Što je sistem 5/7 (21 oklada)?

U sistemu 5/7 dajete sedam tipova od kojih se sastavlja 21 peterostruka kombinacija. Za dobitak morate imati najmanje pet tipova - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.