Balls of Fire

ballsoffire

Sats for forskellige trækningsresultater med faste odds! Der foretages en lodtrækning hver minut efter der satses, hvor 6 ud af 36 kugler trækkes. Hver kugle har en bestemt farve (rød, orange eller blå) med en bestemt værdi (1-36). Der er 12 røde kugler, 12 orange kugler og 12 blå kugler (i alt 36 kugler). I øjeblikket, tilbyder vi følgende spil: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Ulige/Lige, sum omfang, 1st vs. 6th.

Hver opmærksom på at trækninger foretages for den enkelte spiller. Det er ikke en trækning for alle brugere.

Lotto

En trækning hver minut. Et korrekt resultat giver indsatsen tilbage. Du skal blot vælge 4 ud af 36 kugler, vælge din indsats og sætte dit spil. Se derefter trækningen og find ud af om du har vundet med det samme.

Colour Wars

Rød, orange eller blå - hvilken farve bliver trukket mest? Hvis der for eksempel trækkes en blå, to røde og tre orange kugler, vinder orange. Du kan også satse på at ingen farve vinder (distribution 2-2-2 eller 3-3-0) eller at en bestemt farve ikke trækkes.

Balls of Fire

Gæt hvor mange kugler med samme farve der trækkes. Vælg mellem 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 kugler med samme farve (Rød, blå eller orange). Det er vigtigt at resultatet er præcis det samme som dit gæt. Hvis seks kugler med samme farve trækkes kaldes det Balls of Fire.

Ulige/Lige

I ulige/lige skal du gætte om nummeret der trækkes er ulige eller lige. Du kan satse på ulige eller lige, den samlede sum af alle kugler der trækkes (kendetegnet ved et "+" tegn mellem kuglerne i spillet) eller om alle kugler er ulige eller lige.

Sum omfang

Med Sum omfang skal du gætte, i hvilket sum omfang værdien af kuglerne ligger i. Et tip: Den lavest mulige værdi er 21 og den højeste er 201. Gennemsnittet er 111. Du kan vælge mellem fire muligheder: Over 129, 112 til 129, 94 til 11 eller under 94.

1st vs. 6th

Gæt om nummeret på den første kugle der trækkes er højere eller lavere end kuglen der trækkes til sidst. Kun den første og den sidste kugle tæller! En anden spilvariation sammenligner værdien af hver kugle der trækkes. Dette giver dig mulighed for at satse på om værdien af hver trukket kugle er højere eller lavere end den næste.

Placering af spil:

 • Klik på det spil du ønsker.
 • Vælg et trækningsresultat du vil spille på.
 • Vælg din indats i indsatsfastfeltet ved at klikke på '-' & '+' knapperne. Afhængigt af hvilket spil du vælger, er der en minimumindsats per valg (vises til venstre i indsatsfeltet), mens den maks. mulig indsats vises til højre for indsatsfeltet.
 • Klik på "GO".
 • "Gentag": Hvis du vil gentage samme valg flere gang i efterfølgende trækninger, kan du indtaste hvor mange gange du vil gentage samme valg og klikke på "GO". Derefter spilles der automatisk det ønskede antal gange på dit valg.

Når et valg er blevet accepteret, kan det ikke ændres eller annulleres!

Bekræft valg

Dit valg vises med det samme i din spilvalg historik, i nederst(midt) i spilvinduet. I statusfeltet kan du se om dit spil bearbejdes eller om det er blevet accepteet. Hvis der opstår en fejl mens dit spil bearbejdes, vil du se beskenden "Afvist" i statusfeltet. Hvis dit spil accepteres uden problemer, vil der stå "Accepteret" i statusfeltet. Yderst til venstre for listen over spil, kan du se det nummer der blev trukket i det satte spil. Hvis du har mere end 5 valg, kan du bruge rullemenuen til højre for at se dine valg. Resultatet af hver spil vises i den respektive spilgrafik i lobbyen, så du kan se alle resultaterne på én gang.

