Strategie ochrany údajů

1. OCHRANA ÚDAJŮ

Zavázali jsme se k ochraně vašich osobních údajů. Tato strategie ochrany údajů vznikla proto, abychom vás mohli informovat, které informace shromažďujeme, když používáte naše služby, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Upozorňujeme, že tato strategie ochrany údajů se stane předmětem dohody mezi vámi a skupinou bwin.party digital entertainment plc ,a společnostmi, které jsou součástí této skupiny, jak je stanoveno ve všeobecných obchodních podmínkách (dále jen bwin.party','my' nebo 'náš', podle potřeby).

Tuto strategii ochrany údajů můžeme pravidelně měnit. O těchto změnách vás informujeme zveřejněním pozměněné verze na našich platformách. Doporučujeme vám, abyste se s touto strategií ochrany údajů pravidelně znovu seznamovali.

2. SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

Za osobní údaje ('osobní údaje') považujeme informace, které lze využít k identifikaci osob, včetně především jména a příjmení, data narození, údajů o kreditní kartě, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo jiných kontaktních informací, obrázku profilu a seznamu přátel. Během používání naší internetové stránky, registrace účtu nebo používání služeb můžete být vyzváni k poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující informace: kontaktní informace (včetně telefonního čísla), informace za účelem dodání a vyúčtování, záznamy o transakcích, uživatelská nastavení internetové stránky a hodnocení služeb. Tyto informace ukládáme na serverech umístěných na Gibraltaru a částečně i jinde. Během vaší interaktivní činnosti v rámci nabízených služeb naše servery navíc ukládají jedinečný protokol o aktivitě, v němž se shromažďují určité administrativní informace a informace o přenosu dat, včetně: zdrojové IP adresy, doby přístupu, data přístupu, navštívené/navštívených stránky/stránek, jazykových nastavení, zpráv o zhroucení softwaru a typu použitého prohlížeče. Tyto informace mají zásadní význam pro poskytování a kvalitu služeb. V rámci služeb neshromažďujeme vaše osobní údaje bez vašeho vědomí.

3. METODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Některé z výše uvedených údajů shromažďujeme automaticky. Totéž platí i o osobních údajích, které nám poskytujete na základě používání služeb nebo jinými komunikačními a interakčními cestami. Dále získáváme osobní údaje od online prodejců, poskytovatelů služeb a ze zákaznických seznamů, které si legální cestou opatřujeme od prodejců třetích stran. Navíc můžeme využívat služby poskytovatelů třetích stran k zajištění technické podpory, ke zpracování vašich online transakcí a ke správě vašeho účtu. Máme přístup k veškerým informacím, které poskytujete takovým prodejcům, poskytovatelům služeb a službám elektronického obchodování. Osobní údaje používáme způsobem, který je uveden v následující strategii ochrany údajů. Tyto údaje budou poskytnuty třetím stranám mimo skupinu výhradně v souladu s touto strategií ochrany údajů. Snažíme se zajistit, aby naše dohody s poskytovateli služeb a online prodejci třetích stran sloužily k ochraně vašich údajů.

4. POUŽITÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od vás získáváme, používáme k poskytování služeb, zákaznické služby, provádění nutných bezpečnostních a identifikačních prověrek, zpracování veškerých vašich online transakcí, postování herních aktivit do vašeho kanálu aktivit a ke sdílení obsahů s dalšími hráči, z nichž mohou vyplývat věrnostní body, body nebo odměny (tyto aktivity si můžete kontrolovat v nastaveních vašeho soukromí), podpoře vaší účasti v promočních akcích třetích stran, ke splnění určitých obchodních nároků a pro veškeré účely, které souvisí s provozováním služeb. Jako takové můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi pečlivě vybranými partnery (což zahrnuje jakékoli další strany, s nimiž tito partneři uzavřeli dohodu o sdílení údajů). Dále můžeme vaše osobní údaje využívat k tomu, abychom vám mohli poskytovat: (a) promoční nabídky a informace o našich produktech a službách; a (b) promoční nabídky a informace o produktech a službách našich pečlivě vybraných partnerů tak, abychom vám mohli poskytnout lepší paletu produktů a služeb a kvalitnější zákaznickou službu. Souhlasíte, abychom informovali jiné uživatele naší stránky, kteří mají účet a mají ve svých kontaktech uloženou vaši e-mailovou adresu, že tato e-mailová adresa je už zaregistrována na vašem účtu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž využít k informování o promočních nabídkách a dodávání informací o našich produktech a službách a za účelem zlepšování našich produktů a služeb, a servisu zákaznické služby. Občas si od vás můžeme vyžádat údajeprostřednictvím anket nebo soutěží. Účast v těchto anketách nebo soutěžích je naprosto dobrovolná a proto se můžete rozhodnout, zda chcete informace tohoto druhhu poskytnout. Požadované informace mohou zahrnovat kontaktní informace (např. jméno, adresa bydliště a telefonní číslo), a demografické údaje (např. PSČ nebo věk). Přijetím soutěžní ceny nebo výhry, kterou od nás získáte, souhlasíte s použitím vašeho jména a vyobrazení pro reklamní a promoční účely bez nároku na kompenzaci, pokud to zákon nezakazuje. Pokud jste se nerozhodli, že nechcete dostávat žádné promoční informace, můžeme vaše osobní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla) využít rovněž k tomu, abychom vás informovali o našich produktech, službách a promočních akcích, včetně dalších gamingových produktů (včetně služeb online pokeru, kasina, sázení a her) a pečlivě vybraných produktů a služeb třetích stran.

5.KONKRÉTNÍ VÝJIMKY ZVEŘEJNĚNÍ

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákona nebo pokud tak v dobré víře uznáme za nutné, abychom: (1) vyhověli jakémukoli právnímu řízení vůči nám, našim stránkám nebo službám, nebo v zásadě podobným zákonným povinnostem; (2) ochránili nebo obhájili naše práva nebo náš majetek; nebo (3) abychom ochránili osobní bezpečnost uživatelů služeb nebo veřejnosti. V případě, že podle našeho výhradního uvážení shledáme, že jste se dopustili podvodu nebo jste se pokusili podvést nás, skupinu nebo jiného uživatele služeb, a to jakýmkoli způsobem, včetně především manipulace her nebo platebního podvodu, nebo pokud vás podezříváme z platebního podvodu, včetně používání ukradených kreditních karet nebo jiné podvodné aktivity (včetně zpětných plateb nebo jiných odvolání platby) nebo zakázané transakce (včetně praní špinavých peněz), vyhrazujeme si právo sdílet tyto informace (společně s informacemi o vaší identitě) s jinými stránkami online gamingu, bankami, společnostmi kreditních karet a odpovídajícími institucemi. (4) Za účelem výzkumu prevence závislostí mohou být vaše údaje anonymizovány a předány odpovídajícím institucím.

6. PŘÍSTUP

Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat žádná reklamní sdělení. Za tímto účelem si na našich stránkách, tam kde je to možné, zvolte odpovídající možnost, nebo si tuto možnost zvolte přes naše služby nebo v některém e-mailu, který od nás obdržíte, nebo kdykoli zašlete e-mail nebo dopis zákaznické službě Customer Service, Suite 711, Europort Gibraltar, číslo společnosti 93313. Na této adrese nás můžete dále kontaktovat, pokud: 1) chcete potvrdit správnost osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; 2) chcete aktualizovat vaše osobní údaje; a/nebo 3) máte jakoukoli stížnost ohledně našeho používání vašich osobních informací. Na základě vašeho přání (a) změníme jakékoli vámi dodané údaje za předpokladu, že nám poskytnete důkaz, který v případě takových změn můžeme důvodně vyžadovat, nebo (b) označíme jakýkoli údaj, abychom vyloučili jeho následné použití pro marketingové účely. K odstranění případných pochybností tímto potvrzujeme uchovávání osobních údajů v případech, kdy je vyžaduje zákon.

7. COOKIES

7.1. Informace uložené na vašem přístroji

Když navštívíte naše stránky, mobilní stránky nebo mobilní aplikace, ukládáme na vašem počítači, laptopu, tabletu nebo mobilním telefonu různé informace. K tomu používáme cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači nebo jiném přístroji při návštěvě určitých internetových stránek a zaznamenávají vaše nastavení. Využíváme také tzv. local shared objects nebo flash cookies. Flash cookies fungují stejně jako cookies v prohlížeči. Umožňují nám ukládání informací o vašich návštěvách našich stránek, ale přesto nemáme přístup k dalším informacím uloženým na vašem počítači. Nevyužíváme flash cookies k ukládání nebo použití přímo identifikovatelných informací o vaší osobě, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa. Flash cookies používáme výhradně na našich vlastních a žádných jiných stránkách. Cookies a flash cookies využíváme ke sledování návštěvnického provozu na našich stránkách. Kromě toho využíváme vlastní cookies a cookies třetích stran k monitorování přenosu dat na stránku, zlepšování služeb a ke zjednodušení a/nebo optimalizaci jejího používání z vaší strany. Pomocí flash cookies a a cookies třetích stran můžeme rovněž zobrazovat reklamní materiál, který je na základě používání našich stránek relevantní pro vaše zájmy.

7.2. Kdy používáme cookies?

7.2.1. Během registračního procesu

 • Tyto cookies ukládají informace získané během vaší registrace. Pomocí těchto údajů vás můžeme rozeznat jako zákazníka a dát vám k dispozici požadované služby. Tyto údaje můžeme dále využít k lepšímu pochopení vašich zájmů při online aktivitách a tím pádem ke zlepšení vašich návštěv na našich platformách.

7.2.2. Na naší internetové stránce

 • Ke shromažďování informací o návštěvnících naší internetové stránky používáme cookies. Naše servery používají dva různé typy cookies:
 • Cookie „na základě sezení“: tento typ cookies se k vašemu počítači přiřazuje pouze po dobu trvání vaší návštěvy naší internetové stránky. Cookies na základě sezení umožňují rychlejší navigaci na naší internetové stránce. Registrovaným zákazníkům můžeme pomocí těchto cookies poskytnout osobně relevantní informace. Platnost tohoto cookie automaticky vyprší po uzavření prohlížeče.
 • “Trvalý“ cookie: tento typ cookies zůstává na vašem počítači po dobu, která je pro daný cookie stanovena. Flash cookies jsou rovněž trvalé.
 • “Analytické“ cookies nám umožňují rozeznat návštěvníky, počítat je, a sledovat, jak se tito návštěvníci na naší internetové stránce pohybují, když ji používají. To nám pomáhá vylepšovat způsob fungování našich stránek, např. v tom, abyste mohli snadno najít to, co hledáte.

7.3. Cookies nám dále umožňují:

 • lépe porozumět vašim preferencím a poskytnout vám tím pádem adekvátnější promoční nabídky.
 • rozlišit vás od ostatních uživatelů naší stránky, díky čemuž vám můžeme během procházení našich stránek nabídnout kvalitní zážitek a rovněž naše stránky dále zlepšovat.
 • určit vaše preference při individualizaci obsahů a funkcí.
 • potvrdit, že jste registrovaným uživatelem, a uložit vaše přihlašovací údaje při přístupu k určitým službám na naší internetové stránce.
 • zobrazit pro vás reklamní materiál, který je pro vás relevantní na základě zájmů projevených při používání našich stránek
 • shromažďovat statstické údaje o používání našich služeb.
 • Cookies a web beacons můžeme používat také k zajištění správného fungování našich mailingových nástrojů.

7.4. Typy cookies a jejich funkce

Ke shromažďování informací o návštěvnících naší internetové stránky používáme cookies. Naše servery používají dva různé typy cookies.

Soubory cookie ‘relací’: tento typ cookies je k vašemu počítači přiřazován pouze na dobu návštěvy naší internetové stránky. Díky cookies relací se můžete na našich stránkách pohybovat rychleji a dostávat informace, které jsou pro vás relevantní. Platnost těhcto cookies automaticky končí, když zavřete prohlížeč.

