3D American Roulette

AR

Cilj

Vaš cilj je točno pogoditi rezultat okretaja kola ruleta (bilo točan broj ili točnu skupinu).

Igra

American Roulette se igra korištenjem kola s 38 numeriranih polja (1 do 36 i polja 0 i 00), kuglice i igraćeg polja, na koje igrač stavlja uloge na jedan jedini broj ili skupinu brojeva. Nakon što igrač uplati uloge, kuglica se vrti na kolu i zaustavlja se na jednom od numeriranih polja. Na taj način se utvrđuje dobitni broj/skupina brojeva.

Upute za igru

 • Odaberite iznos koji želite uložiti na određeni broj/skupinu klikom na žeton odabrane vrijednosti i klikom na željeni broj/skupinu i ponavljanjem te aktivnosti dok ne dosegnete željeni iznos;
 • Za uklanjanje žetona sa stola, kliknite na UNDO (poništi) ili CLEAR BET (obriši ulog); 
 • Nakon što završite s uplatom uloga, zavrtite kolo klikom na tipku "SPIN" (zavrti);
 • Kada se kuglica zaustavi, oznaka se postavlja na dobitni broj;
 • Zavrtite kolo s istim ulogom klikom na REBET (ponovi ulog) nakon završetka igre;
 • Udvostručite svoj ulog klikom na tipku REBET×2; (ponovi ulog x2);
 • Postoji mogućnost uplate 5 uzastopnih uloga na brojeve klikom na malu tablicu na desnoj strani zaslona;
 • Kliknite na polje s kreditom za uplatu još novca za kredit za igru;
 • Za izlazak iz igre, kliknite na Naziv igre koji se nalazi na vrhu prozora za igru i odaberite bilo koju drugu igru ili opciju Natrag u predvorje;
 • Pravila igre i isplata su identične u verziji za pravi novac i verziji za virtualni novac (igra za bodove).

Pravila

 • Možete uplatiti koliko god uloga želite, u sklopu maksimalnog limita za stol;
 • Nakon što se kuglica zaustavi broj će biti prikazan pokraj kola;
 • Nakon završetka igre, standardna veličina žetona ostaje ista kao i kod prethodnog uloga. Ako želite uplatiti novi ulog, kliknite na željeno mjesto za uloge i uplatite uloge;
 • Ako je stanje na Vašem računu 0 pojavit će se mogućnost uplate u skočnom prozoru;
 • U slučaju tehničkih/operativnih smetnji sva plaćanja i igre postaju ništavni.

Prozor sa statistikom:

 • Statistika igre omogućava Vam pristup prethodnim rezultatima.
 • Prozor sa statistikom prikazuje Vaših zadnjih 23 rezultata.
 • U prozoru sa statistikom crveni rezultati označeni su crvenim brojevima, a crni rezultati bijelim brojevima.

American Roulette - omjeri dobitaka

Naziv

Značenje

Omjer dobitka

Straight

Izravan ulog na pojedinačan broj.

35:1

Split

Ulog na dva susjedna broja, pri čemu se žeton stavlja na liniju između brojeva.

17:1

Street

Ulog na kraj brojčanog niza koji pokriva tri broja.

Ulozi na "0, 1, 2", "00, 2, 3" i "0, 00, 2" također vrijede kao street ulozi.

11:1

Corner/square/quarter bet

Ulog na kut sa četiri broja koji pokriva sva četiri broja. 

8:1

Topline

Ulog uplaćen na susjedne nizove 'nula' i '1'. Ulog pokriva pet brojeva: 0, 00, 1, 2 i 3. 

6:1

Line

Ulog na kraj linije između dva brojčana niza. Pokriva svih 6 brojeva dva niza.

5:1

Dozen

Ulog uplaćen na jedno od polja označeno ‘1-12’, ‘2-12’ ili ‘3-12’, od kojih svako polje pokriva 12 brojeva.

2:1

Column

Ulog na jedno od polja "2to1" na dnu stola, svako polje pokriva 12 broja po stupcu.

2:1

Crveno

Crno

Par

Nepar

1-18

19-36

Ulog na jedno od šest polja na rubu igraćeg polja pokrivajući polovicu svih brojeva u igri koji nisu nula, kako je opisano u odgovarajućem polju. 0 nije pokrivena niti jednim poljem. Svako polje pokriva 18 bojeva.

1:1

Teoretski povrat igrača u ovoj igri iznosi najmanje 92,11% - 94,74%.

Povijest igre

 • Detaljnoj povijesti igre možete pristupiti prijavom na Vaš račun na desktop stranici  i izborom "Zapisa igre" pod Moj kasino na kartici Kasino.

Dodavanje sredstava na Vaš račun

 • Također možete uplatiti više novca s Vašeg računa u kredit za igru, klikom na isti.
 • Za dodavanje sredstava na Vaš račun, kliknite na opciju Deposit (uplata) i potom odaberite željeni način uplate. Vrijeme za prijenos sredstava i naknade ovisit će o opciji uplate koju odaberete. Sredstva se mogu dodavati samo na početku nove igre.

Što mogu učiniti kada dosegnem ograničenje uloga?

 • Ako Vaš kredit za igru padne ispod minimalnog uloga, automatski se prikazuje prozor za uplatu
 • Za dodavanje sredstava na Vaš račun, kliknite na stanje računa koje se nalazi u gornjem desnom uglu zaslona.

Nisam uspio završiti igru. Što slijedi?

Ako je veza prekinuta tijekom igre, igru možete nastaviti nakon što se ponovno spojite.

Ako i dalje imate problema, kontaktirajte našu službu Servis i podrška.