Objava

Sukladno uvjetima licence povjerenstva za igre na sreću Ujedinjene Kraljevine, obavezni smo obavijestiti igrače koji upotrebljavaju naše usluge u Engleskoj, Škotskoj, Walesu ili Sjevernoj Irskoj ("korisnici iz Ujedinjene Kraljevine") o razini zaštite sredstava korisnika iz Ujedinjene Kraljevine. Sredstva korisnika čuvaju se na bankovnim računima koji su odvojeni od drugih računa u poslovnim bankama, ali čine dio imovine tvrtke u slučaju nelikvidnosti. To zadovoljava uvjete Komisije za igre na sreću za odvajanje sredstava korisnika na razini: odvajanje srednje razine. Kliknite ovdje za dodatne informacije: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Korisnici iz Ujedinjene Kraljevine moraju potvrditi primitak ove Objave i nećemo dopustiti korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine korištenje bilo kojih uplaćenih sredstava za igranje sve dok ne potvrde primitak, u svakoj od sljedećih situacija: (i) ako korisnik iz Ujedinjene Kraljevine još nije uplatio sredstva na našoj stranici, prvi puta kada takav korisnik iz Ujedinjene Kraljevine uplati sredstva, (ii) ako je korisnik iz Ujedinjene Kraljevine već uplaćivao sredstva na našoj stranici, sljedeći puta kada takav korisnik uplati sredstva; i (iii) prilikom bilo koje sljedeće uplate korisnika iz Ujedinjene Kraljevine, koja je prva sljedeća prilika nakon promjene naše Objave.

Niti ElectraWorks Ltd ("operater") niti bilo koji dio šire GVC Holdings plc grupe ("grupa") nema povijest neispunjavanja odgovornosti koje proizlaze iz pojedinačnih transakcija igranja ili bilo kojih financijskih obveza. To uključuje situacije kada operater i druge tvrtke unutar grupe djeluju unutar različitih licenciranih i reguliranih zemalja.

Nadzor grupe

Kao minimum, uprava grupe provodit će mjesečnu reviziju rada raznih operativnih odjela grupe diljem tržišta na kojim djeluje grupa i dodijeliti će sredstva poduzećima kojima su potrebna. Značajne kapitalne investicije osigurane su za nove tvrtke i one se pomno nadziru tijekom njihove start-up faze. Upravi će se odmah obratiti pozornost na zabrinutosti o likvidnosti.

Grupa uvijek osigurava da njezina gotovina i ekvivalenti gotovine premašuju sredstva korisnika grupe u svakom trenutku. Od 30. lipnja 2018. godine grupa je imala sredstva u gotovini u iznosu od £444,6 milijuna i neiskorištene kreditne linije u iznosu od £495,0 milijuna.
Sredstva korisnika unutar grupe iznosila su £213,4 milijuna u istom trenutku.
Operater je glavna tvrtka blagajnik koji brine za sredstva svojih korisnika iz Ujedinjene Kraljevine i višak gotovine grupe. Operater svoj višak gotovine ulaže u kvalitetne investicijske fondove i kratkoročne bankovne depozite u vodećim europskim bankama.

Nadzor operatera

Sredstva korisnika iz Velike Britanije kod operatera iznosila su otprilike £10 milijuna. Kako bi zadovoljili uvjete LCCP-a, sredstva do tog iznosa stavljaju se na za to predviđeni bankovni račun. Slobodna gotovina (razlika između iznosa gotovine i sredstava korisnika) osigurat će inicijalna operativna sredstva iako je tržište Ujedinjene Kraljevine (kako je navedeno u sklopu financijskih projekcija) predviđeno kao pozitivno u pogledu neto dobiti i novčanog tijeka na osnovu postojeće baze igrača.
Operater, kao dio šire grupe, djeluje pod strogo dodijeljenom i primijenjenom razinom kontrole financija i upravljanja. Neki primjeri financijske kontrole koji se upotrebljavaju unutar poslovanja uključuju:
• Upravni odbor operatora kao i upravljački tim osigurat će i revidirati donošenje odluka i financijske kontrole na redovnoj bazi.
• Razmjer do kojeg pojedinačni zaposlenici mogu obvezati tvrtku na bilo koji izdatak jasno je definiran u sklopu dokumenta Delegiranje ovlasti. Ovaj dokument u obzir uzima poslovanje tvrtke i detaljnije aktivnosti u situacijama kada (na primjer) agenti servisne službe mogu dodijeliti bonuse do razine izdataka za koji je potrebno odobrenje starijeg agenta.
• Većina izdataka preusmjerava se kroz procese nabave i naručivanja koji se odvijaju prije predavanja narudžbe za robu ili usluge i prate slijed izdataka kroz poslovanje. To je potpuno integrirano u poslovno računovodstvo.
• Različite politike poput upravljanja blagajnom i porezom usvojene su diljem grupe u svrhu kontrole sve imovine grupe.
• Grupa ima odjel za unutarnju kontrolu koji je odgovoran odboru za revizije i rizik grupe. Zadaci uključuju nadzor na financijskim i operativnim kontrolama koje se koriste unutar poslovanja.

"Sredstva korisnika iz Ujedinjene Kraljevine" znači ukupnu vrijednost sredstava korisnika iz Ujedinjene Kraljevine kod operatora uključujući, bez ograničenja: odobrena sredstva koja su uplatili korisnici iz Ujedinjene Kraljevine na stranici operatera kako bi platili ulog u ili zadovoljili naknadu za sudjelovanje u pogledu budućeg kockanja, dobitaka ili nagrada koje su korisnici iz Ujedinjene Kraljevine odabrali ostaviti kod operatera ili za koje operater još mora dostaviti korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine, i bilo koje kristalizirane, ali još uvijek neplaćane bonuse za odanost ili druge bonuse. Sredstva korisnika čuvaju se na bankovnim računima odvojenima od drugih računa u poslovnim bankama i zaštićena su povjereničkim računima korisnika. To zadovoljava uvjete Komisije za igre na sreću za odvajanje sredstava korisnika na razini: 'srednja zaštita', što znači da postoje instrumenti koji osiguravaju povrat novca korisnicima u slučaju nelikvidnosti tvrtke.

"Sredstva korisnika grupe" znači ukupnu vrijednost sredstava svih korisnika grupe.