В случай че блокирам играч, той ще бъде ли уведомен за това?

Ако блокирате някого, ние няма да го уведомим. Но тъй като блокирането на даден играч ограничава взаимодействието му с Вас, той може сам да се досети за това.