Da li moram platiti dodatnu naknadu u slučaju ponovnog otvaranja računa?

U slučaju ponovnog otvaranja računa dodatna naknada se ne naplaćuje.