Što je sistem patent (7 oklada)?

U sistemu Patent dajete tri tipa od koji se sastavlja sedam oklada: jedna pojedinačna po tipu, 3 dvostruke kombinacije i jedna trostruka kombinacija. Za ostvarivanje dobitka mora biti točan najmanje jedan tip - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.