Kanga Cash

В играта Kanga Cash съперникът Ви е компютърът. Целта на играта е да получите ръка от пет карти, съдържаща поне чифт Аса или по-добра комбинация (вж. Таблицата с печалбите по-долу). Най-силната комбинация е Роял Флъш.

След като поставите залога, получавате пет карти. Изберете кои карти искате да задържите и кои да замените. Компютърът заменя картите, които не сте задържали, с нови, като по този начин се образува финалната Ви ръка. Печалбата Ви се определя от стойността на ръката.

Информация

 • Всички бои (пика, спатия, каро, купа) са с еднаква стойност.
 • В играта се използва тесте с 52 карти.
 • Картите се разбъркват в началото на всяка игра.

Как се играе

 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран.
 • Сумата на залога е показана в поле 'BET' в горната част на игралния екран.
 • PAYTABLE (Таблица с печалбите) - Изплащанията се извършват съгласно таблицата с печалбите ('PAYTABLE') в горната част на игралния екран. Печалбите в таблицата са за единица залог и са показани в кредити. За да изчислите фактическата сума на печалбата, умножете съответната печалба по сумата на залога.
 • Кликнете върху 'DEAL', за да получите пет карти с лицето нагоре.
 • Интегрираната система за автоматично задържане задържа автоматично картите според най-добрата стратегия за печалба. Символа 'HOLD' (Задържам) може да отмените, като кликнете върху картата.
 • По подобен начин, ако кликнете върху друга карта, Вие ще я задържите. Така може да задържите до пет карти.
 • След като направите своя избор, кликнете върху 'DRAW'. Картите, които не са били задържани, ще бъдат заменени, като по този начин се образува Вашата финална ръка.
 • Печалбата Ви зависи от комбинацията на финалните карти и се изплаща съгласно таблицата с печалбите в горната част на игралния екран.
 • Печалбата Ви е показана в поле 'WIN' (Печалба) в горната част на игралния прозорец.
 • Балансът Ви в играта е сборът от сумите, показани в индикатори 'CREDITS' и 'BET'.
 • Ако се паднат минимум три символа “САМОРОДНО ЗЛАТО”, се активира бонусната игра “ПРОМИВАНЕ НА РЕЧНО ЗЛАТО”. На екрана на бонусната игра общата печалба от бонусния рунд е показана в поле 'WIN'. След приключване не бонусния рунд се отваря отново екранът на главната игра, а общата сума на печалбата от главната игра и бонусния рунд се показва в поле 'WIN'.
 • След приключване на играта избраният по подразбиране залог за следващата игра е като в предишния рунд. Размера на залога може да увеличите или намалите по свое усмотрение.
 • Правилата на играта може да видите, като кликнете върху бутон 'RULES' в долния ляв ъгъл на игралния екран. При натискане на бутон 'RULES' се отваря екранът с правилата. За да се върнете към играта, кликнете върху бутон 'GAME'.
 • Кликнете върху бутон 'GAMELOGS', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'VERSION', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнете върху 'REBUY', за да закупите допълнителни кредити за игра от Вашата сметка.
 • За да излезете от играта, кликнете върху 'EXIT GAME'.

Бонусна игра

 • След като кликнете върху Draw, върху картите във финалната ръка може да се появят символи “Самородно злато”.
 • Ако се паднат минимум три символа “Самородно злато”, се активира бонусната игра "Промиване на речно злато".
 • Кликнете върху бутон 'Pan' (Промиване), за да започне промиването на речно злато.
 • Печалбата се определя от размера на намереното злато (вж. Таблица с печалбите за бонусната игра).
 • Печалбата се умножава по общия залог.
 • Кликнете върху 'COMPLETE', за да се върнете към главната игра.

Таблица с печалбите

 • Таблицата с печалбите показва печалбите за печелившите ръце.
 • Изплаща се само най-силната печеливша комбинация.
 • Печалбите в таблицата са показани в кредити. За да изчислите еквивалента в евро, умножете печалбата по сумата на залога.
Таблица с печалбите
Покер ръка Печалба Карти
Роял Флъш 1,000 A, K, Q, J, 10 от една боя.
Стрейт Флъш 100 Пет последователни карти от една боя
Четири еднакви 50 Четири карти с еднаква стойност.
Фул Хаус 10 Три еднакви карти и чифт.
Флъш 6 Пет карти от една боя.
Стрейт 4 Пет последователни карти (Асото може да бъде най-високата или най-ниската карта).
Три еднакви 2 Три карти с еднаква стойност.
Два чифта 1 Два чифта с различна стойност
Чифт Аса 1 Чифт Аса

Таблица с печалбите за бонусната игра

Не успях да приключа играта. Какво да правя?

Ако по време на игра връзката прекъсне, излезте от казиното, а след това влезте отново във Вашата казино сметка. Ще Ви бъде предложено да довършите незавършената игра от момента на прекъсване на връзката.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.