Black Jack Charlie 7

blackjackcharlie7

Uvod:

7- CARD CHARLIE: Ako se Vaša ruka sastoji od 7 karata bez da ISPADNETE (bust) dobivate automatski neovisno o ruci dealera.

Cilj je sakupiti karte ukupne vrijednosti veće od dealerove, bez prekoračenja vrijednosti 21. Vrijednost ruke je zbroj vrijednosti svih karata u ruci. Karte imaju sljedeće vrijednosti:

 • Karte od 2 do 10 imaju otisnutu vrijednost
 • Karte J, Q i K vrijede po 10 bodova

A (čita se kao as) vrijedi 1 bod ili 11 bodova: ako bi se s 11 bodova prekoračio 21 bod (bust - igrač/dealer ispada), A u tom slučaju vrijedi 1 bod

Istovremeno možete igrati do tri ruke.

Informacije:

 • U igri se koristi osam špilova, a svaki špil ima 52 karte.
 • Špil karata se miješa prije svake igre.
 • Dealer prestaje vući karte kod soft 17
 • Svaku ruku možete podijeliti jednom, podijeljene ruke više se ne mogu dijeliti
 • Udvostručavanje nakon podjele je dozvoljeno
 • Ne možete dobiti podijeljene aševe
 • BLACKJACK se isplaćuje u omjeru 3:2
 • Ako igrač ne ISPADNE, (bust) on može vući do sedam karata
 • 7- CARD CHARLIE: sedam karata u ruci igrača bez da ISPADNE (bust) donosi pobjedu
 • Ako dealer ima 10, J, Q, K ili A kao prvu kartu, dealer provjerava da li ima blackjack prije no što Vi vučete svoju treću kartu.
 • Predaja nakon što dealer provjeri karte je dozvoljena
 • Pravila igre i isplata su identične u verziji za pravi novac i verziji za virtualni novac.
 • Sredstva se mogu dodavati s + pokraj $

Upute za igru:

 • Vaš kredit za igru prikazan je u gornjem desnom uglu zaslona
 • Kliknite na + iznad $ kako biste u igru dodali kredit s Vašeg računa
 • Odaberite iznos koji želite uložiti u nekoj ruci klikom na žeton te vrijednosti
 • Odabrani žeton će se istaknuti.
 • Uplatite uloge klikom na bilo koji od tri kružna polja za ulog. Možete igrati na bilo kojem od dostupnih mjesta.
 • CLEAR BETS (poništi uloge) poništava kompletan uloženi iznos.
 • Nakon uplate uloga kliknite na tipku DEAL (dijeli).
 • Za ponavljanje uloga prethodne igre, kliknite na tipku RE-BET (ponovi ulog)