Trækningen

Ved siden af røret indeholdende kuglerne trukket i den seneste trækning, er der en nedtællingstimer der viser den resterende tid før den næste trækning. Indsatser accepteres ikke fra 5 sekunder før den næste trækning. Per trækning, kan du sætte så mange spil du ønsker, inden for tiden til den næste trækning Vær opmærksom på at du kun kan satse én gang på det samme resultat per trækning. (Eksempel: Du satser på at den samlede sum vil være lige. Hvis du vælger samme spil i den samme trækning, vil systemet ikke acceptere spillet, da det allerede er blevet accepteret)

Trækningen er tilfældig og er ikke den samme for alle spillere.

Trækningshistorik

Her kan du se alle detaljer om vores trækninger, samt de respektive resultater.

Valg af spil

Du kan vælge et spil ved at klikke på spilsymbolet. Den næste skærm vser det mulige resultat du kan spille på. Når du har foretaget dit valg, eller hvis du klikker på "Lobby", vises hovedsiden med det respektive spilsymbol igen. I dette symbol vises en grafik af trækningensresultatet. Når trækningen er færdig, vises resultatet for hver spil.

Sekvens-ID for trukne kugler.

Til venstre, ved siden af de trukne kugler i gladrøret, er der et nummer som er en sekvens--ID for den pågældende trækning. Når du vælger et spil, vises trækningens sekvens-ID i området spilhistorik. Denne sekvens-ID er unik for valg placeret i en lodtrækning. Hvis det er et stykke tid siden du afsluttede dine valg, kan du finde resultatet af trækningen i statistik området (trækning historik) under "Spilhistorik" i spillet.

Spilvalg historik

Spilvalg historik sektionen viser spillerens valg per spilsekvens-ID. Hvert spil i en spilsekvens-ID vises i en ny række.

Området "Spilhistorik" for dine aktuelle valg kan ses under spilvalget. Listen viser din spildata og indeholder følgende kolonner:

Trækning

Trækning: I denne kolonne kan du se antallet af trækninger og hvilke valg du har foretaget.

Muligheder for spilgentagelser

Spilgentagelser: Hvis du vil satse på samme resultat med samme indsats igen, kan du klikke på rebet for valget.

Gentag: Hvis du satse på samme spil med samme indsats i flere lodtrækninger i træk, kan du indtaste et antal i Repeat feltet. Dit spil vil automatisk blive gentaget det antal gange du har valgt. Denne funktion er specielt nyttig når du spiller Lotto, hvis du har tiltro til bestemte numre.

Den numeriske rækkefølge, for eksempel 0/10, viser, om gentagne valg bliver spillet. Den første figur viser antallet af valg der spilles på. Den anden figur viser hvor mange gentagelser du har valgt. Forskellen mellem de to tal er antallet af automatiske spilgentagelser der er tilbage. Så længe det samme valg gentages, tilbydes gentagelsesfunktionen ikke. Dette gør at du undgår at sætte identiske spil i den samme trækning, hvilket ikke er tilladt.

Ændring: Hvis du vil ændre indsats på det samme resultat, skal du klik på Ændr under spilgentagelses kolonnen. Ved at klikke på et spilresultats Ændr-link, markeres det pågældende spilresultat, så spilleren kan se og ændre indsatsen eller valgene og klikke på "Go" for at bekræfte, inden timeren skifter til rød.

Indsats Din aktuelle indsats på det aktuelle valg vises her.
Spil/Resultat [Valg] Spillet og resultatet du valgte vises her. For Lotto og andre spil hvor du vælger enkelte numrer, vises det respektive nummer i klammer.
Status Dette viser dit afsluttede spils status. Når systemet har accepteret et valg, vises "Accepteret". Hvis et spil afvises på grund af for sen placering, vil status for spillet være "Afvist".

Kun et valg kan vælges og accepteres på én gang. Hvis der opstår en fejl, vises statusbeskeden "Afvist".

Når et valg er blevet accepteret af systemet, vil spillets status være "Accepteret" indtil lodtrækningen er færdig. Derefter evalueres valget. Hvis et spil tabes, vises "Tabt". Hvis du har vundet, vises "Vundet", samt beløbet der er blevet vundet.

