Mega Deuces Wild Poker

В играта Mega Deuces Wild Poker Вашият съперник е компютърът. Целта на играта е да получите покер ръка от пет карти, съдържаща поне три еднакви карти или по-добра комбинация. Най-силната комбинация е натурален Роял Флъш. За повече подробности разгледайте дадената по-долу таблица с печалбите.

След като поставите залога, Вие получавате пет карти. Изберете кои карти искате да задържите и кои - да замените. Компютърът заменя отстранените карти с нови и по този начин се образува финалната комбинация. Печалбата се определя според стойността на ръката.

Информация

 • Всички бои (пика, спатия, каро, купа) са с еднаква стойност.
 • В играта се използва тесте с 52 карти.
 • Всички двойки са жокери и заменят всяка друга карта за допълване на възможно най-силна комбинация.
 • Картите се разбъркват в началото на всяка игра.

Как се играе

 • В тази игра Вие залагате с монети, стойността на които може да променяте, като кликнете върху стрелките от двете страни на овалния символ за монетите над поле Game Balance (Баланс за игра).  
 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран.
 • Общата сума на залога е показана в поле 'Bet' в долната част на игралния екран.
 • Стойността на Вашата монета е показана в овалния златен символ монета. За да промените стойността на монетата, използвайте стрелки нагоре/надолу.
 • Монетата има минимална и максимална стойност.
 • Броят на монетите, с които играете, е показан в поле 'Coins' (Монети). Може да залагате от една до пет монети на игра.
 • Броят на монетите може да увеличите, като кликнете върху 'Bet One' или като изберете колона от таблицата с печалбите в горната част на игралния екран. Броят на монетите, с които играете, е показан и с осветяване на съответната колона в таблицата с печалбите.
 • С бутон 'Bet Max' автоматично поставяте 5 монети с избраната от Вас стойност. При натискане на бутон 'Bet Max' автоматично започва и новата игра.
 • Paytable (Таблица с печалбите): Изплащанията се извършват съгласно показаната в горната част на игралния екран таблица с печалбите. Показаните в таблицата печалби са в монети, а всяка колона съответства на броя заложени монети (от една до пет монети). Общата Ви печалба е броят на спечелените монети, умножен по стойността на тези монети. Печалбата Ви е показана в поле 'Win'.
 • Кликнете върху 'Deal', за да получите пет карти с лицето нагоре.
 • Сега имате възможност да задържите една или повече карти от Вашата първоначална ръка.
 • Кликнете върху дадена карта, за да поставите символ 'Hold' (Задържам) върху нея. За да отстраните символ 'Hold', кликнете отново върху картата.
 • След като направите своя избор, кликнете върху 'Draw'. Картите, които не сте избрали, се заменят с нови, като по този начин се образува Вашата финална ръка.
 • Печалбата Ви се определя от комбинацията на финалните карти и се изплаща съгласно таблицата с печалбите, показана в горната част на игралния екран.
 • Печалбите Ви са показани в евро в поле 'Win' (Печалба) в долния десен ъгъл на игралния прозорец.
 • Балансът Ви в играта е показан в долния ляв ъгъл на игралния екран. За повече подробности вж. 'Rebuy' (Закупуване на допълнителни кредити за игра).
 • Избраният по подразбиране залог за следващата игра е същият като в предишния рунд. Размера на залога може да увеличите или намалите по свое усмотрение.
 • Кликнете върху бутон 'Rules' в долния ляв ъгъл на игралния екран, за да видите правилата на играта.
 • Кликнете върху бутон 'Gamelogs', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'Version', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнете върху 'Rebuy', за да закупите допълнителни кредити за игра от Вашата сметка.
 • За да излезете от играта, кликнете върху 'Exit Game'.

Таблица с печалбите

 • В таблицата с печалбите са дадени печалбите за печелившите комбинации.
 • Изплаща се само най-силната ръка.
 • Печалбите в таблицата са дадени в монети. Поле 'Win' (Печалба) в долния десен ъгъл на игралния екран показва печалбите в евро.
Таблица с печалбите за една заложена монета
Покер ръка Брой спечелени монети Описание на ръката
Натурален Роял Флъш 250
(джакпот от 4000 монети, ако сте играли с пет монети)
A, K, Q, J, 10 от една боя без използване на жокер.
Четири двойки 200 Четирите двойки и една друга карта.
Флъш с жокер (двойка) 25 A, K, Q, J, 10 от една боя с един или повече жокери.
Пет еднакви 16 Четири карти с еднаква стойност и един жокер.
Стрейт Флъш 13 Пет последователни карти от една боя.
Четири еднакви 4 Четири карти с еднаква стойност.
Фул Хаус 3 Три еднакви и чифт.
Флъш 2 Пет карти от една боя.
Стрейт 2 Пет последователни карти (Асото може да бъде най-високата или най-ниската карта).
Три еднакви 1 Три карти с еднаква стойност

Не успях да приключа играта. Какво да направя?

Ако връзката прекъсне по време на основната игра, софтуерът автоматично ще приключи играта вместо Вас. След повторното Ви влизане в системата ще може да видите резултата от съответния рунд, като кликнете върху бутон 'Gamelogs' (Протоколи на играта).

Ако връзката прекъсне по време на бонусната игра, след повторното Ви влизане в системата ще Ви бъде предложено да я довършите. След приключване на бонусния рунд може да продължите да играете същата игра или да изберете друга.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 31.7.2018 г.