b'friends Условия за участие

 1. Определение. В допълнение към определението, посочено в нашите Условия за ползване, се прилага следното определение: 'Вие' сте лицето, което кани приятел чрез страницата на програмата b'friends; 'Поканеният приятел’ е лицето, поканено на платформата чрез страницата b'friends; ‘Бонус за регистрация’ е бонусът за регистрация за поканения приятел; ‘Условия за усвояване на бонуса’ са условията, които поканеният приятел трябва да изпълни, за да получи бонуса за регистрация в своята сметка или за да може да го изтегли (в зависимост от вида на бонуса); ‘Определящо събитие’ е събитието, в което поканеният от Вас приятел трябва да участва, преди да получите своето възнаграждение; ‘Възнаграждение’ е това, което получавате, когато поканеният от Вас приятел участва в определеното събитие. Актуалното предложение/актуалните предложения за бонус за регистрация, условията за усвояване на бонуса, определящото събитие и размерът на възнаграждението са посочени на страницата “b'friends”: Как става.
 2. Право. Вие имате право да участвате в програмата b'friends и да каните свои приятели и познати да си отворят сметка в някои от нашите платформи. Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, деца, съпруг/а, партньори или други членове на семейството със същата фамилия), а така също лица, ползващи Вашата електонна поща или същата банкова сметка (т.е. същия банков номер, електронен портфейл, плащане чрез мобилния телефон и т.н.) като Вас, НЕ се приемат за поканени приятели. Освен това поканените от Вас приятели не е необходимо да имат предварително отворена сметка при нас или да са притежавали преди такава. Вие и Вашите приятели не е необходимо да живеете на Ограничена територия.
 3. Варианти на покана. Програмата b'friends предлага няколко варианта за покана на неограничен брой приятели. Всички варианти включват използване на “личен линк” (индивидуален за всеки играч), който проследява всички отправени от Вас покани, както и дейността на поканените от Вас приятели. В случай че поканеният от Вас приятел живее на територия, различна от Вашата, личният линк ще го пренасочи към най-подходящия според местонахождението му сайт. Вариантите за покана включват: електронна поща, където Вие указвате до 5 имейл адреса на Ваши приятели едновременно; Експортиране на контакти, с помощта на което може да изберете контакти от услугите на Gmail, Yahoo и MSN/Hotmail и да им изпратите имейли с личен линк; "Сподели", където може да напишете в Tweeter или да публикувате линка чрез социални медии; "Рекламирай", където може да копирате личния линк и да го използвате по собствено усмотрение. Ако използвате варианта за разпространение чрез електронната поща, трябва да се уверите, че лицата, които каните, са съгласни да получат Вашата покана, имат навършени мин. осемнайсет (18) години (или са достигнали пълнолетие съгласно законодателството на съответната държава) и не пребивават на територия, на която услугите ни са ограничени.
 4. Поканен приятел: Необходими действия за получаване на бонус за регистрация. За да може Вашият приятел да получи бонус за регистрация в своята сметка, е необходимо да бъдат извършени указаните по-долу действия в следния ред:
  1. С клик върху личния линк, който сте изпратили на приятеля си чрез един от вариантите за покана, той ще бъде пренасочен към целевата страница.
  2. На целевата страница играчът трябва или (i) да избере бонус за регистрация, ако са предложени няколко бонуса и с клик да приеме Условията за участие или (ii) с клик да приеме Условията за участие, ако е предложен само един бонус за регистрация.
  3. В срок от 30 дни Вашият приятел трябва или да изтегли/инсталира нашия софтуер, или да се регистрира във версията на софтуера, която не предполага изтегляне.
  4. След регистрацията Вашият приятел трябва да извърши своя първи депозит съгласно съответните условия на програмата “b'friends” в сметката си с истински пари.
 5. Вие: Условия за получаване на възнаграждение. За да получите възнаграждението за поканен приятел:
  1. Поканеният от Вас приятел трябва да извърши действия 4(b) - 4(d).
  2. Поканеният от Вас приятел трябва да участва в съответното опредлелящо събитие, както е указано на страницата “b'friends”: Как става. Дотогава играчът не трябва да допуска бонусът му да загуби валидността си или да изтече.
  3. Вие ще получите предложеното възнаграждение в момента, когато Вашият приятел изпълни действията 4(b) - 4(d).
  Приятел може да поканите, дори и ако сте играч с виртуални пари. За да получите обаче своето възнаграждение, е необходимо да станете играч с истински пари, преди поканеният от Вас приятел да е изпълнил условията в определящото събитие.
 6. Разкриване данните на поканен приятел. Участвайки в програмата b'friends, поканеният от Вас приятел дава съгласието си да Ви се предоставя инфомация относно регистрацията му, както и относно неговото участие (неучастие) в определящото събитие.
 7. Заключителни положения. В случай на предполагаеми манипулации и измама, както и при нарушение на настоящите условия за участие, ние си запазваме правото да изключим Вас и/или поканения от Вас приятел от участие в програмата b'friends.

Ние си запазваме правото да променяме или отменяме програмата b'friends по всяко време без предварително предупреждение. В случай, че по-горе не е посочено друго, в сила са Стандартните условия за участие в промоции. Цялата наша дейност се извършва съгласно нашите Общи условия.

Роднини, приятели и познати на наши служители са изключени от участие в програмата b'friends.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към отдел Обслужване на клиенти.

Последна редакция: 29.3.2018 г.