1. Lotto

bof-lotto

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Spilleren vælger 4 ud af 36 kugler og vælger sin indsats inden 5 sekunder før lodtrækningen starter. Hvis spillerens valg stemmer overens med resultatet af trækningen, vinder spilleren. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil.

Før-valg-skærm

bof-lotto-screen1

Efter-valg-skærm

bof-lotto-screen2

2. Colour Wars

colour-wars

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Spilleren skal gætte hvilken farve, af de tre mulige (rød, blå og orange) der trækkes mest, mindst 5 sekunder før trækningen starter. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil.

colour-wars-screen1

Hvis der for eksempel trækkes en blå, to røde og tre orange kugler, vinder orange. Spilleren kan også satse på at ingen farve vinder (distribution 2-2-2 eller 3-3-0) eller at kugler med en bestemt farve ikke trækkes.

3. Balls of Fire

bof-bof

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Spilleren skal gætte hvor mange kugler med den samme farve der trækkes, mindst 5 sekunder før trækningen starter. Spilleren kan vælge mellem 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 balls med samme farve (Rød, orange eller blå). Resultatet skal matche spillerens gæt nøjagtigt. Hvis seks kugler med samme farve trækkes kaldes det Balls of Fire. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil.

bof-bof-screen1

4. Ulige/Lige

oddeven

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Med ulige/lige skal spilleren skal gætte om nummeret bliver ulige eller lige, mindst 5 sekunder før trækningen starter. Du kan satse på ulige eller lige - den samlede sum af alle kugler der trækkes, eller om alle kugler bliver ulige eller lige. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil. At blå kugler vises i dette spil er kun et eksempel. Kuglernes farve har ingen betydning.

oddeven-screen1

5. Sum omfang

Sum omfang

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Med Sum omfang skal spilleren skal gætte i hvilket omfang den samlede værdi af kuglerne ligger, mindst 5 sekunder før trækningen starter. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil.

sum-range-screen1

6. 1st vs. 6th

1vs6

Spillet trækker seks tilfældige kugler fra 1 til 36 når spillet er sat. Spilleren skal gætte om værdien på kuglen som trækkes først eller lavere ellere højere end værdien på den kugle der trækkes til sidst, mindst 5 sekunder før trækningen starter. Kun den første og den sidste kugle tæller!

En anden spilvariation sammenligner værdien af hver kugle der trækkes. Dermed kan spilleren spilles på om værdien af den trukne kugle er højere eller lavere end den efterfølgende. Spillerens valg og indsats er kun gyldige i én trækning. Efter du har foretaget dine valg, vises den mulige gevinst i "Du kan vinde" feltet - afhængigt af indsats og odd for det valgte spil. At blå kugler vises i dette spil er kun et eksempel. Kuglernes farve har ingen betydning.

1vs6-screen1

Sådan satser du:

