Mega Deuces Wild Poker

Mega Deuces Wild Poker se igra protiv računala. Cilj igre je sastaviti poker kombinaciju od pet karata pri čemu je tris najslabija moguća kombinacija, dok je Natural Royal Flush najjača moguća kombinacija. Pojedinosti možete saznati u isplatnoj tablici dolje u dijelu PAYTABLE.

Nakon što ste stavili ulog, dobivate pet karata. Potom birate karte, koje želite zadržati i one koje želite zamijeniti. Računalo Vam za odbačene karte daje nove čineći Vašu konačnu kombinaciju. Vrijednost Vaše kombinacije određuje visinu Vašeg dobitka.

Informacije o igri

 • Sve boje (pik, herc, tref i karo) su jednako vrijedne.
 • Igra se sa špilom od 52 karte.
 • Sve dvojke su džokeri, s kojima se može zamijeniti bilo koja druga karta, kako biste dobili najjaču moguću dobitnu kombinaciju.
 • Na svakom početku igre karte se iznova miješaju.

Upute za igru

 • U ovoj igri stavljate kovanice, čija se vrijednost može promijeniti klikom odgovarajuće strelice za lijevo i desno pored simbola za kovanicu iznad rubrike GAME BALANCE.
 • Limiti za uloge su vidljivi na naslovnoj traci zaslona za igru.
 • Vaš ulog se prikazuje dolje na zaslonu u rubrici BET.
 • Vrijednost Vaše kovanice se prikazuje na simbolu zlatna kovanica. Pomoću strelica za gore i dolje možete promijeniti vrijednost kovanice.
 • Postoji minimalna i maksimalna vrijednost kovanice.
 • Broj odigranih kovanica se prikazuje u polju COINS. Za svaku kombinaciju možete odigrati jednu do pet kovanica.
 • Broj kovanica možete povisiti klikom opcije BET ONE ili na način što ćete odabrati odgovarajući stupac isplatne tablice u gornjem dijelu zaslona. Broj odigranih kovanica se također prikazuje označavanjem odgovarajućih stupaca u isplatnoj tablici.
 • BET MAX znači da računalo automatski igra pet kovanica Vaše odabrane vrijednosti kovanice. Klikom opcije BET MAX automatski se pokreće sljedeća igra.
 • Isplatna tablica: isplata se vrši na osnovi u gornjem dijelu zaslona prikazane isplatne tablice. Dobici u isplatnoj tablici su navedeni u kovanicama. Svaki stupac odgovara broju uloženih kovanica (jedna do pet kovanica). Ukupni dobitak se sastoji od broja osvojenih kovanica pomnožen s vrijednošću kovanica; navodi se u rubrici WIN.
 • Kliknite DEAL kako biste dobili pet otvorenih karata.
 • Sad možete zadržati jednu ili više karata Vaše početne kombinacije.
 • Kliknite kartu/karte, koju/koje želite zadržati. Pojavit će simbol HOLD. Ako želite ponovno maknuti simbol HOLD, kliknite ponovno kartu.
 • Nakon Vašeg odabira, kliknite DRAW. Nezadržane karte se zamjenjuju. To je Vaša konačna kombinacija.
 • Vaš dobitak zasniva na vrijednosti Vaše konačne kombinacije i računa se na osnovi isplatne tablice, koja se prikazuje u gornjem dijelu zaslona.
 • Vaši dobici se prikazuju dolje desno na zaslonu za igru u rubrici WIN.
 • Račun za igru se prikazuje dolje lijevo na zaslonu. Pojedinosti vezane uz REBUY se nalaze u nastavku.
 • Standardno se ulog prethodne igre koristi i za sljedeću igru. Ulog možete povisivati i smanjivati po želji.
 • Za prikaz pravila, kliknite RULES dolje lijevo na zaslonu za igru.
 • Kliknite GAME LOGS kako bi se prikazali protokoli Vaših igara.
 • Kliknite VERSION kako bi se prikazala aktualna verzija igre.
 • Kliknite REBUY kako biste prenijeli kredit u aktualnu igru.
 • Kliknite EXIT GAME kako biste napustili igru.

Isplatna tablica

 • U isplatnoj tablici se navode dobici dobitnih kombinacija.
 • Isplaćuje se samo kombinacija s najvišim dobitkom.
 • Svi dobici u isplatnoj tablici se navode u kovanicama. Polje WIN dolje desno na zaslonu za igru prikazuje sve isplaćene dobitke.
Isplatna tablica za odigranu kovanicu
Poker kombinacija Broj plaćenih kovanica Karte
Natural Royal Flush 250
(Jackpot s 4.000 kovanica i s pet odigranih kovanica.)
A, K, D, J, 10 iste boje bez džokera.
Četiri dvojke 200 Sve četiri dvojke plus jedna dodatna karta.
Deuces Wild Flush 25 A, K, D, J, 10 iste boje s najmanje jednim džokerom.
Pet istih 16 Četiri karte iste vrijednosti i jednim džokerom.
Straight Flush 13 Pet karata u nizu iste boje.
Poker 4 Četiri karte jednake vrijednosti.
Full House 3 Tri i par.
Flush 2 Pet karata iste boje.
Skala 2 Pet karata u nizu (as može biti niska ili visoka karta).
Tris 1 Tri karte jednake vrijednosti.

Nisam uspio završiti igru. Što slijedi?

Ako dođe do prekida veze za vrijeme glavne igre, softver automatski zatvara igru za Vas. Rezultat će se prikazati nakon ponovne prijave klikom opcije GAME LOGS.

Ako dođe do prekida veze za vrijeme dodatnog kruga, od Vas će biti zatraženo da nakon ponovne prijave završite igru. Nakon završetka dodatne igre možete nastaviti s glavnom igrom ili odabrati neku drugu igru.

U slučaju smetnji sva plaćanja i sve igre postaju ništava/ništave.

Zadnja aktualizacija : 31.7.2018.