Uvjeti poslovanja za opciju PROTEKTOR

1. PROTEKTOR - izbor i trošak

Možemo, prema svojoj vlastitoj odluci, ponuditi opciju ‘PROTEKTOR’ za određene kombinirane oklade, unutar sportskog klađenja i specifičnih vrsta oklada. Imat ćete mogućnost prihvatiti opciju PROTEKTOR za unaprijed određeni broj tipova unutar kombinirane oklade uz trošak koji ćemo Vam prikazati kao trošak opcije PROTEKTOR (“PROTEKTOR trošak”). PROTEKTOR trošak izračunavamo mi u skladu s vjerojatnosti da će unaprijed određeni broj tipova u kombiniranoj okladi biti izgubljen i koristit ćemo ulog kao dodatni multiplikator. Kada odaberete opciju PROTEKTOR, oduzet ćemo pripadajući ulog i PROTEKTOR trošak s Vašeg računa nakon što prihvatimo Vašu okladu i opciju PROTEKTOR.

2. PROTEKTOR - odbitak opcije

Ako nemate dovoljno sredstava na svom računu za izbor opcije PROTEKTOR, odbit ćemo Vašu cijelu okladu i PROTEKTOR. Ako se PROTEKTOR trošak promijeni u bilo kojem trenutku tijekom procesa vrednovanja oklade ili ako otkrijemo bilo kakvu tehničku grešku u izračunu Vašeg PROTEKTOR troška, Vaša opcija PROTEKTOR i Vaša oklada bit će odbijene i PROTEKTOR trošak i Vaš ulog neće biti oduzeti s Vašeg računa.

3. PROTEKTOR - scenariji opcije

(A) Ako su svi Vaši pojedinačni tipovi unutar konačne kombinirane oklade dobitni, isplatit ćemo Vam pripadajući dobitak i zadržat ćemo Vaš PROTEKTOR trošak. (B) Ako nemate dovoljnu zaštitu u sklopu opcije PROTEKTOR i Vaši pojedinačni tipovi unutar konačne kombinirane oklade nisu dobitni, zadržat ćemo Vaš ulog i PROTEKTOR trošak. (C) Ako imate dovoljnu zaštitu u sklopu opcije PROTEKTOR i Vaši pojedinačni tipovi nisu dobitni, vraćamo Vam Vaš ulog i PROTEKTOR trošak. Ostale važne informacije možete pronaći na našim stranicama Pomoći.

4. PROTEKTOR - ograničenja

Nećete moći odabrati opciju PROTEKTOR sa sredstvima bonusa ili bilo kojim besplatnim okladama. Nećete dobivati bodove za vjernost za bilo koje oklade koje uplaćujete uz opciju PROTEKTOR. Nećete dobivati bodove za promocije ili bonuse za bilo koje oklade koje dolaze s opcijom PROTEKTOR.

5. PROTEKTOR - otkazivanje

Zadržavamo pravo otkazati bilo koju opciju PROTEKTOR kada smatramo da ste zlouporabili funkciju PROTEKTOR i vratit ćemo Vam PROTEKTOR trošak. Također ćemo otkazati bilo koju opciju PROTEKTOR ako je bilo koji dio kombinirane oklade otkazan i vratit ćemo Vam PROTEKTOR trošak. Kombinirana oklada ostaje otvorena bez opcije PROTEKTOR.