1vs6-screen2

 1. Spilleren vælger et trækningsresultat han/hun vil spille på. En standardindsats sættes af spillet. Spilleren kan ændre standardindsatsen fra min. til max. ved på det, eller ved at klikke på hæv-/sænk-knapperne.
 2. Afhængigt af hvilket spil spilleren vælger, er der en minimumindsats per valg (vises til venstre for indsatsfeltet) og en maks. tilladt indsats som vises til højre for indsatsfeltet.
 3. "Gentag": Hvis du vil gentage samme valg flere gang i efterfølgende trækninger, kan du indtaste hvor mange gange du vil gentage samme valg og klikke på "GO". Derefter spilles der automatisk det ønskede antal gange på dit valg. Gentagelse af spil er kun muligt i spil om rigtige penge modus.
 4. Gentagelsesmuligheden vises som "Annuller gentagelser", hvis der forsøges at gentage et spil som allerede blev sat med gentagelsesmuligheden.
 5. For at annullere et gentagende spil for det pågældende valg, skal spilleren klikke på "Annuller gentagelse".
 6. Hvis en indsats er placeret på et hvilket som helst spil med 'N' gentagne indsatser, vil beløb svarende til antallet af gentagne indsatser blive blokeret fra den samlede saldo i spilvinduet, og vises ikke eksplicit i indsatsfeltet. Hvis spilleren forsøger at satse mere end der er på saldoen, vises en popup-meddelelse. For eks.: Hvis saldoen i spilvinduet er $100. Hvis et spil på $10 satses med 4 gentagelser (dvs. 1*$10 for det nuværende spil + 4*$10 for 4 gentagne spil=$50), vil spilbeløbet blive blokeret for de tilbageværende gentagelsesspil. Kun de tilbageværende $50 af den samlede saldo vil være tilgængelig til andre spil.
 7. Spilleren kan annullere det gentagne spil når som helst for at fjerne blokeringen af beløbet.
 8. Spilgentagelse vil ikke fortsætte hvis spillet lukkes eller genstartes under gameplay.
 9. "Du kan vinde" feltet viser den mulige gevinst, for spillerens valg i spillet.
 10. Hvis spilleren klikker på "GO" uden af foretage nogle valg, vil et vindue som informerer spilleren om at foretage et valg blive vist. For alle beskeder vil den samme salgs popup blive vist.
 11. Når valget er foretaget i de respektive spilskærme, vil det valgte blive fremhævet ved at reducere opaciteten af alle andre elementer på det respektive spilskærm 100%, når holdes over "GO". Når musen fjernes, vises alle elementer med 100% opacitet igen. Spilleren skal klikke på "GO" go-btn for at sætte sin indsats. "GO" go-btn-locked-knappen lukkes i 5 sekunder før og under trækningen. Spillerens valg tæller når knappen er lukket.
 12. Spillerens valg vises med det samme i listen med spilhistorik (Nederst i vinduet) I statusfeltet kan spilleren se om det aktuelle spil bearbejdes eller om det allerede er blevet accepteret. Hvis der af en eller anden årsag sker en fejl mens spillet bearbejdes, vil der blive vist en fejlmeddelelse. Hvis spillet bliver accepteret uden problemer, vises "Accepteret" i statusfeltet. Yderst til venstre på listen med spilhistorik vises en spilsekvens-ID ved det valgte spil.
 13. Når et valg er blevet accepteret af systemet, kan det ikke ændres eller annulleres. Skærmen vender tilbage til hovedskærmen når der klikkes på lobby-knappen, hvor alle 6 spil vises.
 14. Hvert spils spilsekvens-ID vises med forskellige baggrundsfarver. Det er let at genkende valgene for hvert spil.
 15. Resultatet for hvert spil vises i det pågældende spils grafiksymbol, som giver mulighed for at se alle resultater på én gang.
 16. Kun en indsats på den samme kombination er tilladt per spil. F.eks. hvis spilleren satser to gange på at 4 røde kugler trækkes i en Balls of Fire trækning. Men, spilleren kan satse på at 4 røde og 3 røde kugler trækkes i en enkel lodtrækning i Balls of Fire.
 17. Spillere kan gentage/ændre indsats ved at klikke på sats igen/ændr i spilhistorik listen under rebet-kolonnen.
 18. Et klik på på "Sats igen" animerer (række farveskift og en kopi af det bevæger sig til toppen af bordet og farven skifter til standardfarven) og placerer samme indsats uden mulighed for at redigere.
 19. Et klik på "Ændr" åbner spilsiden med det valgte spil og muligheden for at ændre spillet, hvis det er nødvendigt. Spilleren skal klikke på "GO" for at sætte sit spil.
 20. Kuglerne ruller ikke ud i den kommende trækning, hvis der ikke er sat noget spil. I stedet vises beskeden "Du satte ikke noget spil på denne trækning". "Næste trækning starter om få sekunder" vises når timeren nærmer sig nul. Hvis spillet er holdt i tomgang i 5 trækninger i træk, vises en popup-meddelelse og spilvinduet lukkes automatisk.

Trækning og timer.