`Trvalé´ soubory cookie: zůstávají na vašem počítači po dobu, která je stanovena pro každý soubor cookie zvlášť. Mezi trvalé cookies patří také flash cookies.

SOUBORY COOKIE PRVNÍ STRANY:

Tyto soubory vytvořila či spravuje strana odpovědná za provoz internetových stránek. Tyty internetové stránky používají trvalé soubory cookie první strany za následujícími účely:

 • k lepšímu porozumění vašim preferencím.

 • k tomu, abychom vás mohli odlišit od ostatních uživatelů naší stránky, díky čemuž vám můžeme během procházení našich stránek nabídnout kvalitní zážitek a rovněž naše stránky dále zlepšovat.

 • k určování vašich preferencí při individualizaci obsahů a funkcí.

 • k potvrzení, že jste registrovaným uživatelem, a k uložení vašich přihlašovacích údajů při přístupu k určitým službám na naší internetové stránce.

 • ke shromažďování statistických údajů o používání našich služeb.

 • ke spravování reklamních ploch na základě kritérií, jako je například frekvence zobrazování našeho reklamního materiálu.

 • cookies a web beacons můžeme používat také k zajištění správného fungování našich mailingových nástrojů.

SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN: tyto soubory spravují poskytovatelé reklamních a analytických služeb mimo tyto internetové stránky.

Níže najdete podrobné informace o třetích stranách, které mohou konfigurovat nebo mají přístup k souborům cookie na vašem přístroji, stejně jako ke všem informacím, které jsou v nich uloženy:

Analytické soubory cookie (používané společností Adobe Omniture): tyto cookies slouží ke zkoumání interního pohybu na stránkách, a jsou zdrojem analytických údajů o návštěvnících, včetně klikání myši a pohybu myši. Adobe Omniture nám dodává statistické údaje. Adobe ručí našim jménem za anonymitu údajů o návštěvách na těchto internetových stránkách. Tyto informace slouží ke zkoumání rozsahu používání našich internetových stránek a k jejich zlepšení. Soubory cookie, používané ke shromažďování těchto údajů, jsou cookies první strany i třetích stran, a zahrnují údaje o provozu a návštěvnících. Tyto cookies nezahrnují ani neshromažďují žádné osobní údaje. Díky nim můžeme stanovit počet uživatelů a následně i vypracovat statistickou analýzu o tom, jak uživatelé využívají naše služby. Za tímto účelem je analyzováno vaše procházení našich internetových stránek, což nám umožňuje vylepšení nabídky služeb. Další informace najdete na adrese:

http://www.adobe.com/en/privacy/cookies.html

Reklamní soubory cookie (používané společnostmi Doubleclick a Adform): tyto cookies umožňují co nejefektivnějším způsobem spravovat reklamní plochy na internetových stránkách, v aplikacích nebo na platformách poskytujících požadované služby, například na základě sestaveného obsahu nebo frekvence zobrazování reklam. Další informace najdete na adrese:

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

7.5. Seznam našich hlavních kategorií souborů cookie

 • Nezbytně nutné cookies mají pro uživatele zásadní význam, protože mu umožňují navigaci na našich stránkách a používání jejich funkcí, např. přístup do bezpečnostních zón webové stránky nebo do nákupního košíku. Bez těchto cookies bychom nemohli naše stránky správně provozovat.

 • Výkonnostní cookies nám umožňují shromažďovat informace o používání dané internetové stránky. Tyto cookies shromažďují anonymní informace, které nemohou sloužit k identifikaci návštěvníka. Shromážděné informace slouží k lepšímu fungování našich stránek a umožňují nám najít způsob, jak je vylepšit. Příklady:

- webová analytika

- míra odezvy na reklamu

- chybový management

- testování designu

 • Funkční cookies umožňují, aby si internetová stránka zapamatovala uživatelova nastavení (uživatelské jméno, jazykové či místní preference), což znamená zlepšení služeb na stránce. Informace, které tyto cookies shromažďují, mohou být anonymní a nelze skrze ně vysledovat chování jednotlivce při prohlížení. 

