Θα πρέπει να γνωρίζετε

Εκτός κι εάν εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή, τα χρήματα δεν θα αφαιρούνται από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Δεν μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε τις συναλλαγές για λογαριασμό σας.