Θα πρέπει να γνωρίζετε

Οι συναλλαγές Moneta πραγματοποιούνται μόνο σε EUR, GBP, RUB, USD.