Što je PROTEKTOR?

PROTEKTOR je nova funkcija s kojom možete zaštititi svoj ulog od određenog broja izgubljenih tipova u sklopu kombinirane oklade. Npr. možete izgubiti neke tipove i još uvijek dobiti povrat uloga.

PROTEKTOR funkcija dostupna je samo za kombinirane oklade prije utakmice (određene vrste oklada). Funkcija PROTEKTOR prikazana je pod "kombinirane oklade" na kladioničkom listiću.

Ne možete koristiti opciju PROTEKTOR za uplatu oklade korištenjem sredstava koja su ograničena na određenu igru (tj. ne sredstva bonusa). Pregled svog računa možete vidjeti na "Moj račun - sve transakcije" za informacije o ograničenim sredstvima.

Možete zaštititi bilo koji broj tipova svoje kombinirane oklade s maksimalno jednim manje od ukupnog broja tipova. Na primjer, ako se Vaša kombinirana oklada sastoji od 5 tipova, potencijalno možete zaštititi 4 tipa.

Trošak opcije PROTEKTOR definiran je koeficijentima kombinirane oklade, ulogom i brojem tipova koji želite zaštititi.

Mogući scenariji:

  • Dobili ste kombiniranu okladu: dobivate kompletan dobitak (ali ne dobivate povrat troška opcije PROTEKTOR).

  • Vaša kombinirana oklada je izgubljena, ali dovoljno zaštićena: dobivate povrat uloga + trošak opcije PROTEKTOR.

  • Vaša kombinirana oklada je izgubljena, ali nedovoljno zaštićena: ne dobivate povrat novca.

Prijevremeni povrat

Ako je definitivno da kombinirana oklada neće biti dobivena, ali dovoljno je zaštićena - čak i prije vrednovanja svih tipova - korisnik dobiva odgovarajuću isplatu (ulog + trošak opcije PROTEKTOR) unaprijed.

Otkazivanje opcije PROTEKTOR:

Ako je bilo koji tip kombinirane oklade s opcijom PROTEKTOR otkazan, tada se i opcija PROTEKTOR otkazuje. U slučaju otkazivanja, trošak opcije PROTEKTOR vraća se korisniku računa. Kombinirana oklada ostaje otvorena bez opcije PROTEKTOR.

Ako je opcija PROTEKTOR kupljena, bit će vidljiva na računu pod "Moje oklade".

bwin.party ne jamči ponudu opcije PROTEKTOR u bilo kojem trenutku. Nakon klika na tipku "Uplati okladu" sustav provjerava dostupnost dotične oklade. Ako su jedan ili više tipova kombinirane oklade zamrznuti ili već zatvoreni ili su se njihovi koeficijenti promijenili, opcija PROTEKTOR bit će odbijena.