Esport

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Esport 1-2 - Hvem vinder
Spil afregnes på resultatet inkl. overtid. Hvis kampen / konkurrencen slutter med at en deltager trækker sig, står alle væddemål og afregnes baseret på den officielle vinder.

2.) eSport: 1X2 – Resultat
Spil afregnes på resultatet efter ordinær tid. Hvis kampen / konkurrencen slutter med at en deltager trækker sig, står alle væddemål og afregnes baseret på den officielle vinder.

3.) eSport: Annulleringer
Odds annulleres især i følgende tilfælde, men ikke begrænset til:
  • Hvis kampens fastlagte tid ændres
  • I tilfælde af walkover

4.) Esport: Udsatte kampe:

Ethvert væddemål på et spil, der ikke spilles på den planlagte dato eller spilles på et andet sted, på det tidspunkt, hvor væddemålet blev sat, erklæres ugyldige.

5.) eSport: Generelle regler

I tilfælde hvor et event involverer de samme to spillere eller hold, der spiller flere spil eller maps - eks. i en 'Bedst af tre'-konkurrence - og et eller flere spil eller maps ikke spilles, fordi eventet allerede er afgjort, vil væddemål på uspillede spil eller maps betragtes som ugyldige, og indsatser på disse vil returneres.

Et map betragtes som begyndt, ligeså snart spillets ur sættes i gang, eller det første hold eller den første spiller foretager en spilhandling, der er relateret til det pågældende map; dette kan eks. være at samle noget op eller købe våben. Hvis et map skal gendannes grundet en teknisk fejl, vil væddemål, der blev placeret i starten af det pågældende map ikke længere betragtes som gyldige. Hvis et map sættes på pause men derefter genoptages som planlagt, betragtes væddemål stadig som gyldige.

Væddemål afgøres baseret på den officielle kampudsendelse, som håndteres af udgiveren eller eventorganisatøren.

De nedenstående regler kan gælde for forskellige spil; Hvilket hold får næste kill gælder f.eks. både for LoL og Dota2. Specifikke regler, der kun gælder for én bestemt type spil, fremhæves, hvor dette er relevant.

4.) Esport: Udsatte kampe:

Ethvert væddemål på et spil, der ikke spilles på den planlagte dato eller spilles på et andet sted, på det tidspunkt, hvor væddemålet blev sat, erklæres ugyldige.

5.) eSport: Generelle regler

I tilfælde hvor et event involverer de samme to spillere eller hold, der spiller flere spil eller maps - eks. i en 'Bedst af tre'-konkurrence - og et eller flere spil eller maps ikke spilles, fordi eventet allerede er afgjort, vil væddemål på uspillede spil eller maps betragtes som ugyldige, og indsatser på disse vil returneres.

Et map betragtes som begyndt, ligeså snart spillets ur sættes i gang, eller det første hold eller den første spiller foretager en spilhandling, der er relateret til det pågældende map; dette kan eks. være at samle noget op eller købe våben. Hvis et map skal gendannes grundet en teknisk fejl, vil væddemål, der blev placeret i starten af det pågældende map ikke længere betragtes som gyldige. Hvis et map sættes på pause men derefter genoptages som planlagt, betragtes væddemål stadig som gyldige.

Væddemål afgøres baseret på den officielle kampudsendelse, som håndteres af udgiveren eller eventorganiseren.

De nedenstående regler kan gælde for forskellige spil; markedet Hvilket hold får næste kill gælder f.eks. både for LoL og Dota2. Specifikke regler, der kun gælder for én bestemt type spil, fremhæves, hvor dette er relevant.

6.) eSport: Match up-vinder

Hvem vinder et match up

Hvis en ændring i antallet af maps eller spil, der skal spilles, foretages, betragtes væddemål på dette marked stadig som gyldige.

Hvis et map ikke spilles, eller sejren for et map tildeles en spiller eller et hold, fordi modstanderen udebliver, eller via en anden standard-afgørelse, uden at spillet er begyndt, ville alle væddemål på det pågældende map eller match up erklæres for ugyldige

7.) eSportMap-vinder

Hvem vinder et map

Hvis et map ikke spilles, eller sejren for et map tildeles en spiller eller et hold, fordi modstanderen udebliver, eller via en anden standard-afgørelse, uden at spillet er begyndt, ville alle væddemål på det pågældende map erklæres for ugyldige

For maps hvor et hold overgiver sig, betragtes det vindende hold som det hold, der ikke har overgivet sig.

8.) eSportHvilket hold udgyder det første blod

Hvilket hold får første kill på et map

Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig. Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.