Opcije igranja

 • SOFT total: ruka s jednim A koji vrijedi 11 bodova, bez prekoračenja brojke 21. Primjer: A-6 je soft 17
 • HARD total: ruka s jednim A koji vrijedi samo 1 bod, s obzirom da bi se s 11 bodova prekoračio 21 bod. Primjer: A-6-10 je hard 17
 • U slučaju neodlučenog rezultata između Vas i kuće to nazivamo PUSH (neodlučeno) i Vaš ulog se vraća.
 • Ovisno o jačini Vaših karata, možete odabrati jednu od sljedećih ponuđenih opcija: HIT (vuci), STAND, (stani), DOUBLE (udvostruči), SPLIT (podijeli) ili SURRENDER (predaja) sukladno pravilima igre.
 • Ako je prva dealerova karta 10, J, Q, K ili A provjerava se da li on ima blackjack prije nego Vi vučete svoju treću kartu
 • STAND (stani): kliknite na STAND (stani) kako ne biste dobili više karata. Možete stati u bilo kojem trenutku ako ste zadovoljni s Vašom rukom takvom kakva je.
 • HIT (vuci): kliknite na HIT (vuci) kako biste dobili sljedeću kartu. Možete nastaviti uzimati karte dok ne stanete, ispadnete, dobijete 7- Card Charlie ili je vrijednost ruke 21.
 • DOUBLE (udvostruči): nakon što dobijete prve dvije karte, može Vam se ponuditi opcija DOUBLE (udvostruči), takozvano udvostručavanje. Nakon što odaberete tu opciju iznos uloga se udvostručuje i dobivate još jednu konačnu kartu. Nakon te karte više ne dobivate karata.
 • Udvostručavanje se nudi nakon podjele. Ako nemate dovoljno kredita za igru, opcija udvostručavanje neće biti ponuđena. Ako izgubite ruku, gubite cijeli dvostruki ulog.
 • SPLIT (podijeli): Ako imate dvije karte iste vrijednosti (primjer: dvije sedmice, dvije karte koje vrijede 10 bodova, itd.), pomoću opcije SPLIT (podijeli) karte možete podijeliti u dvije različite ruke. Tada dobijete još jednu kartu za svaku od te dvije ruke. Podjelu možete izvršiti samo jednom, čak i ako imate par u podijeljenoj ruci.
 • Za svaku podijeljenu ruku možete vući proizvoljan broj karata, osim ako dijelite dva AA ili udvostručavate nakon podjele. Ako dijelite AA, za svaku ruku s Ase dodjeljuje samo jedna dodatna karta. Ako uz bilo koji A dobijete kartu s 10 bodova, ruka se računa kao 21, a ne kao Blackjack.
 • Nakon odabira opcije SPLIT (podijeli) automatski se plaća dodatni ulog u visini originalnog uloga.
 • Ako ruka dozvoljava podjelu, ali kredit za igru nije dostatan za dodatni ulog opcija podjele neće biti ponuđena.
 • Kao i obično, ruka na koju pokazuje strelica je aktivna ruka.
 • Kliknite na HIT (vuci), STAND (stani) ili DOUBLE (udvostruči).
 • DOUBLE (udvostruči) je dostupno samo za 2 karte i ne nakon podjele AA.
 • Nakon što je prva ruka završena, druga ruka je aktivna
 • 21: Strelica neće biti prikazana ako je vrijednost ruke 21. Prebacit će se na sljedeću ruku. Ruke čija je vrijednost 21 automatski staju (STAND).
 • INSURANCE (osiguranje) se nudi kada je dealerova prva karta A
 • Osiguranje Vam daje mogućnost zaštititi Vašu ruku u slučaju da dealer ima blackjack.
 • Svoju ruku možete osigurati klikom na YES (da) ispod INSURANCE? (osiguranje?) oznake.

 • Osiguranje košta 50 % inicijalnog uloga. Kada odaberete osiguranje, ulog za osiguranje bit će prikazan pokraj inicijalnog uloga.
 • Ako dealer dobije blackjack, ulog od osiguranja se isplaćuje u omjeru 2:1, dok se prvotni ulog gubi. Ako dealer ne dobije Blackjack, gubite ulog od osiguranja i igra se nastavlja s inicijalnim ulogom ruke.
 • Nećete imati mogućnost osiguranja ako imate blackjack.
 • Osiguranje neće biti ponuđeno ako nemate dovoljno kredita za igru.
 • SURRENDER (predaja): možete prekinuti igru s Vašom rukom, samo nakon prve dvije karte odabirom opcije SURRENDER (predaja). Gubite pola iznosa uloga, drugu polovicu dobivate nazad. Tu odluku morate donijeti prije odabira DOUBLE (udvostruči), SPLIT (podijeli), STAND (stani) ili HIT (vuci).
 • Opcija SURRENDER (predaja) nudi se nakon što se provjerava ima li dealer blackjack u ruci. Ako dealer ima blackjack (a Vi nemate blackjack kako bi bilo neodlučeno) Vaš kompletan ulog uzima dealer i ruka završava. Međutim, ako dealer nema blackjack, možete odabrati opciju SURRENDER (predaja).
 • Samo ako su prve dvije podijeljene karte A i karta koja vrijedi 10 vrijednost ruke je
 • BLACKJACK i isplaćuje se u omjeru 3:2 ako pobjeđuje dealera. Ali ako i dealer ima BLACKJACK rezultat je PUSH (neodlučeno).

