Οφέλη

  • Η μεταφορά ποσών στο λογαριασμό σας είναι άμεση.
  • Δεν υπάρχει χρέωση για καταθέσεις που έγιναν με χρήση του Ticket Premium.