Какво представлява PROTEKTOR?

PROTEKTOR е нова функция, която Ви позволява да защитите от загуба известен брой прогнози във Вашия комбиниран залог. Например, Вие можете да загубите няколко от прогнозите във Вашия комбиниран залог и въпреки това да получите обратно заложената от Вас сума.

PROTEKTOR е достъпен само за комбинирани залози преди мача (за някои пазари). Функцията PROTEKTOR се изобразява в раздел "Комбинирани залози" в талона за залагания.

Функцията PROTEKTOR не може да бъде използвана, в случай че поставяте залог с помощта на баланс, който е валиден само за специален вид игри (напр. бонусни пари) Информация относно баланса на Вашата сметка можете да намерите в раздел "Моята сметка - Всички транзакции"

Можете да защитите произволен брой прогнози във Вашия комбиниран залог, при условие че максималният брой защитени прогнози е с една по-малък от общия брой прогнози. Например, ако Вашият комбиниран залог се състои от 5 прогнози, можете да защитите максимум 4 от тях.

Стойността на функцията PROTEKTOR се определя от коефициента на комбинирания залог, от заложената сума и от броя прогнози, които сте избрали да защитите.

Възможни сценарии:

  • Вашият комбиниран залог печели: Вие получавате пълната печалба (но стойността на PROTEKTOR не се връща).

  • Вашият комбиниран залог е губещ, но е добре защитен: Вие получавате заложената сума + стойността на PROTEKTOR.

  • Вашият комбиниран залог е губещ и не е добре защитен: парите няма да Ви бъдат върнати.

Ранно изплащане

Ако е очевидно, че комбинираният залог няма да спечели, но е добре защитен, потребителят ще получи съответната печалба (залог + стойността на PROTEKTOR) предварително, дори преди всички прогнози да са оценени.

Отмяна на функцията PROTEKTOR:

Ако някоя прогноза от комбинирания залог с функция PROTEKTOR бъде отменена, функцията PROTEKTOR също ще бъде отменена. В случай на отмяна стойността на PROTEKTOR ще бъде преведена в сметката на потребителя. При отмяна на функцията PROTEKTOR комбинираният залог остава отворен.

При закупуване на PROTEKTOR, информация за това ще бъде изобразена в раздел Сметка / "Моите залози".

bwin не гарантира достъпа до функцията PROTEKTOR по всяко време. След като кликнете върху бутон "Place bet", системата проверява достъпността на дадената функция за съответния залог. Ако една или няколко прогнози от комбинирания залог са замразени или закрити, или е настъпила промяна в коефициентите, функцията PROTEKTOR ще бъде отхвърлена.