Příklady:

- ukládání uživatelových nastavení

- rozpoznání, že určitá služba už byla nabídnuta

- vyhovění přáním zákazníka

 • Analytické cookies rozpoznávají a stanovují počet uživatelů, a sledují, jakým způsobem se návštěvníci po stránce pohybují, když ji využívají.

7.6. Deaktivování nebo odstranění cookies

7.6.1. Cookies

Soubory cookie můžete akceptovat nebo odmítnout. Ve většině internetových prohlížečů si můžete kdykoli nastavit uživatelské preference používání cookies.

Naše cookies a cookies třetích stran si mohou uživatelé konfigurovat takto:

Google Chrome: Nástroje → Nastavení → Zobrazit pokročilá nastavení → Nastavení obsahu → Cookies → Blokovat soubory cookie třetích stran a data webových stránek

Mozilla Firefox: Menu → Možnosti → Soukromí → Historie→ v nabídce Nastavení historie zvolte možnost Použít pro historii vlastní nastavení → deaktivujte možnost Povolit serverům nastavovat cookies

Internet Explorer: Nástroje → Možnosti Internetu → Soukromí → Nastavení pro zónu Internetu (posuňte navigační lištu až k možnosti Blokovat všechny soubory cookie)

Safari: Nastavení → Preference → Soukromí → Blokovat soubory cookie (zvolte možnost Vždy)

Safari (IOS): Nastavení → Safari → Blokovat soubory cookie

7.6.2. Flash Cookies

Nastavení Flash Playeru můžete upravit tak, abyste se vyhnuli používání flash cookies.

Informace o nastavení používání flash cookies najdete pod následujícím odkazem:

http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager03.html

Pokud si nepřejete, aby byly ukládány jakékoli údaje o Flash Playeru, odstraňte označení možností “Allow Flash content to store data on Your computer” a “Store common Flash components to reduce download times”. Pokud chcete omezit rozsah dat, které shromažďují Flash aplikace, posuňte ukazatel na panelu Global Storage Settings do odpovídající polohy.

7.7. Stažení souhlasu s používáním cookies (odhlášení)

Uživatelé mohou stáhnout souhlas s používáním cookies ve svém prohlížeči pomocí možností používaného prohlížeče, které poskytuje výrobce, nebo instalováním odhlašovací stránky přes odkazy některých třetích stran, které instalují cookies na internetových stránkách.

Odhlašovací stránka Adobe Omniture: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Odhlašovací stránka Doubleclick: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Pokud chcete odstranit flash cookies, které jsou už nainstalovány na vašem počítači:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Zvolte možnost “Delete all sites” nebo si zvolte určitou stránku, kterou chcete odstranit a zvolte “Delete website”.

Upozorňujeme, že některé funkce obsahu internetových stránek jsou k dispozici pouze tehdy, když povolíte instalaci cookies ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, je možné, že nebudete moci využívat kompletní interaktivní funkce našich internetových stránek.

Informace o mazání nebo kontrole cookies najdete rovněž na stránce http://www.aboutcookies.org/.

7.8. Změny ve strategii používání cookies

Tuto strategii používání souborů cookie můžeme změnit na základě nových legislativních či regulačních požadavků, nebo proto, aby tato strategie odpovídala instrukcím vydaným úřadem Gibraltar Data Protection Division.

Další informace o používání cookies vám podá naše zákaznická služba.

8. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Pokud chcete hrát hry o reálné peníze, které jsou součástí našich služeb, musíte nám zaslat peníze a musíte být sto od nás peníze přijmout. Za účelem provádění takových finančních transakcí používáme mj. také elektronické platební služby třetích stran a/nebo poskytovatelů finančních služeb (obecně „poskytovatelé elektronických služeb“). Souhlasem s touto strategií ochrany údajů vyjadřujete svůj výslovný souhlas, aby byly osobní údaje potřebné k provádění transakcí sdíleny s poskytovateli elektronických služeb, včetně, v případě potřeby, přenosu dat do zahraničí. Naše opatření mají zajistit, aby naše dohody s poskytovateli elektronických služeb sloužily k ochraně vašich údajů.

