Kooka Keno Poker

В играта Kooka Keno Poker съперникът Ви е компютърът. Целта на играта е да получите ръка от пет карти, съдържаща поне два чифта (без използване на жокер) или по-добра комбинация. Най-силната комбинация е Роял Флъш с използване на жокер. За повече подробности вижте таблицата с печалбите по-долу.

След като поставите залога, получавате пет карти. Изберете кои карти искате да задържите и кои да замените. Компютърът заменя картите, които не сте задържали, с нови, като по този начин се образува финалната Ви ръка. Печалбата Ви се определя от стойността на ръката.

Информация

 • Лимитите на залагане са показани в заглавната лента на игралния екран.
 • Всички бои (пика, спатия, каро, купа) са с еднаква стойност.
 • В играта се използва тесте с 52 карти и един жокер.
 • Жокерът може да замести която и да е карта за допълване на възможно най-силна комбинация.
 • Картите се разбъркват в началото на всяка игра.

Как се играе

 • При отваряне на играта е избран залог по подразбиране. Размера на залога може да увеличите или намалите с помощта на стрелки нагоре/надолу от двете страни на бутон 'BET'.
 • Сумата на залога е показана в поле 'BET' в горната част на игралния екран.
 • Paytable (Таблица с печалбите): Изплащанията се извършват съгласно таблицата с печалбите в горната част на игралния екран. Печалбите в таблицата са за единица залог и са показани в кредити. За да изчислите фактическата сума на печалбата, умножете съответната печалба по сумата на залога.
 • Кликнете върху 'DEAL', за да получите пет карти с лицето нагоре.
 • Интегрираната система за автоматично задържане задържа автоматично картите според най-добрата стратегия за печалба. Символа 'HOLD' (Задържам) може да отмените, като кликнете върху картата.
 • По подобен начин, ако кликнете върху друга карта, Вие ще я задържите. Така може да задържите до пет карти.
 • След като направите своя избор, кликнете върху 'DRAW'. Картите, които не са били задържани, ще бъдат заменени, като по този начин се образува Вашата финална ръка.
 • Печалбата Ви зависи от комбинацията на финалните карти и се изплаща съгласно таблицата с печалбите в горната част на игралния екран.
 • Печалбата Ви е показана в евро в поле 'WIN' (Печалба) в горната част на игралния прозорец.
 • Балансът Ви в играта е сборът от сумите, показани в индикатори 'CREDITS' и 'BET'.
 • Ако получите Фул Хаус или по-добра комбинация, се активира бонусна игра Keno. Сумата на печалбата в главната игра Kooka Keno Poker е показана в поле 'WIN' на игралния екран. Печалбата пт бонусната игра Kooka Keno е показана в поле 'WIN' на екрана на бонусната игра. След приключване на бонусния рунд сумата в поле 'WIN' на игралния екран показва общата сума на печалбите Ви от главната игра и от бонусната игра. Ако е активирана бонусна игра, печалбите от основната игра Kooka Keno Poker ще бъдат показани в поле 'WIN', а преди началото на бонусната игра ще се промени и сумата в поле 'CREDITS'.
 • Избраният по подразбиране залог за следващата игра е същият като в предишния рунд. Размера на залога може да увеличите или намалите по свое усмотрение.
 • Ако балансът Ви в играта стане по-малък от сумата на последния поставен залог, системата автоматично ще намали размера на залога, за да може да продължите да играте. Ако балансът Ви в играта падне под минималния позволен залог, ще се появи прозорец 'Buy-in' за закупуване на допълнителни средства от Вашата сметка.
 • Правилата на играта може да видите, като кликнете върху бутон 'RULES' в долния ляв ъгъл на игралния екран. При натискане на бутон 'RULES' се отваря екранът с правилата. За да се върнете към играта, кликнете върху бутон 'GAME'.
 • Кликнете върху бутон 'GAMELOGS', за да видите протоколите на изиграните от Вас игри.
 • Кликнете върху 'VERSION', за да видите номера на актуалната версия на играта.
 • Кликнете върху 'REBUY', за да закупите допълнителни кредити за игра от Вашата сметка.
 • За да излезете от играта, кликнете върху 'EXIT GAME'.

