MultiBanco Česta pitanja

 1. Što je MultiBanco?
 2. Koje će mi banke dopustiti da polažem sredstva MultiBanco opcijom?
 3. Kako uplaćujem sredstva pomoću MultiBanca?
 4. Postoje li ikakve pripadajuće naknade vezane za MultiBanco?
 5. Koliko je vremena potrebno za primanje novca prenesenog na moj račun?
 6. Mogu li izvršiti isplatu putem MultiBanca?
 7. U kojim valutama MultiBanco obavlja transakcije?
 8. Mogu li upotrebljavati isti Referentni broj za više pologa?

1. Što je MultiBanco?

MultiBanco je međubankarska mreža u Portugalu koja omogućuje više od 60 usluga vlasnicima kartica, od podizanja novca na bankomatima do plaćanja putem interneta.

2. Koje će mi banke dopustiti da polažem sredstva putem MultiBanco opcije?

MultiBanco se može koristiti kod gotovo svih portugalskih banaka.

3. Kako uplaćujem sredstva pomoću MultiBanca?

 1. Prijavite se na svoj račun.
 2. Idite na "Blagajna" i odaberite karticu "Uplata".
 3. Tada ćete vidjeti MultiBanco logotip, a za odabir mogućnosti uplate samo kliknite ikonu.
 4. Unesite ili odaberite iznos uplate i kôd bonusa (ako je primjenjivo) i kliknite "Uplata".
 5. Prikazat će se jedinstveni "Broj entiteta" i "Referentni broj" koji su potrebni za dovršavanje uplate preko MultiBanco.
 6. Dobit ćete jedinstveni "Broj entiteta" i "Referentni broj". Pomoću ove informacije možete dovršiti uplatu pologa na dva načina:
  1. Posjeta MultiBanco bankomatu
   • Umetnite karticu i unesite pin.
   • Odaberite "Plaćanja i ostale usluge".
   • Slijedi "Plaćanje usluga/Kupovine".
   • Unesite "Broj entiteta", "Referentni broj" i "Iznos".
   • Sačuvajte potvrdu kao dokaz plaćanja.
  2. Upotreba sustava portugalskog mrežnog bankarstva:
   • Prijavite se na svoj mrežni račun.
   • Odaberite "Plaćanja".
   • Slijedi "Plaćanje usluga/Kupovine".
   • Unesite "Broj entiteta", "Referentni broj" i "Iznos".
   • Sačuvajte potvrdu kao dokaz plaćanja.
 7. Nakon potvrde plaćanja sredstva će se dodati na vaš račun.

4. Postoje li ikakve pripadajuće naknade vezane za MultiBanco?

Ne postoje naknade za uplate putem MultiBanca.

5. Koliko je vremena potrebno za primanje novca prenesenog na moj račun?

Novac će se odmah prenijeti na vaš račun!

6. Mogu li izvršiti isplatu putem MultiBanco?

MultiBanco trenutno je dostupan samo kao mogućnost uplate.

7. U kojim valutama MultiBanco obavlja transakcije?

MultiBanco obavlja transakcije samo u EUR.

8. Mogu li upotrebljavati isti Referentni broj za više pologa?

Pri sljedećim MultiBanco uplatama možete upotrijebiti isti "Referentni broj", ali imajte na umu da je povezan s iznosom koji ste prvotno unijeli kad ste dobili "Referentni broj". Ako želite uplatiti drugi iznos, ponovno dovršite postupak uplate da dobijete novi "Referentni broj" povezan s novim iznosom uplate.