Disclosure statement

Felhívjuk figyelmét, hogy a Brit Szerencsejáték Szövetség licenszfeltéteienek megfelelően kötelességünk tájékoztatni azokat a játékosokat, akik szolgáltatásainkat Anglia, Skócia vagy Wales területén veszik igénybe ("Brit ügyfelek") a Brit Ügyfelek Pénzalapja által nyújtott védelem szintjéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a brit ügyfeleknek el kell ismerniük, hogy megkapták a Pénzügyi beszámolót, mert ameddig ez nem történik meg, nem engedélyezzük brit ügyfelek számára, hogy a számlájukra befizetett összeget szerencsejáték-szolgáltatás igénybevételére fordítsák, az alábbi esetekben: (i) amennyiben egy brit ügyfél még nem fizetett be számlájára, az első befizetés alkalmával, (ii) amennyiben egy brit ügyfél korábban már fizetett be pénzt számlájára, a következő befizetés alkalmával; és (iii) minden további befizetés alkalmával, amely az első a legújabb Éves beszámoló megjelenése óta.

Sem az ElectraWorks Ltd ("az Üzemeltető"), sem a GVC Holdings plc ("a Csoport") többi tagja esetében nem fordult még elő, hogy ne teljesítette volna az egyéni szerencsejáték-tranzakciókból fakadó vagy bármilyen más pénzügyi kötelezettségeit. Ebbe beletartozik az is, amikor az Üzemeltető és a Csoport más társaságai különböző műveleteket hajtanak végre a licensszel rendelkező, szabályozott működésű országokban.

A Csoport ellenőrzése

A Csoport vezetése havonta jelentést készít a Csoport különböző működési területeinek teljesítményéről azokon a piacokon, ahol a Csoport jelen van és forrásokat biztosít azon esetekben, amikor erre szükség van. Jelentős tőkebefektetésben részesülnek az új vegyesvállalatok, amelyeket a kezdeti időszakban szigorúan ellenőrzünk. Az esetleges likviditási problémákról azonnal tájékoztatjuk a vezetőséget.

A Csoport mindig ügyel rá, hogy készpénztartalékának mennyisége meghaladja a Csoport Ügyfeleinek Pénzalapjában található összeget. 2014. június 30-án a Csoport készpénz-egyenlege 176.7 millió euró (141.6 millió font) , a hitelállomány pedig 43.7 millió euró (35 millió font) volt.
A Csoport teljes Ügyfél-pénzalapjában 108.6 millió euró (87 millió font) volt ugyanebben az időpontban.
Az Üzemeltető a Brit Ügyfelek Pénzalapjának és a Csoport készpénztartalékának fő őrzője. Az Üzemeltető készpénztartalékát magas minőségű pénzpiaci alapokban helyezi el, illetve rövidtávú banki befizetéseket eszközöl vezető európai bankoknál.

Az Üzemeltető ellenőrzése

A brit ügyfelek üzemeltető által kezelt teljes összege körülbelül 6.7 millió euró (5.35 millió font). Ahhoz, hogy megfeleljen az LCCP előírásainak, az összeget külön bankszámlára kell befizetni. Az ingyenes készpénz (a készpénzegyenleg és az ügyfelek pénzalapjában tárolt pénz különbsége) biztosítja a kezdeti műveleti összeget, bár a brit piac (ahogyan az a pénzügyi tervekben szerepel) pozitív lesz a nettó bevételek és a meglévő játékos-bázis által generált pénzforgalom alapján.
Az Üzelemtető, a Csoport tagjaként rendkívül szigorú pénzügyi és menedzsment-irányítás alatt áll. Íme néhány példa erre a szigorú irányításra:
• Az Üzemeltető vezetősége, valamint egy külön erre a célra létrehozott menedzsment-csapat ellenőrzi a döntéshozatali folyamatokat és a pénzügyi tevékenységet.
• A jogosultságokat pontosan meghatározó dokumentumban szerepel, hogy az egyes alkalmazottak milyen összeg felhasználásáról dönthetnek a társaság nevében. Ez a dokumentum figyelembe veszi a társaság működését és kitér például az ügyfélszolgálati munkatársak részére adható prémiumok mértékére is.
• Kiadásaink többségére beszerzési és vásárlási megrendeléseken keresztül kerül sor, amelyeket még a termékek, illetve szolgáltatások megrendelését megelőzően végrehajtunk. Ez a folyamat pénzügyi részlegünk szigorú felügyelete alatt áll.
• Egyes alapelvek, így a pénzkezelési, illetve az adózási szabályok is a Csoport minden tagjára egységesen vonatkoznak, és a Csoport közös irányítása alá tartoznak.
• A Csoport rendelkezik egy kiterjedt belső könyvvizsgáló osztállyal is, amely jelentéseket készít a Csoport Könyvvizsgáló és Kockáztatkezelő Bizottsága számára. Az osztály feladatai közé tartozik a társaság teljes pénzügyi és működési ellenőrzése.

A "Brit Ügyfelek Pénzalapja" a brit ügyfelek az Üzemeltető által kezelt teljes pénzmennyiségét, beleértve többek között: a brit ügyfelek által az Üzemeltető részére játék céljára befizetett összegeket, a jövőbeni játékhoz befizetett részvételi díjakat, a brit ügyfelek által fel nem vett, vagy az Üzemeltető által még ki nem fizetett nyereményeket, továbbá a már odaítélt, de még ki nem fizetett hűség-, vagy egyéb bónuszokat.

A "Csoport Ügyfeleinek Pénzalapja" a Csoport valamennyi ügyfele által a Csoport számláin tartott összes pénzt jelenti.