Бонусна игра

 • Ако получите Фул Хаус или по-добра комбинация, се активира бонусната игра Keno.
 • На екрана се появяват четири яйца, от които трябва да изберете едно.
 • Символ „Яйце” активира до пет бонусни игри.
 • Изберете 10 числа или кликнете върху 'AUTOPICK' за автоматично избиране на числата.
 • След като сте избрали 10-те числа, Вие все още може да изберете нови числа, като кликнете върху 'CLEAR'.
 • След като сте изтрили предишните числа, може да изберете нови 10 числа по посоченитe по-горе начини.
 • Кликнете върху избраните линии, за да ги отмените.
 • Във всяка бонусна игра Keno от общо 80 топки се теглят 20.
 • Печалбите се изплащат според броя на изтеглените числа, съвпадащи с Вашите (моля вижте таблицата с печалбите за бонусната игра).
 • Печалбите се умножават по залога в рунда, активирал бонусната игра.
 • Печалбите от основаната игра и от всеки рунд на бонусната игра се превеждат веднага към Вашия баланс в играта.
 • Кликнете върху 'COMPLETE', за да се върнете към главната игра.

Таблица с печалбите

Правила за изплащане:

 • Таблицата с печалбите показва печалбите за печелившите ръце.
 • Изплаща се само най-силната печеливша комбинация.
 • Печалбите в таблицата са показани в кредити. За да изчислите еквивалента в евро, умножете печалбата по сумата на залога.
 • Ако се активира бонусен рунд, печалбата от главната игра се превежда във Вашата сметка преди започването на бонусния рунд.
 • Жокерът увеличава печалбата, ако участва в ръка със Стрейт или по-силна комбинация.
  Чиста комбинация   Комбинация с жокер  
Роял Флъш 250 A, K, Q, J и 10 от една боя, без използване на жокер. 500 A, K, Q, J и 10 от една боя, с използване на жокер.
Пет еднакви     100 Четири карти с еднаква стойност и жокер.
Стрейт Флъш 15 Пет последователни карти от една боя, без използване на жокер. 25 Пет последователни карти от една боя, с използване на жокер.
Четири еднакви 7 Четири карти с еднаква
стойност, без използване на жокер.
10 Четири карти с еднаква
стойност, с използване на жокер.
Фул Хаус 5 Три еднакви карти и чифт, без използване на жокер. 6 Три еднакви и чифт, с използване на жокер.
Флъш 4 Пет карти от една боя, без използване на жокер. 5 Пет карти от една боя, с използване на жокер.
Стрейт 3 Пет последователни карти,
без използване на жокер (Асото може да бъде най-високата или най-ниската карта).
4 Пет последователни карти,
с използване на жокер (Асото може да бъде най-високата или най-ниската карта).
Три еднакви 2 Три карти с еднаква
стойност, без използване на жокер.
2 Три карти с еднаква
стойност, с използване на жокер.
Два чифт 1 Два чифта с различна
стойност, без използване на жокер.
   

Не успях да приключа играта. Какво да правя?

Ако връзката прекъсне по време на основната игра, софтуерът автоматично ще приключи играта вместо Вас. След повторното Ви влизане в системата ще може да видите резултата от съответния рунд, като кликнете върху бутон 'Gamelogs' (Протоколи на изиграните игри).

Ако връзката прекъсне по време на бонусния рунд, след повторното Ви влизане в системата ще Ви бъде предложено да го довършите. След приключване на бонусния рунд може да продължите да играете същата игра или да изберете нова.

В случай на неизправност всички изиграни рундове и получените в тях печалби се анулират.

Последна редакция: 29.3.2018 г.