O načinu

Paybox omogućava ugovornim korisnicima Orange, A1, T-Mobile i tele.ring mobilnih telefona provedbu plaćanja korištenjem mobilnog telefona. Nije potrebna dodatna registracija. Korisnici svih ostalih mobilnih operatera mogu se registrirati na www.paybox.at.