Hokej

Uz sljedeća posebna pravila za klađenje primjenjuju se i opća pravila klađenja. Neovisno o tome, posebna pravila imaju prednost nad općim pravilima.

1.) Prvi strijelac u utakmici: Ako se igra u bilo kojem trenutku prekine, a prvi gol je već postignut, tada sve oklade vrijede. Ako nijedan pogodak nije postignut u trenutku prekida (bez nastavka), sve su oklade nevažeće. Ako igrač nije ušao u igru prije postizanja prvog regularnog zgoditka, taj igrač se smatra "nesudionikom" i sve su oklade na tog igrača nevažeće.

2.) Tim koji ispada: Ova se oklada odnosi na timove koji ispadaju na kraju sezone. Sve buduće izmjene do kojih može doći iz bilo kojeg razloga se smatraju nevažnima za ovu okladu.

3.) Prihvaćamo pojedinačno i više na svim hokejaškim utakmicama: Sve oklade na hokej će se odnositi na 70 minuta igre osim ako nije drugačije navedeno. Produžeci se ne računaju.

4.) Prekinute utakmice: Ako se utakmica prekine, sve oklade su nevažeće, osim za ishode koji su bezuvjetno određeni. Ako je proglašen službeni rezultat, sve oklade vrijede. Ako se utakmica ne odigra na zakazani datum, sve oklade će biti nevažeće.