9. SOUHLAS S BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKOU

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést bezpečnostní prověrky za účelem potvrzení správnosti vaší identity, věku a vašich přihlašovacích údajů, a s cílem ověřit, zda používání služeb a vaše finanční transakce nepředstavují možné porušení našich všeobecných obchodních podmínek a platných zákonů. Přijetím našich všeobecných obchodních podmínek opravňujete nás, naše pracovníky, naše zástupce a naše dodavatele k používání vámi poskytnutých osobních údajů a jejich poskytování třetím stranám v případě, že to uznáme za vhodné v zájmu vyhodnocení informací, které nám poskytujete v rámci používání služeb. To může v případě nutnosti zahrnovat i přenos těchto informací do zahraničí. Bezpečnostní prověrky se mohou vztahovat na vyžádání kreditních informací a/nebo jiná potvrzení vašich informací skrze databanky třetích stran, ale neomezují se na ně. Kromě toho souhlasíte, že nám v zájmu bezproblémového provádění těchto bezpečnostních prověrek poskytnete všechny požadované informace nebo podklady.

10. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM PROTIPODVODOVÉHO SOFTWARU

Náš softwarový balíček - který umožňuje přístup ke službám a jejich používání - zahrnuje určité funkce, jejichž cílem je identifikovat používání automatizovaných programů, které umožňují hraní umělé inteligence (ne lidského původu) na naší stránce. Použití takových “bot programů” představuje porušení našich všeobecných obchodních podmínek, jelikož je považujeme za nevýhodu pro ostatní hráče. Instalováním našeho softwaru a používáním služeb souhlasíte s funkcemi našeho softwaru, popsanými v tomto oddílu. Náš software může provádět jednu nebo všechny následující funkce za účelem odhalení používání nelegálních automatizovaných programů a s cílem zajistit všem uživatelům prostředí bez podvodů: (1) prohledávání vašeho seznamu aktivních softwarových aplikací během používání služeb; (2) prohledávání vašeho seznamu aktivních procesů během používání služeb; a (3) prohledávání souborů ve vašich programových adresářích, které obsahují data vztahující se na naše služby a internetovou stránku, s cílem zajistit, že jsou používány pouze “nehackované” verze našeho softwaru. Pokud v rámci některého z výše uvedených procesů dojde k odhalení podezřelé aplikace nebo procesu, může náš software prohledat soubory spojené s podezřelou aplikací nebo procesem a kompilovat tzv. “composite mesh” (např. profil, který charakterizuje soubory spojené s opdovídající aplikací nebo procesem), který bude porovnán s profily známých nelegálních automatizovaných programů. Náš software neprovádí náhodné vyhledávání ve větších částech vašeho hard disku, vybavení nebo souborů, a nepředává nám nebo třetím stranám jiné informace než ty, které jsou nutné k identifikaci nelegálních automatizovaných programů, jak je popsáno výše. Náš software nemění na vašem počítači nebo jiném přístroji žádné soubory nebo data a neomezuje provádění jakýchkoli jiných aplikací. Použití našeho softwaru můžete kdykoli ukončit prostřednictvím deinstalování našeho softwarového balíčku.

11. BEZPEČNOST

Uvědomujeme si význam bezpečnosti údajů a postupů nutných k jejich zabezpečení. Veškeré osobní údaje, které získáváme přímo od vás, uchováváme v databázi chráněné heslem, umístěné v naší bezpečné síti a chráněné aktivním firewall softwarem na nejnovější úrovni vývoje. Naše služby podporují SSL verzi 3 s 128 bitovým kódováním. Snažíme se zajistit, aby naše dceřinné společnosti, zastoupení, partneři a dodavatelé rovněž používali zabezpečení na odpovídající úrovni.

12. OCHRANA DĚTÍ

Služby nejsou určeny a neoslovují osoby mladší osmnácti (18) let (resp. osoby, které nedosáhly plnoletosti v odpovídající jurisdikci). U každé osoby, která nám prostřednictvím libovolné části služeb poskytuje své informace, vycházíme z toho, že je starší osmnácti (18) let. Zásadně se snažíme odhalovat pokusy mladistvých o přístup k našim službám. To může mít za následek, že si musíme zjednat přístup k vašim osobním informacím a musíme je ověřit. Pokud zjistíme, že se nám mladistvá osoba pokusila skrze služby předat své osobní informace nebo že se jí to podařilo, nebudeme tyto informace akceptovat a přijmeme opatření, jejichž prostřednictvím takové informace odstraníme z našich záznamů.

13. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT

Osobní údaje shromážděné skrze služby mohou být uchovávány a zpracovávány ve všech zemích, v nichž máme provoz my nebo naši partneři, dodavatelé, poskytovatelé elektronických služeb nebo zástupci. Využíváním služeb vyjadřujete výslovný souhlas s přenosem dat do zahraničí (včetně třetích zemí, u nichž je možné předpokládat, že nemají adekvátní zákony na ochranu údajů). Nicméně přijímáme opatření za účelem dodržení naší standardní ochrany údajů u našich zástupců, partnerů a dodavatelů bez ohledu na jejich sídlo.

14. POSTUPY TŘETÍCH STRAN

Nemůžeme zajistit ochranu všech informací a vyobrazení, které poskytujete internetovým stránkám třetích stran, jež jsou propojeny prostřednictvím odkazů s našimi službami. Totéž platí i pro údaje, které shromažďují třetí strany za účelem správy našeho affiliate programu (v náležitých případech) nebo jiných programů, jelikož tyto internetové stránky třetích stran nejsou v našem vlastnictví a neprovozujeme je. Veškeré informace shromážděné těmito třetími stranami nepodléhají této strategii ochrany údajů, ale v náležitých případech příslušné strategii ochrany údajů třetích stran. Pokud máte otázky ohledně nakládání s údaji u třetích stran, přečtěte si prosím jejich strategii ochrany údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost ani neručíme za postupy, jednání nebo strategie těchto třetích stran, a nejsme odpovědní za obsahy nebo postupy ochrany údajů na těchto internetových stránkách.

15. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto služby jsou provozovány TAK JAK JSOU a DOKUD JSOU K DISPOZICI, a tím pádem bez jakékoli záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za události mimo naši přímou kontrolu. Z důvodu komplexní a neustále se měníci povahy naší technologie a obchodního prostředí nemůžeme garantovat ani se zaručit za bezchybný výkon ohledně vašich osobních údajů, a neručíme za nepřímé škody, vedlejší nebo následné škody, ani za náhradu škody v souvislosti s používáním nebo zveřejněním vašich osobních údajů.

16. OBCHODNÍ FÚZE A DALŠÍ UDÁLOSTI, KTERÉ VYŽADUJÍ PŘENOS DAT

Pokud bychom museli vyhlásit úpadek nebo platební neschopnost, nebo by mělo dojít k našemu převzetí nebo ke sloučení s třetí stranou, prodeji našeho celkového majetku či jeho částí, nebo k převodu našeho celkového majetku či jeho částí na třetí stranu, máme právo předat vaše osobní údaje a všechny informace, které jste nám poskytli skrze využívání služeb, potenciálním nebo navazujícím obchodním nebo fůzujícím partnerům. Vyjádřením souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami souhlasíte i s takovými přenosy dat.

17. SOUHLAS SE STRATEGIÍ OCHRANY ÚDAJŮ

Kliknutím na “Odeslat” nebo “Souhlasím” během procesu registrace nebo opakovaným využíváním služeb po zveřejnění této strategie ochrany údajů (v náležitých případech), souhlasíte s touto strategií ochrany údajů. Toto je naše kompletní a jediná strategie ochrany údajů, která nahrazuje všechny předchozí verze. Tuto strategii ochrany údajů si musíte přečíst ve spojení s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a všemi dalšími podmínkami zveřejněnými na našich platformách. Čas od času může v této strategii ochrany údajů dojít ke změnám, o nichž vás budeme informovat zveřejněním upravených podmínek na našich platformách. Doporučujeme tuto strategii ochrany údajů pravidelně pročítat.

ElectraWorks Limited je zaregistrována v registru ochrany údajů Gibraltar Regulatory Authority Data Protection Register.

Změněno/vytvořeno v červnu 2015