O načinu

Sredstva su odobrena trenutno, ako su Vaši računi uredno podmireni i ako Vaša banka prihvaća e-gaming transakcije.