Let It Ride

Cilj igre je sastaviti najvišu poker kombinaciju (najmanje par desetki) od tri karte, pri čemu dobivate tri otvorene karte, a dealer dvije neotkrivene.

Dobitak ostvarujete, ako Vaša kombinacija sadrži najmanje par desetki. Isplata ovisi o Vašoj kombinaciji (vidi isplatnu tablicu dolje). Osim toga dobivate i bonus isplatu sukladno isplatnoj tablici, ako ste uplatili dodatni bonus ulog i u ruci imate jednu od sljedećih kombinacija: Royal Flush, Straight Flush, Poker, Full House, Flush ili skalu.

Informacije o igri

 • Igra se sa špilom od 52 karte bez džokera.
 • Na svakom početku igre karte se iznova miješaju.
 • Limiti za uloge su vidljivi na naslovnoj traci zaslona za igru.
 • Pravila za igru i isplate su ista/iste kako u modusu za pravi novac tako i u modusu za vježbu.
 • Sve boje (pik, herc, tref i karo) su jednako vrijedne.

Najviša kombinacija je Royal Flush, par desetki je najniža kombinacija s kojom možete ostvariti dobitak.

Upute za igru

 • Odaberite iznos koji želite staviti na određenu kombinaciju, na način što ćete kliknuti žeton s odgovarajućom vrijednosti. Da biste ulog smanjili ili maknuli, kliknite žeton/e, koji se već nalaze na stolu.
 • Klikom žetona, tri uloga se stavljaju na polja 1, 2 i 3.
 • Da biste dodali bonus ulog, kliknite na stolu malo crno polje BONUS.
 • Kliknite DEAL kako biste dobili karte. Dobivate tri otvorene, a dealer dvije neotkrivene karte.
 • Sad možete odabrati LET IT RIDE ili BET BACK.
 • Kliknite LET IT RIDE, ako igru želite odigrati s uplaćenim ulogom.
 • Ako želite vratiti neki od uplaćenih uloga, kliknite BET BACK.
 • Dva puta možete birati između LET IT RIDE ili BET BACK. Nakon svake odluke otkriva se jedna od neotkrivenih dealerovih karata.
 • Rezultat se prikazuje dolje na zaslonu za igru na traci za poruke.
 • Vaš kredit za igru se prikazuje dolje lijevo na zaslonu za igru.
 • Za brisanje uloga sa stola kliknite CLEAR. Ova opcija stoji na raspolaganju samo na početku jedne nove igre.
 • Za ponavljanje istog uloga, kliknite REBET. Ako ste u prethodnoj igri uplatili bonus ulog, potrebno je napomenuti da se klikom opcije REBET bonus ulog također stavlja i za sljedeću igru.
 • Čim kliknete opciju REBET, karte se automatski dijele. Nakon klika opcije REBET visinu uloga više nije moguće mijenjati.
 • Za prikaz isplatne tablice, kliknite PAYOFF.
 • Ako kredit za igru padne ispod vrijednosti zadnjeg uloga, opcija REBET više se ne prikazuje. Da biste nastavili s igrom potrebno je smanjiti visinu uloga.
 • Ako Vaš kredit za igru padne ispod minimalnog uloga, otvara se prozor za BUY-IN kako biste u igru mogli prenijeti dodatni kredit.
 • Kliknite RULES kako biste pogledali pravila.
 • Kliknite REBUY kako biste prenijeli kredit u aktualnu igru.
 • Kliknite GAME LOGS kako bi se prikazali protokoli Vaših igara.
 • Kliknite VERSION kako bi se prikazala verzija igre.
 • Kliknite EXIT GAME kako biste napustili igru i vratili se u predvorje.

Pravila

 • Nakon odabira vrijednosti žetona uplaćuju se tri žetona iste vrijednosti. Ako na primjer odaberete žeton u vrijednosti od 5 EUR, tri žetona u vrijednosti od 5 EUR se stavljaju na sve tri pozicije.
 • Nakon što ste dobili tri karte, potrebno je odabrati LET IT RIDE ili BET BACK. Ako kliknete BET BACK, trećina (1/3) ukupnog uloga na stolu se dodaje Vašem kreditu za igru. Ako mislite da s Vašom kombinacijom možete pobijediti u skladu s dolje stojećom isplatnom tablicom, kliknite LET IT RIDE. U tom slučaju sva tri uloga ostaju na stolu.
 • Sad se otkriva prva dealerova karta. Na osnovi četiri otkrivene karte na stolu ponovno morate odabrati LET IT RIDE ili BET BACK. Kao i u prethodnom slučaju trećina (1/3) Vašeg ukupnog uloga se vraća ili ostaje na stolu, ovisno o tome da li ste kliknuli BET BACK ili LET IT RIDE.
 • Čim ste odabrali jednu od te dvije opcije, otkriva se druga i posljednja dealerova karta. Time je Vaša kombinacija kompletna i dobivate iznos sukladno isplatnoj tablici.
 • Isplaćuje se samo najviša dobitna kombinacija.
 • Dobitak ostvarujete, ako Vaša kombinacija sadrži najmanje par desetki. S nižom kombinacijom gubite ulog.
 • Isplata se vrši na osnovi uplaćenog uloga, dok je bonus ulog izuzet od ovog pravila. Osim toga dobivate i bonus isplatu sukladno isplatnoj tablici, ako ste uplatili dodatni bonus ulog i u ruci imate jednu od sljedećih kombinacija: Royal Flush, Straight Flush, Poker, Full House, Flush ili skalu.

Isplatna tablica

Isplatna tablica
Kombinacija Opis Isplata
(za ulog)
Bonus isplata
(za bonus ulog)
Royal Flush As, kralj, dama, dečko i 10 u nizu iste boje. Primjer: A, K, Q, J, 10 iste boje 1.000 : 1 20.000
Straight Flush Pet karata u nizu iste boje. Primjer: 10, 9, 8, 7, 6 iste boje 200 : 1 1.000
Poker Četiri karte iste vrijednosti. Primjer: 5, 5, 5, 5, 2 50 : 1 300
Full House Par plus tris. Primjer: K, K, K, 4, 4 11 : 1 150
Flush Pet karata iste boje bilo koje vrijednosti. Primjer: K, J, 9, 6, 3 iste boje 8 : 1 50
Skala Pet karata u nizu različite boje. Primjer: 5, 4, 3, 2, A 5 : 1 25
Tris Tri karte iste vrijednosti. Primjer: 9, 9, 9, A, 8 3 : 1 ¯
Dva para Dva para iste vrijednosti. Primjer: 4, 4, J, J, A 2 : 1 ¯
Par desetki ili bolje Dvije karte iste vrijednosti, pri čemu su vrijednosti 10, J, Q, K ili A (tj. par desetki, par dečki, par dama, par kraljeva ili par asova). Primjer: 8, 4, J, J, A 1 : 1 ¯

Nisam uspio završiti igru. Što slijedi?

Ako ne možete završiti Let It Ride poker igru ili dođe do prekida veze za vrijeme glavne igre, odjavite se iz casina i prijavite se ponovno. Nakon ponovne prijave od Vas će biti zatraženo da nastavite igru.

U slučaju smetnji sva plaćanja i sve igre postaju ništava/ništave.

Zadnja aktualizacija : 29.3.2018.