само за най-силната комбинация.
 • За да имате право на печалба, е необходимо да сте събрали минимум чифт десетки, в противен случай губите залога.
 • Изплащането се извършва на основата на общия поставен залог, с изключение на бонусния залог. В допълнение към това, в случай че сте поставили бонусен залог, Вие получавате изплащане съгласно таблицата с печалбите за бонусен залог, ако сте получили една от следните комбинации: Роял Флъш, Стрейт Флъш, Четири еднакви, Фул Хаус, Флъш или Стрейт.

Таблица с печалбите

Таблица с печалбите
Комбинация Описание Печалба (ЗА ЗАЛОГА) Бонусна печална
(Бонусен залог)
Роял Флъш Асо, Поп, Дама, Вале и 10 от една боя. Пример: A, K, Q, J, 10 от една боя 1000 към 1 20000
Стрейт Флъш Пет последователни карти от една боя. Пример: 10, 9, 8, 7, 6 от една боя 200 към 1 1000
Четири еднакви Четири еднакви карти. Пример: 5, 5, 5, 5, 2 50 към 1 300
Фул Хаус Чифт и три еднакви. Пример: K, K, K, 4, 4 11 към 1 150
Флъш Пет карти от една боя и с различна стойност. Пример: K, J, 9, 6, 3 от една боя 8 към 1 50
Стрейт Пет последователни карти, но от различна боя. Пример: 5, 4, 3, 2, A 5 към 1 25
Три еднакви Три карти с еднаква стойност. Пример: 9, 9, 9, A, 8 3 към 1 ¯
Два чифта Два пъти по две карти с еднаква стойност. Пример: 4, 4, J, J, A 2 към 1 ¯
Чифт десетки или по-добра комбинация Две карти с еднаква стойност, при което картите трябва да са от 10 нагоре - 10, J, Q, K или A. (т.е. чифт десетки, чифт Валета, чифт Дами, чифт Попове или чифт Аса). Пример: 8, 4, J, J, A 1 към 1 ¯

Не успях да приключа играта. Какво да правя?

Ако не сте успели да завършите играта Let It Ride Poker или връзката с интернет е била прекъсната, излезте от казиното и след това влезте отново. Ще Ви бъде предложено да довършите незавършената игра.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.