Οφέλη

  • Η μεταφορά στο λογαριασμό σας είναι άμεση έως τα όρια κατάθεσής σας. Εάν υπερβείτε τα όριά σας, τα χρήματα θα προστεθούν στο λογαριασμό σας μόλις πιστωθούν στην τράπεζά μας, το οποίο διαρκεί συνήθως 8 εργάσιμες ημέρες.
  • Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μέσω Electronic Transfer υπό την προϋπόθεση ότι έχετε κάνει μια επιτυχημένη κατάθεση εντός των τελευταίων 6 μηνών.