Jacks or Better

В играта Jacks or Better съперникът Ви е компютърът. Целта на играта е да получите ръка от пет карти, съдържаща поне чифт Валета или по-силна комбинация. Най-силната комбинация е Роял Флъш. За повече подробности вижте таблицата с печалбите по-долу.

След като поставите залога, получавате пет карти. Изберете кои карти искате да задържите и кои да замените. Компютърът заменя картите, които не сте задържали, с нови, като по този начин се образува финалната Ви ръка. Печалбата Ви се определя от стойността на ръката. В случай на печеливша комбинация имате възможност да удвоите печалбата си до максимум 2000 монети.

Информация

 • Всички бои (пика, спатия, каро, купа) са с еднаква стойност.
 • В играта се използва тесте с 52 карти.
 • Картите се разбъркват в началото на всяка игра.
 • Изплаща се само най-силната печеливша ръка.

Как се играе

 • В тази игра Вие залагате монети. Стойността на монетите може да промените с помощта на стрелки нагоре/надолу от двете страни на символ 'COIN'.
 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран.
 • Общият залог е показан в поле 'BET' в долната част на игралния екран.
 • Стойността на монетите, с които играете, е показана върху символ 'COIN'. Стойността на монетата може да промените с помощта на стрелки нагоре/надолу.
 • Броят на монетите, с които играете, е показан в поле 'COINS'. Може да залагате от 1 до 5 монети на ръка.
 • Броя на монетите може да промените, като кликнете върху бутон 'BET ONE' или като изберете съответната колона в таблицата с печалбите в горната част на екрана. Броят на монетите, с които играете, е показан и с осветяване на съответната колона в таблицата с печалбите.
 • С помощта на бутон 'BET MAX' автоматично поставяте пет монети с избраната стойност. При натискане на бутон 'BET MAX' автоматично започва и следващата игра.
 • PAYTABLE (Таблица с печалбите) – Изплащанията се извършват съгласно таблицата с печалбите ('PAYTABLE') в горната част на игралния екран. Печалбите в таблицата са показани в монети, а всяка колона съответства на броя заложени монети (от една до пет монети). Общата печалба е броят на спечелените монети, умножен по стойността на монетата. Общата сума на печалбата е показана в поле 'WIN' (Печалба).
 • Кликнете върху 'DEAL', за да получите пет карти с лицето нагоре.
 • Сега може да задържите една или повече карти в първоначалната ръка.
 • С клик върху дадена карта поставяте символ 'HOLD' (Задържам) върху нея. За да отстраните символ 'HOLD', кликнете отново върху картата.
 • След като направите своя избор, кликнете върху 'DRAW'. Картите, които не са били задържани, ще бъдат заменени, като по този начин се образува Вашата финална ръка.
 • Печалбата Ви зависи от комбинацията на финалните карти и се изплаща съгласно таблицата с печалбите в горната част на игралния екран.
 • Печалбата Ви е показана в евро в поле 'WIN' (Печалба) в долния десен ъгъл на игралния прозорец.
 • Балансът Ви в играта е показан в долния ляв ъгъл на игралния екран. За повече подробности вижте 'REBUY' (Закупуване на допълнителни кредити за игра).
 • Избраният по подразбиране залог за следващата игра е същият като в предишния рунд. Размера на залога може да увеличите или намалите по свое усмотрение.
 • Кликнете върху бутон 'RULES' в долния ляв ъгъл на игралния екран, за да видите правилата на играта.
 • Кликнете върху бутон 'GAMELOGS', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'VERSION', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнетe върху 'REBUY', за да закупите допълнителни кредити за игра от Вашата сметка.
 • За да излезете от играта, кликнете върху 'EXIT GAME'.

Бонусна игра

Правила за удвояване (Doubling):

 • Опцията за удвояване се предлага, в случай че сте получили печеливша комбинация.
 • Кликнете върху бутон 'DOUBLE', за да активирате опцията.
 • От ново тесте се раздават пет нови карти, една от които е с лицето нагоре.
 • За да удвоите печалбата си, изберете една от останалите четири карти с лицето надолу.
 • Ако избраната карта е по-силна от първоначалната открита карта, печалбата Ви се удвоява.
 • Ако избраната карта е по-слаба от първоначалната открита карта, губите печалбата.
 • Ако избраната карта е еднаква по стойност с първоначалната открита карта, играта завършва с равенство, а Вие имате възможност или отново да удвоите, или да приберете печалбата си.
 • След всяка печалба от удвояването имате възможност да удвоите отново, като кликнете върху 'DOUBLE' или да приберете печалбата си, като кликнете върху 'COLLECT.
 • Опцията за удвояване е достъпна само ако общата печалбата е в размер на 2000 монети или по-малко. Ако общата печалба превишава 2000 монети, не е позволено удвояване ('DOUBLE') и удвояващата игра приключва автоматично.
 • След като достигнете лимита на печалба, удвояващата игра приключва и Вие се връщате към главната игра.

Таблица с печалбите

 • Таблицата с печалбите показва печалбите за печелившите ръце.
 • Изплаща се само най-силната комбинация във всяка ръка.
 • Печалбите в таблицата са показани в монети. Поле 'WIN' (Печалба) в долния десен ъгъл на игралния екран показва сумата на всички печалби в евро.
Таблица с печалбите за една заложена монета
Покер ръка Брой спечелени монети Описание на ръката
Роял Флъш 250
(джакпот от 4000 монети, ако сте заложили пет монети)
A, K, Q, J, 10 от една боя.
Стрейт Флъш 50 Пет последователни карти от една боя.
Четири еднакви 25 Четири карти с еднаква стойност.
Фул Хаус 8 Три еднакви карти и чифт.
Флъш 5 Пет карти от една боя.
Стрейт 4 Пет последователни карти (Асото може да бъде най-високата или най-ниската карта).
Три еднакви 3 Три карти с еднаква стойност.
Два чифта 2 Два чифта с различна стойност.
Валета или по-добра 1 Чифт Валета или по-добра комбинация

Не успях да приключа играта. Какво да правя?

Ако връзката прекъсне по време на основната игра, софтуерът автоматично ще приключи играта вместо Вас. След като влезете отново в системата, ще може да видите резултата от съответния рунд, като кликнете върху бутон 'Gamelogs' (Протоколи на играта).

Ако връзката прекъсне по време на бонусния рунд, след повторното Ви влизане в системата ще Ви бъде предложено да го довършите. След приключване на бонусния рунд може да продължите да играете същата игра или да изберете нова.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.