 • Ako imate A i kartu koja vrijedi 10 nakon podjele ruke to je 21, a ne BLACKJACK. Ako ruka koja vrijedi 21 pobjeđuje, isplaćuje se u omjeru 1:1.
 • Kada je dealerova ruka kompletna rezultati su prikazani i na kartama dealera i kartama igrača
 • Kliknite na GAME RULES (pravila igre) kako biste vidjeli pravila igre
 • Kliknite na GAMELOGS (zapisi igre) kako biste vidjeli zapise igara koje ste igrali
 • Za izlazak iz igre, kliknite na X koji se nalazi u gornjem desnom uglu prozora igre

Isplatna tablica:

Tip pobjede Opis Isplata
BLACKJACK U slučaju blackjacka ili uobičajene situacije broj bodova dviju prvih karata iznosi ukupno 21. Ako dijelite par aševa ili karata koje vrijede 10 bodova i nakon toga imate A i kartu koja vrijedi 10 bodova, to se ne računa kao blackjack, već kao 21 bod. Vaš blackjack pobjeđuje bilo koji dealerov rezultat osim dealerov blackjack. Ako Vi i dealer imate blackjack, rezultat je neodlučen ili PUSH i nitko ne pobjeđuje ili gubi. 3:2
UOBIČAJENO Vaš broj bodova je veći od dealerovog, ali manji ili jednak brojci 21. 1:1
7- CARD CHARLIE Sedam karata u ruci igrača ukupne vrijednosti od 21 ili manje. 1:1
PUSH (neodlučeno) Ukupan zbroj Vaše ruke i one dealera je isti. ULOG SE VRAĆA
INSURANCE (osiguranje) Nudi se kada dealer ima asa kako biste osigurali svoju ruku od dealerovog mogućeg blackjacka. Košta 50 % iznosa uloga te ruke. Ako dealer dobije blackjack, ulog od osiguranja se isplaćuje u omjeru 2:1, dok se prvotni ulog gubi. Ako dealer ne dobije blackjack, Vi gubite ulog za osiguranje, a igra se nastavlja za iznos inicijalnog uloga.
SURRENDER (predaja) Dozvoljeno samo na prve dvije karte. Igrač može odlučiti prekinuti igru svoje ruke za taj krug. Ako druga dealerova karta donese blackjack, dealer uzima kompletan ulog igrača.

Ako druga dealerova karta ne donese blackjack, tada se pola uloga vraća igraču.

 • Teoretski povrat igrača u ovoj igri iznosi 99.60%
 • U slučaju smetnji sva plaćanja i igre postaju ništavni.

Namještanje postavki

 • Namještanje postavki moguće je korištenjem ikona u gornjem desnom uglu
 • Zvuk možete uključiti ili isključiti
 • Maks. zaslon je moguće uključiti ili isključiti

Dodavanje sredstava na Vaš račun

 • Dodatni novac s Vašeg računa možete dodati kreditu za igru klikom na +$ s lijeve strane kredita ili klikom na Rebuy (dokupi).
 • Za dodavanje sredstava na Vaš račun, kliknite na opciju Deposit (uplata) i potom odaberite željeni način uplate. Vrijeme za prijenos sredstava i naknade ovisit će o opciji uplate koju odaberete. Sredstva se mogu dodavati samo na početku nove igre.

Što mogu učiniti kada dosegnem ograničenje uloga?

 • Ako Vaš kredit za igru padne ispod minimalnog uloga, automatski se prikazuje prozor za uplatu. Novac možete dodati u igru s Vašeg računa ili možete dodavati sredstva.
 • Za dodavannje sredstava na Vaš račun kliknite na Uplati sada u prozoru za uplatu ili kliknite na DEPOSIT (uplata) u predvorju.

Nisam uspio završiti igru. Što slijedi?

Ako je veza prekinuta tijekom igre, igru možete nastaviti nakon što se ponovno spojite.

Ako i dalje imate problema, kontaktirajte našu službu Servis i podrška.

Zadnja aktualizacija : 4.11.2015.