Koje pretraživače podržavate?

Podržavamo sljedeće pretraživače:

  • IE7 i novije
  • Mozilla Firefox 14 i novije
  • Safari 5.1 i novije