Što je sistem 5/8 (56 oklada)?

U sistemu 5/8 dajete 8 tipova od kojih se sastavlja 56 peterostrukih kombinacija. Za dobitak morate imati najmanje 5 točnih tipova - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.