Γιατί πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου;

Προκειμένου να συμμορφωθούμε τους ηλεκτρονικούς κανονισμούς περί τυχερών παιχνιδιών είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε την ταυτότητα και την ηλικία των πελατών μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια.