Što je sistem Lucky 31 (31 oklada)?

U sistemu Lucky 31 dajete pet tipova od kojih se sastavlja 31 oklada: jedna pojedinačna oklada po tipu, 10 dvostrukih kombinacija, 10 trostrukih kombinacija, 5 četverostrukih kombinacija i jedna peterostruka kombinacija. Za dobitak morate imati najmanje jedan točan tip - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.