Как се изчисляват моите SMS съобщения?

Членовете със статус Yellow имат право на 10 SMS съобщения на месец.

Членовете със статус White имат право на 5 безплатни SMS съобщения на месец. Имайте предвид, че за изчисляването им ще бъде взет под внимание Вашия статус към момента на поръчване на SMS-съобщенията. Това означава, че ще трябва да заплатите SMS съобщенията, в случай че сте ги поръчали в качеството си на член със статус Green, дори и в момента на получаването им да сте със статус White. Същото важи и ако сте поръчали съобщенията, докато сте били със статус White. След като изразходите Вашите безплатни съобщения, ще е необходимо да ги заплатите, дори и ако в момента на получаването им сте със статус Yellow. Имайте предвид, че дори и при системните залагания всеки отделен SMS се пресмята поотделно. Например, ако извършите системен залог на 5 събития, ще получите 5 отделни SMS съобщения.