9.) eSportHvilket hold får næste kill

Hvilket hold får det næste kill på et map
Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig. Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.

10.) eSportHvilket hold får flest kills

Hvilket hold får det næste kill på et map
Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig. Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.

11.) eSportSamlet antal kills over/under

Det samlede antal kills på et map
Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig. Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.

12.) eSportHvilket hold ødelægger det næste tårn

Hvilket hold ødelægger det næste tårn
For alle væddemål på tårn, betragtes et tårn som ødelagt, når det er ødelagt af det modstående hold, selv hvis det sidste hit kom fra en minion.

CS:GO

13.) eSportHvilket hold vinder næste runde

Hvilket hold vinder næste runde
I tilfælde af, at en runde opgives, vil alle væddemål på dette marked betragtes som ugyldige.

14.) eSportRunder på et map med handicap

Resultatet af et map, efter det pågældende handicap er anvendt.
Hvis et map opgives eller diskvalificeres, vil alle væddemål på det pågældende map betragtes som ugyldige, medmindre resultatet af det gældende handicap allerede er bestemt.
Runder på et map med handicap inkluderer forlænget spilletid, medmindre andet er nævnt.

League Of Legends

15.) eSportHvilket hold får et quadra kill

Vil en spiller på et hold registrere et quadra kill

For at et kill skal registreres som et quadra kill, skal det annonceres som sådan under kampens match up eller beskrives i den officielle kamphistorik.

Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig, Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.

16.) eSportHold får et penta kill

Vil en spiller på et hold registrere et penta kill

For at et kill skal registreres som et penta kill, skal det annonceres som sådan under kampens match up eller beskrives i den officielle kamphistorik.

Den endelige afgørelse af, om en Champions død kan betragtes som et kill eller ej, baseres på den officielle kampudsendelse eller spillets API, hvis denne er tilgængelig. Hvis en Champion eks. dræbes af tower damage eller minor damage, uden at en anden Champion er involveret, registreres dette muligvis ikke som et kill på udsendelsen; i dette tilfælde gælder det heller ikke som et kill, når væddemålet skal afgøres.
 
17.) eSportHvilket hold nedlægger Rift Herald

Hvilket hold nedlægger Rift Herald

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

18.) eSportHvilket hold nedlægger den næste baron

Hvilket hold nedlægger den næste baron

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

19.) eSportHvilket hold nedlægger den næste drage

Hvilket hold nedlægger den næste drage

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

20.) eSportHvilket hold ødelægger den næste Inhibitor

Hvilket hold ødelægger den næste Inhibitor

Inhibitors betragtes som ødelagt af et modstående hold, selv hvis det sidste hit var fra en minion.

Hver ødelæggelse af en Inhibitor gælder kun én gang, selv hvis de ødelægges, dukker op igen og derefter ødelægges endnu en gang.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

21.) eSportHvilket hold ødelægger det næste tårn

Hvilket hold ødelægger det næste tårn

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

Strukturer, der er skabt af Champions, betragtes ikke som tårn.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

22.) eSportSamlet antal nedlagte baroner over/under

Det samlede antal nedlagte baroner på et map
Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

23.) eSportSamlet antal nedlagte drager over/under

Det samlede antal nedlagte drager på et map
Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

24.) eSportSamlet antal Inhibitors over/under

Samlet antal ødelagte Inhibitors på et map
Hver af de seks Inhibitors gælder kun én gang, selv hvis de ødelægges, dukker op igen og derefter ødelægges endnu en gang.

25.) eSportSamlet antal ødelagte tårn over/under

Det samlede antal ødelagte tårne på et map

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

Strukturer, der er skabt af Champions, betragtes ikke som tårn, når væddemål skal afgøres.

Hvis et af holdene overgiver sig, vil dette marked afgøres som samlet antal tårne, der var ødelagt, da overgivelsen fandt sted PLUS det minimum antal ekstra tårne, der skulle til for at det vindende hold kunne tage sejren.

26.) eSportBegge hold nedlægger en Inhibitor

Nedlægger begge hold en Inhibitor?
Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

27.) eSportBegge hold nedlægger en baron

Nedlægger begge hold en baron?
Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.

Dota 2

28.) eSportHvilket hold nedlægger den næste Roshan

Hvilket hold nedlægger den næste Roshan
Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.

Heroes of The Storm

29.) eSportHvilket hold ødelægger det næste fort

Resultater afgøres baseres på den officielle kampudsendelse fra udgiveren eller eventorganisatøren eller spillets API, hvis denne er tilgængelig.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vælge 'ingen af holdene/spillerne' eller 'uafgjort', og dette valg er det vindende valg, vil alle væddemål på de relevante markeder betragtes som ugyldige.