Dobro je znati

Elektronski prijenos je sigurniji od pisanja čeka i njegova uručivanja blagajniku u trgovini jer se transakcija zaštićena 128-bitnom enkripcijom te Vaše informacije izravno elektronski šaljemo u Vašu banku. Obrađuje se trenutno i bez papirologije na isti način kao da koristite novčanice. Imate punu kontrolu nad iznosom koji prenosite sa svojeg bankovnog računa na svoj račun. Sve dok ne odobrite transakciju, sredstva se neće oduzeti s Vašeg bankovnog računa.