Gdje mogu naći referentni broj turnira?

Referentni broj turnira moguće je pronaći odabirom turnira iz predvorja. Otvorite predvorje turnira i identifikacijski broj turnira prikazan je na vrhu predvorja.