 1. De forrige numre vises i trækningsektionen indtil 5 sekunder før den nye lodtrækning. Hvis der ikke er sat noget spil inden den næste trækning, bliver kuglerne på deres plads og ingen kugler trækkes.
 2. Når kuglerne trækkes vil det grafiske ikon, der repræsenterer hvert spil, vise resultatet af lodtrækningen som pr spillereglerne indtil 5 sekunder før den næste lodtrækning, som kun sker, hvis et spil er sat på den (næste) trækning.
 3. Det grafiske ikon bliver gråt i 5 sekunder før den næste trækning, som kun sker, hvis et spil er sat på den (næste) trækning.
  trækning-timer
 4. Timeren viser hvor lang tid spilleren har tilbage til at spille. Spil accepteres ikke 5 sekunder før den næste trækning.
 5. Timeren skifter farve de sidste 15 sekunder og de sidste 5 sekunder før trækningen.

Trækningshistorik

Trækning historik

Trækning historik-fanen viser de sidste 100 resultater - 10 per side. Spillere skal klikke på en pil til højre eller venstre for at bladre igennem Trækning historik-fanen. Spillerens valg for hvert spil vises ikke. Spillerens valg kan se under spillogs.

Udbetalinger

 • Gevinstmeteret viser den kombinerede gevinst fra alle valg placeret på forskellige spil for den pågældende trækning.
 • Alle udbetalinger foretages i henhold til ODDS for det placerede spil.
 • Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er svinger fra 69.44% to 97.6% afhængigt af spiltypen.

Tekniske fejl annullerer alle udbetalinger og spil.

Indbetal penge på din konto.

Du kan indbetale penge på din konto ved at klikke på "Indbetal" i kasse menuen og vælge den ønskede indbetalingsmetode (spil hvor som helst klienter) eller ved at klikke på "Indbetal" i kasse menuen til venstre i hovedlobbyen og vælge den ønskede indbetalingsmetode (Download klient). Du kan også tilføje penge på din konto, ved at klikke "Rebuy" på spilskærmen og derefter "indbetal nu". Hvor lang tid, det tager at overføre penge og afgifter, varierer i forhold til den valgte indbetalingsmetode.

Hvad gør jeg, hvis jeg når min indsatsgrænse

Hvis spillesaldoen går under minimumindsatsen, vises buy-in-vinduet automatisk

Du kan indbetale penge på din konto ved at klikke på "Indbetal" i kasse menuen i hovedlobbyen (spil hvor som helst klienter), ved at klikke på "Indbetal" i kasse menuen til venstre i hovedlobbyen og vælge den ønskede indbetalingsmetode (Download klient), eller ved at klikke "Indbetal nu" i "Buy-in-vinduet" i hvilket som helst spil.

Jeg kunne ikke afslutte spillet Hvad skal jeg gøre?

 • Hvis du mister forbindelsen efter indsats på en trækning, og du forbindelse genetableres under trækningen, vil spillet genstartes med timeren på det tidspunkt spillet på trækningen blev sat.
 • Hvis du mister forbindelsen efter spillet på en trækning er sat og forbindelsen genetableres efter trækningen, vil spillet ikke genstarte, men en ny trækning vil starte med timeren på 60. For alle fuldførte trækninger under en tabt forbindelse, vil statusfeltet i under spilhistorik vise "Trækning slut". Tjek spillogs.
 • Hvis dit spilvindue lukkes efter en indsats er sat til en trækning og spillet genåbnes efter trækningn, vil en ny lodtrækning begynde med timeren på 60. Du kan finde resultatet af spilles ved at klikke på spillog, når du er logget på igen.
 • Hvis du mistede forbindelsen midst i et getagende spil, fortsætter trækningen som normalt, når der er blevet forbundet igen.
 • Hvis dit spilvindue lukkes midt i en gentaget trækning, vil trækningen fortsætte efter der er blevet forbundet igen med timeren startende på 60.

Hvis du stadig har problemer, skal du kontakte vores 24/7 Kundeserviceteam

Seneste opdatering: 18-11-2016